X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22270
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego "Ernährst du dich gesund? Übungen. Czy odżywiasz się zdrowo? Ćwiczenia."

Szkoła: Gimnazjum
Klasa: II a Czas trwania: 45 minut
Temat lekcji: Ernährst du dich gesund? Übungen. Czy odżywiasz się zdrowo? Ćwiczenia.

Cele:
a) uczniowie potrafią nazwać artykuły żywnościowe,
b) uczniowie potrafią opowiadać o swoich przyzwyczajeniach żywieniowych oraz o przyzwyczajeniach żywieniowych innych osób,
Metody pracy:
a) burza mózgów,
b) praca indywidualna,
c) praca w parach.
Pomoce, środki dydaktyczne:
a) kserokopie przygotowane przez nauczyciela,
b) tablica, kreda

Przebieg lekcji:
1. Faza wstępna:
a) Nauczyciel sprawdza obecność oraz przeprowadza „ rozgrzewkę językową”.
2. Faza powtórzeniowa:
Nauczyciel zadaje pytania:
Was isst du gern?
Was isst du nicht gern?
Uczniowie wymieniają różne produkty, aby powtórzyć niezbędne do przeprowadzenia lekcji słownictwo.
3. Faza główna:
a) Nauczyciel rozdaje kserokopie z tekstami dotyczącymi przyzwyczajeń żywieniowych. Wybrani uczniowie czytają i tłumaczą teksty, a następnie w parach rozwiązują zadania do tekstów. Potem nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
b) Nauczyciel zadaje pytania:
Wer isst gesund? Wer isst ungesund? Welche Sätze sind richtig und welche falsch? Was passt zusammen?
Uczniowie odpowiadają na pytania.
c) Nauczyciel na tablicy zapisuje gesund- ungesund i zadaje pytania: Was ist/ Welche Produkte sind gesund und was ist/ welche Produkte sind ungesund?
Uczniowie podają swoje propozycje produktów należących do każdej grupy, a nauczyciel zapisuje je w odpowiednich miejscach.
d) Nauczyciel rozdaje kserokopie z kolejnym zadaniem, a następnie zadaje pytanie: Ernährt sich diese Person gesund? Isst du gesund? Warum? Uczniowie odpowiadają budując proste zdania z „denn“ i „weil”.
Podsumowanie lekcji:
Nauczyciel zadaje pytanie:
Ernährst du dich gesund?
Uczniowie udzielają kilkuzdaniowej odpowiedzi.
Zadanie pracy domowej.
Uczniowie mają za zadanie przygotować krótką wypowiedź na temat swoich przyzwyczajeń żywieniowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.