X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22227
Przesłano:

Kto lubi źródlaną wodę? - wprowadzenie pisanej i drukowanej litery ź, Ź. Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej

Temat lekcji: Kto lubi źródlaną wodę? - wprowadzenie pisanej i drukowanej litery ź, Ź

Cele instrumentalne:
Dziecko:
- ma świadomość walorów zdrowotnych wody źródlanej
- poprawnie rysuje po śladzie
- poprawnie pisze wyrazy z „ź”, rozumie rolę znaku diakrytycznego,
- rozpoznaje litery „ź, Ź” i identyfikuje je z głoską „ź”
- intuicyjnie rozpoznaje głoskę „ź” jako spółgłoskę
- czyta sylaby i wyrazy zawierające poznane litery
- swobodnie wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
- rozpoznaje drukowaną i pisaną, wielką i małą literę „ź”
- potrafi napisać małą i wielką literę „ź”
- umie wymienić wyrazy rozpoczynające się na literę „ź”
Cele kierunkowe:
Dziecko:
- słucha poleceń nauczyciela
- rozwija umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość
- współdziała zgodnie w grupie
Metody nauczania:
- słowna – pogadanka
- oglądowa – pokaz ilustracji
- czynna – zabawa ruchowa, zadania stawiane do wykonania
Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna – jednolita
Środki dydaktyczne: ilustracje, kartoniki z literami, kartoniki do budowania modeli wyrazów (czerwone, niebieskie, białe)


PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Rozmowa wprowadzająca na temat: Co należy robić, aby być zdrowym? Próby wyjaśnienia: Co to są źródła? Skąd się bierze woda źródlana?
2. Wprowadzenie litery pisanej „ź” na podstawie wyrazu źródło.
• Analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazu podstawowego
• Wybrzmiewanie sylab, głosek, wypowiadanie całego wyrazu
• Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab
• Wypowiadanie kolejnych głosek (spółgłoska – klaśnięcie, samogłoska – rozłożenie rąk)
• Liczenie głosek w wyrazie podstawowym
• Budowanie struktury dźwiękowej wyrazu z wykorzystaniem kartoników do budowania modeli wyrazów (czerwone, niebieskie, białe)
• Liczenie samogłosek i spółgłosek
• Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami
• Wyodrębnienie nowej głoski w wyrazie – podpis do ilustracji – określenie , czy jest to samogłoska, czy spółgłoska
• Ćwiczenia w analizie słuchowej wyrazów, w których wprowadzona litera (głoska) jest w nagłosie, śródgłosie, i wygłosie
• Demonstracja nowej litery drukowanej – wielkiej i małej
• Zastąpienie nową literą (drukowaną) odpowiedniego kartonika
w wyrazie podstawowym
• Demonstracja nowej litery pisanej wielkiej i małej – porównywanie je
z drukowaną
• Pokaz pisania litery – na tablicy, zwrócenie uwagi na kierunek pisania
• Nauka pisania litery
• Analiza kształtu litery
• Ćwiczenia w pisaniu bezśladowym – palcem w powietrzu, na blacie ławki
• Pisanie w liniaturze znormalizowanej
• Pisanie litery w liniaturze w zeszycie ćwiczeń – po śladzie i bez śladu
• Pisanie nowej litery wielkiej i małej w połączeniu z innymi literami (pisanie sylab)
3. Wyszukiwanie wyrazów z literą „ź” i odczytywanie ich (źrebak, źródło, woźna, mroźny, źrenica). Ustalenie , co słychać po głosce „ź”- spółgłoskę czy samogłoskę.
4. Czytanie tekstu „Wycieczka do źródełka”. Wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu:
- Dokąd wyjechał Tomek”
- Jak nazywamy mieszkańców gór?
- Czy znacie jakąś góralską piosenkę?
- Kto wie, jak mówią górale?
5. Zakończenie lekcji:
- Jaką literę poznaliście?
- Jakie znacie wyrazy rozpoczynające się na głoskę „m”?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.