X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22732
Przesłano:

Ocena efektywności realizowanych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 2012 - 2013

Ocena efektywności realizowanych zajęć 2012/2013
Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów, którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tj. ........................................
Na zajęciach realizowano cele wynikające z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz realizowano podstawowe zagadnienia zawarte w Programie Edukacyjno – Terapeutycznym Ortograffiti; Renaty Czabaj, wyd. Operon z wykorzystaniem zeszytów Ortograffiti. Podczas zajęć omawiano zagadnienia gramatyczne, jak również rozwiązywano ćwiczenia, które sprawiają trudności uczniom. Przypomniano zasady ortografii i interpunkcji oraz ćwiczono umiejętności stosowania ich w praktyce. Bogacono słownictwo, gromadzono słowa potrzebne przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej. Utrwalano i uzupełniano pojęcia z zakresu teorii literatury niezbędne w interpretacji dzieł literackich i odbiorze tekstów kultury. Kształtowano umiejętności samodzielnego tworzenia różnych wypowiedzi pisemnych.
Uczestnicy zajęć otrzymali pozytywne oceny semestralne z języka polskiego, jednak mają nadal wiele trudności, problemów w zakresie ortografii, interpunkcji, wiedzy o języku, redagowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych, odbioru i interpretacji tekstów literackich, dlatego powinni nadal uczestniczyć w/w zajęciach.
Opis i ocena poziomu wiedzy uczniów, ich umiejętności w zakresie czytania i pisania oraz procesu uczenia się.
..................................
Proces pisania – tekst częściowo nieczytelny, zlepki literowe; występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni: błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy; pomijanie znaków diakrytycznych.
Wypowiedzi pisemne – rozwinięte pod względem kompozycyjnym; przemyślane; pisze na temat; niespójne treściowo; z błędami stylistycznymi i licznymi błędami ortograficznymi oraz gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych wypowiedzeń jest prawidłowa.
Proces uczenia się – częściowo podniesiono poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości oraz wymagań programowych.
........................................
Proces pisania – tekst częściowo czytelny - występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości graficzno-dźwiękowej struktury dwuznaków, błędy wynikające z nieznajomości i niestosowania zasad pisowni: zmiękczeń, samogłosek nosowych, pisowni wielką literą; błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy; pomijanie znaków diakrytycznych.
Wypowiedzi pisemne – nierozwinięte pod względem kompozycyjnym; nieprzemyślane; ma kłopoty ze zrozumieniem tematu; niespójne treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi, ortograficznymi oraz gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych wypowiedzeń zaburzona.
Proces uczenia się – podniesiono nieznacznie poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości.
........................................
Proces pisania – tekst częściowo czytelny, występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni, błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy; pomijanie znaków diakrytycznych.
Wypowiedzi pisemne – nierozwinięte pod względem kompozycyjnym; nieprzemyślane; pisze na temat; niespójne treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi, ortograficznymi oraz gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych zdań jest zaburzona.
Proces uczenia się – podniesiono częściowo poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, mówienie, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości oraz wymagań programowych.

........................................
Proces pisania – tekst czytelny, występują błędy literowe, ortograficzne wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni, błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy.
Wypowiedzi pisemne – rozwinięte, pod względem kompozycyjnym; przemyślane; pisze na temat; niespójne treściowo; z błędami stylistycznymi, ortograficznymi oraz gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych wypowiedzeń (zdań) jest w większości prawidłowa .
Proces uczenia się – podniesiono częściowo poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej.
Z rozmów z uczniami wynika, iż uczniowie nadal chcieliby uczestniczyć w tego typu zajęciach. Każde zajęcia zawierały zadania rozwijające umiejętność czytania, pisania, mówienia oraz ćwiczenia rozwijające pamięć, a także stymulujące twórcze myślenie.
Dzięki zajęciom uczniowie uzupełnili częściowo swoje braki z przedmiotu, lepiej piszą sprawdziany i staranniej wykonują zlecane do domu zadania. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, utrwalili niektóre wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogacili słownictwo. W efekcie pracy na zajęciach uczniowie popełniają mniej błędów ortograficznych oraz usprawnili technikę czytania ze zrozumieniem.
Każde dziecko, które uczęszczało na zajęcia było otoczone szczególną opieką oraz wyrozumiałością ze strony nauczyciela, dzięki temu czuło się swobodnie i pewnie.


........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.