X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22087
Przesłano:
Dział: Biblioteka

ABC wiedzy o książce i bibliotece - konkurs

1.Książka to:
a) zbiór kart katalogowych
b) dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej
c) zbiór myśli

2. „Biblioteka” oznacza:
a) magazyn książek
b) instytucję społeczną, która gromadzi i udostępnia księgozbiór
c) klub czytelniczy

3. Bibliofil to:
a) synonim bibliotekarza
b) miłośnik książek
c) człowiek odczuwający lęk przed książkami

4. Czytelnik to:
a) osoba korzystająca ze zbiorów biblioteki
b) bukinista
c) skryba

5. Gdzie wynaleziono papier?
a) Chiny
b) Polska
c) Austria

6. Inaczej rękopis to:
a) zwój
b) kodeks
c) manuskrypt

7. Kto rozpowszechnił sztukę drukowania:
a) Johannes Gutenberg
b) Jan Kochanowski
c) Mikołaj Kopernik

8. Pierwszą drukowaną ruchomymi czcionkami książką w Europie był/a:
a) Kodeks prawniczy
b) Biblia Jana Gutenberga
c) Podręcznik do matematyki

9. Pierwsze drukowane książki to:
a) inkunabuły
b) kolebki drukarskie
c) inkunaby

10. Bibliografia to:
a) rysunki o charakterze liturgicznym umieszczane na pierwszej stronie książki
b) krótki zwięzły życiorys
c) uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów

11. Co to jest egzemplarz obowiązkowy:
a) książka, którą każdy uczeń musi przeczytać
b) druk dostarczany nieodpłatnie przez wydawcę uprawnionym do tego bibliotekom
c) książka, którą każdy uczeń powinien mieć na własność

12. Biały kruk to:
a) wymarły gatunek ptaka
b) cenna unikatowa książka
c) książka z defektem, mająca niezadrukowane strony

13. Potocznie mól książkowy to:
a) człowiek, który cały wolny czas spędza na czytaniu książek
b) człowiek, który lubi niszczyć książki
c) człowiek, który nie lubi książek

14.Książka ciesząca się dużym zainteresowanie czytelników, to:
a)wolumin
b)megahit
c)bestseller

15. Utwory literatury pięknej to:
a) beletrystyka
b) bibliografia
c) bibliologia

16. Vademecum oznacza:
a)napis wykuty na przydrożnym kamieniu
b)książkę – poradnik, informator w określonej dziedzinie
c)spis treści książki popularnonaukowej

17. Reprint to:
a) wierna kopia wcześniejszego wydania książki
b) nazwa pierwszej drukarni założonej przez Gutenberga
c) sposób powtórnego wykorzystania makulatury

18. Co to jest stopka redakcyjna:
a) spis treści
b) ogłoszenia drobne
c) adres redakcji

19. Angielskie wyrażenie copyright by znaczy:
a) prawo do kopiowania
b) prawa autorskie zastrzeżone
c) prawo do pisania

20. W języku łacińskim plagiatus znaczy ‘skradziony’, a słowo PLAGIAT oznacza:
a) niewolnika rzymskiego, skazańca walczącego na Arnie ze zwierzętami
b) przywłaszczenie cudzego utworu i podanie go za własny
c) plakietkę określającą tożsamość dziennikarza-sprawozdawcy

21. Autoryzacja to:
a) zgoda wyrażona przez autora dzieła na jego publikację
b) dawne określenie montowni samochodów
c) proces poszukiwania autora dzieła anonimowego

22. W języku łacińskim ex libris znaczy „spośród książek”, a współczesne słowo EXLIBRIS oznacza:
a) znak właściciela danego księgozbioru w postaci kartki, na której mieści się artystycznie wykonany rysunek
b) nazwę ilustracji książkowej
c) wydzieloną część księgozbioru

23.Katalog biblioteczny to:
a)spis dokumentów znajdujących się w bibliotece
b)spis czasopism
c)półka z książkami

24. Karta katalogowa:
a) blankiet przeznaczony do dokonania opisu katalogowego
b) karta do zapisu notatek o książkach
c) karta biblioteczna

25.Z księgozbioru podręcznego można korzystać:
a)na miejscu w bibliotece
b)w domu
c)w parku

26.UKD to:
a)Uniwersalny Katalog Druków
b)Unia Krajowa Dokumentalistów
c)Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

27. Wykaz błędów dołączonych do książki to:
a) indeks
b) errata
c) spis treści

28. Wydawnictwo to:
a) przedsiębiorstwo, instytucja wydająca książki
b) magazyn z książkami
c) Towarzystwo Drukarzy i Księgarzy

29.Czasopismo to:
a) zbiór wycinków prasowych
b) wydawnictwo ciągłe
c) katalog ze zdjęciami

30. Introligatornia to:
a) miejsce, gdzie kupuje się książki
b) miejsce, gdzie powiela się wiele razy ten sam tekst
c) miejsce, gdzie składa się książki

ODPOWIEDZI:
1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6c, 7a, 8b, 9a, 10c, 11b, 12b, 13a, 14c, 15a, 16b, 17a, 18c, 19b, 20b, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26c, 27b, 28a, 29b, 30c.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.