X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2237
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Europejski Dzień Języków

SCENARIUSZ LEKCJI POŚWIĘCONEJ JĘZYKOWI NIEMIECKIEMU I KRAJOM NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO NA EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

TEMAT LEKCJI: Lerne Deutsch! - Das macht Spaß!
Lekcja może być przeprowadzana również w klasach, które dopiero rozpoczęły naukę języka niemieckiego, ponieważ bardziej niż kompetencje językowe liczy się tu wiedza ogólna o Niemczech i innych krajach niemieckojęzycznych.

CELE LEKCJI:
ogólne: poszerzenie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, sprawdzenie wiedzy poprzez quiz, wskazanie krajów niemieckojęzycznych na mapie, ćwiczenie wymowy poprzez zabawę z łamańcami językowymi;
operacyjne: wiadomości-uczeń zna: nazwy krajów niemieckojęzycznych i ich położenie w Europie, podstawowe fakty dotyczące tych krajów;
umiejętności - uczeń potrafi: odpowiedzieć na pytania związane z krajami niemieckojęzycznymi, wskazać kraje niemieckojęzyczne na mapie, poprawnie wymawiać łamańce językowe;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karta z pytaniami do quizu, mapka, kartki z łamańcami językowymi.

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
2. Co wiemy o krajach niemieckojęzycznych? Sonda wśród uczniów. Swoje skojarzenia uczniowie zapisują na tablicy.
3. Quiz - każdy uczeń otrzymuje kartkę z zadaniami i zapoznaje się z treścią pytań.
4. Nauczyciel przedstawia kraje niemieckojęzyczne wg załączonej prezentacji.
5. Uczniowie rozwiązują zadania w trakcie prezentacji oraz kilka minut po prezentacji.
6. Nauczyciel podaje poprawne odpowiedzi, uczniowie sprawdzają, ile zdobyli punktów.
7. Uczniowie otrzymują mapki, na których wyszukują i podpisują kraje niemieckojęzyczne.
8. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z łamańcami językowymi i prezentuje je. Uczniowie próbują poprawnie wymówić zdania. Nieznane słownictwo uczniowie wyszukują w słowniku.

W czasie zajęć można wprowadzić element rywalizacji, np. do quizu podzielić klasę na 3 osobowe zespoły. Zespół, który jako pierwszy odpowie poprawnie na wszystkie pytania oraz wszyscy jego członkowie bezbłędnie wymówią łamańce językowe otrzymuje ocenę bardzo dobrą za pracę na lekcji.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Kraje niemieckojęzyczne
prezentacja (dla nauczyciela)

Język niemiecki jest językiem ojczystym dla około 100 milionów Europejczyków. Do krajów, w których język niemiecki jest językiem urzędowym zalicza się:
Niemcy (stolica: Berlin),
Austrię (stolica: Wiedeń/Wien),
Szwajcarię (stolica Berno/Bern),
Liechtenstein (stolica: Vaduz),
Luksemburg (stolica: Luksemburg)

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW

NIEMCY – kraj ten ma największą liczbę mieszkańców wśród krajów Unii Europejskiej: ponad 82 miliony. Położone w środkowej Europie graniczą od północy z Danią, od wschodu z Polską, z Czechami od południowego wschodu, od południa z Austrią i Szwajcarią, a z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią od zachodu.
Niemcy są położone pomiędzy Morzem Północnym a Morzem Bałtyckim na północy a Alpami na południu.
Powierzchnia – 357 021 km2.
Największe miasta to: Berlin (3 435 000 mieszkańców), Hamburg (1 733 716), Monachium/München (1 268 000) i Kolonia/Köln (955 000).
Niemcy podzielone są na 16 krajów związkowych (Bundesland).
Kraj ten ma najgęstszą sieć autostrad w Europie (ponad 11,3 tys. km) i jest po Włoszech drugim najbardziej zmotoryzowanym krajem kontynentu (52,8 samochodów na 100 mieszkańców).

AUSTRIA – Znana roztańczona ojczyzna Straussów oraz miejsce urodzenia Mozarta i Haydna.
Bardzo popularne są też liczne szlaki narciarskie i spacerowe w Alpach.
Republika Austrii to państwo położone w środkowej Europie, federacja dziewięciu landów.
Nie ma dostępu do morza, a stolica, Wiedeń, liczący 1 597 000 mieszkańców znajduje się na wschodzie kraju.
Ponad 75% powierzchni Austrii zajmują pasma górskie Alp.
Austria graniczy od zachodu ze Szwajcarią i Liechtensteinem, Włochami i Słowenią od południa, Węgrami i Słowacją od wschodu i Niemcami oraz Czechami od północy.
Obszar Austrii niemal w całości leży w dorzeczu Dunaju, który na terenie Austrii liczy 350 km długości.
Powierzchnia – 83 858 km2.
Liczba ludności – 8 150 835 mieszkańców.
Najwyższy punkt – Grossglockner – 3 797m leży w Tatrach Wysokich.
Najdłuższa rzeka – Dunaj (die Donau).
Największe jezioro – Jezioro Bodeńskie.
Najbardziej znanym na świecie daniem austriackim jest sznycel po wiedeńsku (Wiener Schnitzel), który przywędrował do Austrii z Konstantynopola, zaś najbardziej znanym przysmakiem jest Strudel – ciasto nadziewane owocami lub ewentualnie masą serową albo makową.

