X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22195
Przesłano:

Ocena opisowa ucznia w klasie II

OCENA OPISOWA - KLASA II
SEMESTR I

NAZWISKO I IMIĘ........................................
ZACHOWANIE
W różnych sytuacjach i miejscach zachowuje się wzorowo / właściwie / raczej poprawnie.
RELIGIA........................................

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wypowiada się: słowami / zdaniami / zdaniami złożonymi.
Czyta: biegle / płynnie / poprawnie / w nierównym tempie.
Czyta z pełnym / częściowym zrozumieniem tekstu.
Pisze: bardzo starannie / starannie / mało starannie.
W przepisywaniu nie popełnia / popełnia niewiele / popełnia dużo / błędów.
W pisaniu z pamięci nie popełnia / popełnia niewiele / popełnia dużo / błędów .
W pisaniu ze słuchu nie popełnia / popełnia niewiele / popełnia dużo / błędów .
Uzupełnia zadnia z lukami / ma trudności z uzupełnianiem zdań.
Rozwija zdania / ma trudności z rozwijaniem zdań.
Potrafi / raczej potrafi zredagować życzenia.
Nazywa / myli poznane części mowy.

II.EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie 30 liczby dwucyfrowe i jednocyfrowe dodaje : bezbłędnie / myli się .
W zakresie 30 liczby dwucyfrowe i jednocyfrowe odejmuje : bezbłędnie / myli się .
Odczytuje na zegarze: pełne godziny / nawet godziny z minutami.
Zna / myli nazwy godzin w systemie 24-godzinnym.
Rysuje odcinki o podanej długości: dokładnie / niedokładnie.
Wskazania termometru odczytuje: poprawnie / myli się.
Rozwiązuje proste / złożone zadania tekstowe.

III. EDUKACJA ŚRODOWISKOWA
Posiada dużą / podstawową wiedzę o najbliższym otoczeniu.
Nazwy miesięcy : zna / myli,
Cechy pór roku: potrafi wymienić / myli.

IV.EDUKACJA ARTYSTYCZNO – TECHNICZNA

1. Na plastyce i zajęciach technicznych pracuje samodzielnie / oczekuje dodatkowych wyjaśnień , kończy pracę / często nie kończy , dba / nie dba o porządek w miejscu pracy, pracuje w ciszy i w skupieniu / rozmawia.

2. Prace są: oryginalne / ciekawe / schematyczne, staranne / mało staranne / bogate w szczegóły / zbyt ubogie .

3. Piosenki : potrafi zaśpiewać / napotyka na trudności, potrafi nazwać wszystkie / niektóre poznane nuty / ma duże poczucie rytmu / ma poczucie rytmu.

V. EDUKACJA RUCHOWA

1.Udział: chętnie / niechętnie uczestniczy w zajęciach, pamięta o stroju/ sporadycznie / często / zapomina o stroju sportowym.

2.Wykonanie: ćwiczenia wykonuje prawidłowo / stara się ćwiczyć poprawnie,
potrafi / nie potrafi dostosować się do zasad gry, jest bardzo sprawny (a) / jest dość sprawny (a) fizycznie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.