X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2190
Przesłano:

Konspekt lekcji religii: Aby nigdy nie zapomnieć - czego uczył nas Jan Paweł II

Gimnazjum


Cele ogólne:
1. Zapoznanie uczniów z wybranymi fragmentami nauczania Jana Pawła II
2. Nauka interpretacji nauczania papieskiego.
3. Zachęcenie uczniów do stosowania poznanych prawd w swoim życiu.
4. Zachęcenie uczniów do samodzielnego czytania i analizowania nauczania papieskiego.
Cele operacyjne:
• Uczeń zna główne fakty z życia Jana Pawła II
• Potrafi interpretować wybrane przesłania papieża
• Rozwija w sobie twórcze, refleksyjne myślenie
• Poznaje wzorce postępowania
Metody pracy:
• Rozmowa kierowana (pogadanka)
• Układanka chronologiczna
• Burza mózgów
• Praca z tekstem - analiza
Formy pracy:
• Indywidualna
• Zbiorowa
• Praca w małych grupach
Środki dydaktyczne i pomoce
• Taśma chronologiczna z życiorysem Jana Pawła II
(załącznik nr 1)
• Plansze z fragmentami nauczania Jana Pawła II
( załącznik nr 2)
• Kartki zawierające przesłania Jana Pawła II (załącznik nr 3)
• Gazetka tematyczna o Janie Pawle II

Wstęp

1. Modlitwa rozpoczynająca katechezę.
2. Nawiązanie do poprzedniej lekcji. Przypomnienie życiorysu Jana Pawła II – układanka chronologiczna.

Zasadnicza treść katechezy.
1. Wprowadzenie w tematykę lekcji.
1. Postawienie problemu egzystencjalnego, „Czego się lękamy? Uczniowie podają przykłady z życia, które zapisywane są na tablicy i do zeszytów.
2. Próba odpowiedzi na postawiony problem egzystencjalny, poprzez odczytanie i analizę wybranych tekstów z nauczania Jana Pawła II.
Chętni uczniowie odczytują fragmenty nauczania, które następnie umieszczane są na tablicy.
Pod tekstem zapisujemy zalecenia i opinie formułowane przez papieża.
Kolejność tekstów:
- „ Nie lękajcie się” – Jezus jest zawsze z nami
- „ Czuwam” – jestem obecny w życiu
- „ Dekalog” – drogowskazem mojego życia
- „ Duchowe Westerplatte” – umiem bronić poznanych i wybranych przez siebie
wartości.

Podsumowanie
1. Zapis notatki podsumowującej do zeszytów.
2. Zadanie domowe – „z podanych krótkich przesłań Jana Pawła II wybierz jedną i uzasadnij swój wybór”.
2. Podsumowanie i ocena aktywności i wiedzy uczniów.
3. Modlitwa na zakończenie śpiew pieśni „Barka”.

ZAŁĄCZNIK NR 1
18 V 1920 narodziny Karola Wojtyły
IV 1929 śmierć matki Emilii
1938 ukończenie szkoły średniej
1942 Karol wstępuje do seminarium
1 XI 1946 święcenia kapłańskie
VII 1958 Karol Wojtyła zastaje biskupem
V 1967 Karol Wojtyła zastaje kardynałem
16 X 1978 Karol Wojtyła zastaje papieżem
VI 1979 pierwsza podróż Jana Pawła II do Polski
13 V 1981 zamach na papieża
VII 2002 ostatnia pielgrzymka do Polski
02 IV 2005 śmierć Papieża Jana Pawła II

ZAŁĄCZNIK NR 2
NIE LĘKAJCIE SIĘ – JEZUS MNIE ZNA, JEST ZE MNĄ ZAWSZE.
"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi
Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się !Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie!
Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca.
Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz."
Plac św. Piotra 22. 10. 1978r.

BÓG JEST MOJA MIŁOŚCIĄ I SZCZĘŚCIEM
"Wiem, że bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia, własnego i cudzego."
przemówienie do młodych Sandomierz 12.06.1999r.

DUCHOWE WESTERPLATTE- UMIEM BRONIĆ WARTOŚCI
"Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań , który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal męczennik z Dachau powiedział - Od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wrogów."
Gdańsk 12.06.1987r.
CZUWAM - JESTEM OBECNY W ŻYCIU.
"Czuwam! Jakże dobrze, iż w Apelu Jasnogórskim znalazło się to słowo. Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny. Chrystus wiele razy mówił "czuwajcie!"
Co to znaczy "czuwam"? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie(...)
Czuwam to znaczy dalej dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność(...)
Czuwam to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje."
Jasna Góra 18.06.1983r.
DEKALOG –DROGOWSKAZEM MOJEGO ŻYCIA.
"Proszę was wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera bożą prawdę i boże prawa. Proszę abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nigdy nie zapominali:
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Czcij ojca twego i twoją matkę
Nie zabijaj
Nie cudzołóż
Nie kradnij

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.