X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22546
Przesłano:

Co oni robi? - usprawnianie percepcji wzrokowej, rozwijanie myślenia i mowy. Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kudyk

Temat zajęć: „Co oni robią?” - usprawnianie percepcji wzrokowej, rozwijanie myślenia i mowy.

Cele główne:
- uczniowie określają czynności,
- ćwiczą wypowiadanie się oraz dbają o kulturę słowa i język ojczysty,

Cele szczegółowe:
1) W zakresie umiejętności uczniowie :
- rozwijają myślenie i mowę,
- doskonalą percepcję wzrokową,
- ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową,
- doskonalą techniki szkolne,
- doskonalą umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- bogacą mowę czynną,
- kształcą koncentrację uwagi,
2) W zakresie postaw uczniowie powinni:
- właściwie zachowywać się podczas zajęć,
- brać aktywny udział w zajęciach,
- aktywnie współpracować z nauczycielem,
- dbać o porządek w czasie pracy,

Typ zajęć: korekcyjno-kompensacyjne,

Formy pracy:
Indywidualna – samodzielna praca uczniów,

Metody pracy:
• słowna (rozmowa, budowanie zdań i formułowanie odpowiedzi na pytania),
• poglądowa (pokaz),
• praca praktyczna – ćwiczenia,

Pomoce dydaktyczne:
Ilustracje czynności, karta pt: „Co oni robią?”, domino obrazkowo-wyrazowe, karty do ćwiczeń śródlekcyjnych, karty pracy dla uczniów: dobieranie obrazków do zdań, łączenie w pary pasujących do siebie obrazków,

Literatura metodyczna:
ODN praca zbiorowa Zielona Góra 2002: „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”
M.Bastek, Łódź 2007:„Czytanie i pisanie metoda sylabową”

Tok zajęć:

I FAZA WPROWADZAJĄCA:
1. Przywitanie się z dziećmi.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wskazanie tematu i celu zajęć.
4. Ćwiczenia korekcyjne – dobieranie do siebie par obrazków przedstawiających te same czynności. Nazywanie tych czynności.

II FAZA REALIZACJI:
1. Ćwiczenia kompensacyjne:
- losowanie numerów obrazków, wyszukiwanie ich położenia na karcie „Co oni robią?”, omówienie treści obrazka z uwzględnieniem prawidłowej budowy zdania i nazwy czynności,
- łączenie w pary pasujących do siebie obrazków, odpowiedzi na zadane pytania,

2. Ćwiczenia śródlekcyjne:
- wykonywanie czynności wylosowanych na kartach do ćwiczeń,

3. Ćwiczenia w czytaniu:
- czytanie zdań, zaznaczanie nazw czynności i dobieranie do nich odpowiednich ilustracji,
- domino obrazkowo – wyrazowe,

III FAZA PODSUMOWUJĄCA:
1. Odpowiedzi uczniów na pytania:
- o jakich czynnościach mówiliśmy w trakcie zajęć (co robiły dzieci?, co robi samolot?, co robi strach na wróble?, co trzeba robić ostrożnie? itp.)
2. Ocena zaangażowania się i zachowania uczniów na zajęciach.
3. Zakończenie, pożegnanie się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.