X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22340

Od Adwentu do radosnego czasu świąt Bożego Narodzenia - projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY

pt: „Od Adwentu do radosnego czasu świąt Bożego Narodzenia”.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Ponętowie Górnym.

Wstęp.
Święta Bożego Narodzenia, to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku.
To także niepowtarzalne i piękne zwyczaje. Uniwersalne, które odnajdziemy niemal w każdej kulturze i charakterystyczne niemal dla każdej kultury i państwa.
Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich a zwłaszcza dla dzieci, szczególnym przeżyciem. Aby w tym roku dzieci mogły cieszyć się i przeżywać tę świąteczną atmosferę w szkole, opracowaliśmy projekt edukacyjny pt: „Od Adwentu do radosnego czasu świąt Bożego Narodzenia”.

Nauczyciele realizujący projekt: wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

Okres realizacji: 17. 11. 2008 – 09. I. 2009r.

Cele ogólne:
• Poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych.
• Ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia.
• Zintegrowanie społeczności szkolnej do realizacji zadań.
• Wzmacnianie więzi rodzinnych.
• Rozwijanie samodzielności i kreatywności.
• Przedstawienie własnych dokonań.
• Kształtowanie twórczego myślenia uzdolnień i zainteresowań.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

• Zna zwyczaje i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia.
• Potrafi wypowiadać się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w jego domu.
• Wymienia tradycyjne potrawy wigilijne.
• Przeżywa radość ze wspólnego działania.
• Samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.
• Potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę.
• Potrafi wykonać lampion roratni.
• Potrafi wykonać szopkę betlejemską
• Potrafi wykonać wieniec adwentowy.
• Uczestniczy w rekolekcjach adwentowych.
• Potrafi wykonać oryginalną kartkę świąteczną.
• Potrafi współdziałać w grupie.
• Potrafi zredagować list do świętego Mikołaja.
• Potrafi zredagować i napisać życzenia świąteczne po Polsku i innych językach (angielsku, rosyjsku).
• Potrafi zaprojektować i przygotować dekoracje świąteczną.
• Zna i potrafi zaśpiewać kolędę.
• Bierze udział w jasełkach.

Zespoły uczniowskie: Klasy I – VI

Działania Forma realizacji Termin realizacji Osoby zaangażowane
Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej przydziału zadań. - posiedzenie Rady Pedagogicznej. nauczyciele i wychowawcy klas.
Poznanie obrzędów przygotowujących nas do Świąt Bożego Narodzenia. - Msza Adwentowa – roraty,
- rekolekcje adwentowe
- zwyczaje adwentowe,
- scenariusz katechezy od 17. 11. – 22. 12. 2008r nauczyciel katechezy.
Konkurs na najpiękniejszy lampion roratni – kl. I. - regulamin konkursu
-wykonanie lampionu.
- wyeksponowanie prac
od 17. 11. – 12. 12. 2008r. nauczyciel katechezy.
Konkurs na wieniec adwentowy kl. IV - VI - regulamin konkursu,
- wykonanie wieńca adwentowego.
-wyeksponowanie prac, od 17. 11. – 5. 12. 2008r. nauczyciel katechezy.
Przygotowanie rekolekcji adwentowych. - szkolne rekolekcje adwentowe.
- scenariusz oprawy liturgicznej,

od. 6. 12. – 8. 12. 2008r nauczyciel katechezy.
Pamiętamy o innych – potrzebujących zbiórka zabawek i książek, trwałej żywności dla biednych dzieci z domu dziecka. - dzielenie się tym, co posiadamy z innymi. od 17. 11. – 22. 12. 2008r nauczyciel katechezy.
Udział w akcji sprzedaży kartek świątecznych, kalendarzy wykonanych przez artystów malujących ustami i nogami oraz w akcji sprzedaży świec bożonarodzeniowych - rozprowadzanie kartek i świec
od 17. 11. do 22. 12. 2008r
SU, nauczyciel katechezy
Konkurs redakcja listu do Św. Mikołaja kl. „0” - VI - pisanie listu do św. Mikołaja
- najciekawsze prace, od. 17. 11. do 22. 12. 2008r nauczyciel języka polskiego,
wychowawcy klas

Mikołajki klasowe. - uroczyste mikołajki w klasach.
- zgromadzone fotografie. od 6. 12. do 10. 12. 2008r. wychowawcy klas
Znaczenie etymologiczne nazw: Wigilia, Boże Narodzenie, Pasterka, jasełka - praca ze słownikiem,
- wielka litera w nazwach świąt,
- pisownia przymiotników pochodzących od nazw własnych,
- ubieranie choinki w słowa trudne ortograficznie,
- udostępnienie uczniom czytelni do samodzielnego wyszukiwania informacji. od 9. 12. 08do
22. 12. 2008r. nauczyciel języka polskiego,
- biblioteka szkolna
Opis obyczajów świątecznych: Choinka, potrawy wigilijne, stroiki świąteczne, jasełka, „chodzenie z gwiazdą”, kolędy, inne... - wykorzystanie polskiej tradycji,
- wyszukiwanie informacji z różnych źródeł wiedzy w oparciu o księgozbiory biblioteki szkolnej od. 09. 12. do 22. 12. 2008r. nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel katechezy,
wychowawcy klas,
Jak obchodzono święta Bożego narodzenia dawniej?
- wspomnienia rodzinne,
- wywiad z dziadkami,
- zebranie informacji o świętach obchodzonych w różnych regionach Polski,
od. 1. 12 – 22. 12. 2008r nauczyciele katechezy,
nauczyciel języka polskiego,
nauczyciel historii,
wychowawcy klas
Święta Bożego Narodzenia symbolem jednoczenia się rodzin katolickich.

