X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22254
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz zajęć poświęconych omówieniu wybranych fraszek Jana Kochanowskiego

Temat: Uroki życia w poezji Jana Kochanowskiego

Cele lekcji:
• wiadomości: uczeń zna treść fraszek Jana Kochanowskiego pt. „Na dom w Czarnolesie” oraz „Na lipę”, zna informacje dotyczące zbioru fraszek Kochanowskiego, zna wyznaczniki tekstu reklamowego;
• umiejętności: uczeń doskonali zdolność kojarzenia, potrafi czytać ze zrozumieniem, odnajdywać informacje w tekście, doskonali umiejętność charakteryzowania postaci mówiącej w tekście, wskazuje środki poetyckie w tekstach fraszek i określa ich funkcje, tworzy krótki tekst reklamowy, odnajduje postawę epikurejską w omawianych utworach Jana Kochanowskiego, doskonali umiejętność tworzenia i zapisywania dialogu;
• postawy: uwrażliwienie na wartość poezji, na jej kulturotwórczą rolę, umiejętność wczucia się w sytuację innych ludzi (zapis rozmowy z Janem Kochanowskim, ożywianie postaci z obrazu).


Typ lekcji: wprowadzająca.

Metody pracy: praca z tekstem, burza mózgów, rozmowa kierowana, przekład intersemiotyczny, elementy dramy.

Formy pracy: praca zbiorowa, praca jednostkowa.

Środki dydaktyczne: teksty fraszek Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie” i „Na lipę”, tekst wprowadzający do fraszek, podręcznik, str. 204, kartki papieru formatu A4, obraz Henryka Siemiradzkiego pt. „Sielanka”.Tok lekcji:

Wstęp:
• Wolne skojarzenia uczniów ze słowem gałązka- burza mózgów;
• Pytanie: Jak musiałby wyglądać utwór poetycki, aby mógł posiadać cechy gałązki? Jaką musiałby przybrać formę i czego miałby dotyczyć?- praca zbiorowa.

Lekcja właściwa:
• Tekst wprowadzający do fraszek Jana Kochanowskiego. Ciche czytanie przez uczniów tekstu pod kątem znalezienia w nim odpowiedzi na pytania widniejące na tablicy- praca z tekstem, czytanie ukierunkowane; praca jednostkowa;
• Prezentacja odnalezionych odpowiedzi.

Temat: Uroki życia w poezji Jana Kochanowskiego

• Lektura fraszki „Na dom w Czarnolesie”- samodzielne, dwukrotne czytanie utworu wraz z przypisami; wyjaśnienie niezrozumiałych sformułowań;
• Omówienie treści i formy utworu pod kątem określenia tonu modlitewnego, zauważenia apostrofy do Boga, podziału tekstu na dwie części, treści poszczególnych części- praca zbiorowa;
• Polecenie: Scharakteryzować pisemnie osobę mówiącą w tekście- praca indywidualna;
• Odczytanie wybranych prac;
• Lektura fraszki „Na lipę”- dwukrotne czytanie z przypisami, wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów;
• Omówienie treści: określenie nadawcy i odbiorcy tekstu, nazwanie cech lipy, wskazanie i określenie funkcji epitetów- praca zbiorowa;
• Polecenie: Zareklamuj cechy lipy czarnoleskiej- praca w parach. Jedna osoba układa krótki tekst reklamowy, druga układa hasło i przedstawia graficznie zalety lipy (przekład intersemiotyczny).

Systematyzowanie materiału:
• Ustne wskazanie motywów epikurejskich w poznanych fraszkach Jana Kochanowskiego- praca zbiorowa;
• Zapis wniosku w zeszycie w formie dwóch zdań- praca jednostkowa.

Zadanie domowe:
• Zapisać rozmowę z Janem Kochanowskim na temat jego fraszek.
• Nauczyć się recytować wybraną fraszkę Jana Kochanowskiego.


Jeśli wystarczy czasu:
• Odpowiedzi uczniów na pytanie: W jaki sposób obraz Henryka Siemiradzkiego pt. „Sielanka” nawiązuje do fraszek Jana Kochanowskiego?
• Polecenie: Ożywić postaci z obrazu, zaproponować improwizowany dialog postaci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.