X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21944
Przesłano:

Mnożenie ułamków - konspekt lekcji matematyki

Bożena Dąbrowska Turów, dn. 21.11.2013r.
nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa w Turowie
Scenariusz lekcji matemayki w klasie V
Temat: Mnożenie ułamków zwykłych

1. Cele lekcji
a. Wiadomości
1. Pojęcia: ułamek właściwy, niewłaściwy, licznik, mianownik, liczba mieszana, ułamek liczby.
2. Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie.
3. Skracanie ułamków.
4. Metody mnożenia ułamków i liczb mieszanych.
a. Umiejętności
1. Stosowanie w praktyce umiejętności zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie.
2. Obliczanie ułamka dowolnej wielkości.
3. Mnożenie ułamków zwykłych.
4. Mnożenie liczb mieszanych.
5. Zastosowanie poznanych działań w praktycznych sytuacjach.
6. Posługiwanie się językiem matematycznym przy prezentacji efektów pracy.

2. Metoda i forma pracy
Prezentacja, dyskusja, metoda problemowo-ćwiczeniowa, praca indywidualna i zbiorowa.
3. Środki dydaktyczne
a. Komputer, tablica interaktywna - Prezentacja PowerPoint „Ułamki zwykłe – mnożenie”
b. Karta pracy – Domino. (załącznik 1)
c. Podręcznik „Matematyka wokół nas”.


4. Przebieg lekcji
a. Faza przygotowawcza
Nauczyciel:
- wita uczniów,
- sprawdza obecność,
- sprawdza pracę domową,
- podaje temat i przedstawia cele lekcji.

Uczniowie przypominają:
- pojęcie ułamka,
- metodę zamiany ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie
- skracanie ułamków.
Wykonują kilka zadań dotyczących tej zamiany napisanych na tablicy przez nauczyciela.

b. Faza realizacyjna
Nauczyciel przedstawia uczniom metody mnożenia ułamków i liczb mieszanych używając Prezentacji komputerowej. Omawia przykłady z uczniami. Po zapoznaniu się z tymi metodami uczniowie stosują je w praktyce układając domino.
Następnie przechodzą do rozwiązywania zadań tekstowych z podręcznika (zad.6,7,9 str.89)
c. Faza podsumowująca
Uczniowie dokonują samooceny swojej pracy, kończąc zdania:

1. Dziś nauczyłem się ....
2. Zrozumiałem, że.......
3. Przypomniałem sobie, że.........
4. Zaskoczyło mnie, że.........

Nauczyciel ocenia pracę uczniów (aktywność) i zadaje pracę domową (Zad.4 str. 89).

Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.