- rola rekreacji i zdrowego stylu odżywiania się dla zachowania dobrej kondycji fizycznej,
od od 9. 12. do 20. 12. 2008r. nauczyciel wychowania fizycznego,
nauczyciel przyrody
Uroczystość Narodzenia Bożego ważna dla każdego z nas.
- rozmowa z dziećmi,
- praca z Pismem Świętym,
- scenariusz katechezy. od. 9. 12. do 12. 2008r. nauczyciel katechezy
Zwyczaje składania życzeń i wysyłania kartek świątecznych
- układanie życzeń,
- najciekawsze życzenia

od. 06. 12. – 15. 12. 2008r.

wychowawcy klas,
nauczyciel języka polskiego

Układanie życzeń dla angielskich i rosyjskich przyjaciół. - układanie życzeń w języku rosyjskim i angielskim,
- najciekawsze życzenia od 06. 12. – 15. 12.2008r. nauczyciele języka angielskiego,
nauczyciel języka rosyjskiego

Konkurs - twórczość własna...
- wiersze dotyczące świąt Bożego Narodzenia,
- najciekawsze prace od. 6. 12. – do 22. 12. 2008r. nauczyciel języka polskiego,
wychowawcy klas
Konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową
Kl. I - VI - regulamin konkursu,
- wykonanie szopek,
- wyeksponowanie prac od. 06. 11. do 22. 12. 2008r nauczyciel katechezy
Wykonywanie projektu kartki świątecznej techniką komputerową. -grafika komputerowa – kartka świąteczna,
- wyeksponowanie prac na gazetce.
od. 09.. 12. – do 22. 12. 2008r. nauczyciel informatyki

Konkurs na najpiękniej udekorowaną klasę świąteczną. - regulamin konkursu,
- wykonanie dekoracji klasowych

od. 6. 12 do 22. 12. 2008r.

SU
wychowawcy klas

Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny
Kl. „0” - VI

- regulamin konkursu,
- wykonywanie stroików świątecznych,
- wyeksponowanie prac
od. 6. 12. – 22. 2008r.

Jak obliczać proporcję?

- obliczanie proporcji w przepisach świątecznych,
- przeliczanie jednostek potocznych na gramy, dekagramy (np. ćwierć kostki, szczypta, łyżeczka)
- scenariusz lekcji

od. 9. 12 do 22. 12. 2008r

nauczyciel matematyki

„Dzień Anioła”
Apel podsumowujący,
uroczyste wigilie klasowe.
- uroczyste wigilie klasowe z udziałem społeczności klasowej
- scenariusz apelu
- wyniki konkursów

od 15. 12 do 22. 12. 2008r.

wychowawcy klas

Udział w powiatowym konkursie plastycznym pt: „Gwiazda Betlejemska” organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Kole. - wykonanie prac i zgłoszenie do konkursu
- regulamin konkursu Do 1. 12. 2008r Nauczyciel katechezy
Jasełka.
- przedstawienie jasełkowe o charakterze środowiskowym.
- scenariusz,
- fotografie,
od 3. 1. 2009 – 09. 1. 2009r.
nauczyciel katechezy
M. Sochacka.

Udział w XII międzypowiatowym
Przeglądzie twórczości bożonarodzeniowej pt: „Anioły 2009r” – konkurs na wykonanie szopki Bożonarodzeniowej - zgłoszenie prac do konkursu,
- regulamin konkursu. Od. 7. I. 2009r. nauczyciel katechezy
Kolędnicy wędrują...
- kolędowanie uczniów,
- fotografie od 3. 1. 2009 – 09. 1. 2009r. p. Irena Dzierbicka

Wyjazd do domu dziecka w Nowym Świecie.
- fotografie od 3. I. 2009 – 09. 1. 2009r. p. Irena Dzierbicka
Środki:
• Podręczniki, zeszyty, przybory do pisania,
• Księgozbiór biblioteki szkolnej i inne pozycje książkowe,
• Pismo Święte,
• Środki plastyczne i techniczne,
• Przepisy potraw,
• Komputer,
• Inne...(według potrzeb).

Tryb Monitorowania:

- dyrektor szkoły,
- nauczyciel prowadzący projekt,
- nauczyciele realizujący projekt.

Sposób prezentacji.
• Wystawa prac konkursowych,
• Gazetki szkolne
• Inscenizacja (jasełka),
• Zaprezentowanie twórczości własnej na lekcjach wychowawczych.

Efekt końcowy projektu.
• Integracja zespołów klasowych w związku z wykonywaniem wspólnych zadań,
• Poszerzenie wiedzy uczniów o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych,
• Apel podsumowujący przygotowania, realizację oraz efekt pracy nad projektem
• prezentacja prac plastycznych i technicznych (lampiony, wiece adwentowe, kartki świąteczne, szopki bożonarodzeniowe).
• przedstawienie wyników konkursów,
• rozdanie dyplomów, nagród.

Dokumentacja.

1. Sporządzenie raportu z realizacji projektu.
2. Fotografie z realizacji kolejnych etapów projektu.
3. Wpisy do kroniki projektu
4. Relacje z przebiegu projektu w prasie lokalnej.

Ewaluacja.

1. Opinia Dyrektora szkoły oraz nauczycieli obecnych podczas prezentacji zajęć.
2. Samoocena działań uczniów i nauczycieli (ankieta).
3. Efekty podjętych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.