SZWAJCARIA, KONFEDERACJA SZWAJCARSKA – państwo w Europie Zachodniej. Sąsiaduje z Austrią, Francją, Liechtenstein, Niemcami i Włochami. Stolica: Berno/Bern.
Powierzchnia – 41 290 km2.
Liczba ludności – 7 318 638 mieszkańców.
Językiem urzędowym w Szwajcarii poza językiem niemieckim są: język francuski, język włoski i język retoromański.
Kraj ten należy do najbogatszych państw świata. Dużych dochodów dostarczają działające tu banki oraz 6 giełd papierów wartościowych, w tym giełda w Zurychu –największa giełda w Europie.
W wyrobie zegarków najlepszych i najdroższych Szwajcaria utrzymuje 90% udziału w produkcji światowej.
Rozbudowany jest też przemysł spożywczy, znany z produkcji serów (m.in. ementalski – z doliny Emmental) i czekolady.
Szwajcaria jest republiką związkową. W jej skład wchodzi 26 kantonów. Kraj ten nie posiada instytucji głowy państwa, funkcje reprezentacyjne pełni wybierany prezydent Konfederacji Szwajcarskiej.
Szwajcaria jest jednym z najbardziej górzystych krajów świata. Wyróżnia się trzy pasy krajobrazowe: Alpy, Wyżynę Szwajcarską i Jurę. Alpy leżą w południowej części kraju i zajmują około 60% powierzchni państwa. Obejmują pasma podzielone głębokimi dolinami Renu i Rodanu. Szwajcaria jest krainą około 15 000 naturalnych jezior, które w większości swe pochodzenie zawdzięczają olbrzymim lodowcom górskim.
Do największych zbiorników zalicza się jeziora: Genewskie i Bodeńskie.

LIECHTENSTEIN, KSIĘSTWO LICHTENSTEIN – państwo w Europie Zachodniej leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią.
Pod względem ustrojowym kraj ten jest monarchią konstytucyjną. Od 1989 roku panuje tu książę Hans-Adam II. Bieżące sprawy polityczne podlegają z kolei księciu następcy tronu (kronprinz) Alojzemu (Alois von Liechtenstein).
Liechtenstein składa się z 11 gmin. Położony jest nad górnym Renem w Alpach. Cała zachodnia granica państwa przebiega wzdłuż biegu Renu, na wschodzie granicę wyznaczają łańcuchy alpejskie. Łączna długość granic wynosi 76 km.
Chociaż językiem urzędowym w Liechtenstein jest niemiecki, to większość mieszkańców posługuje się na co dzień dialektem alemańskim języka niemieckiego (tzw. Schwyzer Dytsch).
Powierzchnia – 160 km2.
Liczba ludności – 33 145 mieszkańców.
W Liechtensteinie praktycznie nie ma możliwości osiedlania się w nim na stałe. Rocznie wydaje się (w drodze losowania) jedynie 36 pozwoleń na osiedlenie w ramach systemu tak zwanej Zielonej Karty.

LUKSEMBURG, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA – państwo w Europie Zachodniej graniczące z Francją od zachodu, Niemcami od wschodu i z Belgią od północy.
Stolica kraju – Luksemburg, liczy ok. 75 000 mieszkańców.
Powierzchnia kraju – 2 586 km2.
Liczba ludności – 442 972 mieszkańców.
Luksemburg jest uważany za raj podatkowy. Mieści się tu ponad 200 banków z całego świata, przez co kraj stał się naturalnym centrum finansowym.

1. Który kraj ma najgęstszą sieć autostrad w Europie?
a) Szwajcaria
b) Niemcy
c) Austria
2. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Austrii?
a) Dunaj
b) Ren
c) Rodan
3. Który kraj słynie z wyrobu najlepszych i najdroższych zegarków?
a) Luksemburg
b) Szwajcaria
c) Niemcy
4. W jakim mieście znajduje się największa giełda w Europie?
a) w Berlinie
b) w Luksemburgu
c) w Zurychu
5. Który kraj niemieckojęzyczny graniczy z Niemcami, Belgią i Francją?
a) Liechtenstein
b) Austria
c) Luksemburg
6. W którym kraju panuje książę Hans-Adam II?
a) w Liechtenstein
b) w Szwajcarii
c) w Austrii
7. Do ilu mórz mają dostęp Niemcy?
a) żadnego
b) jednego
c) dwóch
8. W którym kraju znajdują się jeziora: Bodeńskie i Genewskie?
a) w Austrii
b) w Szwajcarii
c) w Niemczech
9. W jakim kraju produkuje się ser ementalski?
a) w Szwajcarii
b) w Niemczech
c) w Austrii
10. W którym kraju znajduje się najwyższy szczyt – Grossglockner?
a) w Niemczech
b) w Liechtenstein
c) w Austrii
11. Który kraj jest ojczyzną Mozarta i Haydna?
a) Austria
b) Niemcy
c) Luksemburg
12. Która ze stolic liczy ponad 3 miliony mieszkańców?
a) Berlin
b) Wiedeń
c) Berno
13. Z iloma krajami sąsiadują Niemcy?
a) z 6
b) z 8
c) z 9
14. Skąd pochodzi Strudel?
a) ze Szwajcarii
b) z Austrii
c) z Niemiec
15. Co zajmuje ponad 75% powierzchni Austrii?
a) lasy
b) tereny rolnicze
c) pasma górskie Alp

ODPOWIEDZI DO QUIZU
1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c, 11a, 12a, 13c, 14b, 15c

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE
Spróbuj wymówić szybko i poprawnie.

Ein Wicht wischt tüchtig den Tisch.
Klitzekleine Kinder können keine kleinen Kirschkerne knacken.
Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.
Ein Kaplan klebt Papp-Plakate.
Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als Bürsten mit weißen Borsten.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.