X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21838
Przesłano:

Jesienny koncert - scenariusz zajęć muzyczno-plastycznych kl.I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
Grupa wiekowa: Klasa 1
Miejsce zajęć: sala lekcyjna
Ilość osób: 23
Czas trwania:135 minut

Temat: Jesienny koncert
1.Cele
Cele ogólne:
• rozwijanie emocji i uczuć, stymulowanie dziełami sztuki
• rozwijanie umiejętności muzycznych i plastycznych, wyobraźni oraz ekspresji twórczej
• kształcenie intelektualne na płaszczyźnie językowej, przyrodniczej i matematycznej
Cele operacyjne:
Uczeń:
• werbalizuje emocje
• poprawnie wykonuje i interpretuje piosenkę
• wyróżnia i stosuje ciepłą gamę kolorystyczną
• potrafi wybrać właściwe rozwiązanie
• potrafi współdziałać w zespole
• wie jak należy zachować się w czasie koncertu
• rozpoznaje instrumenty strunowe
• wie które drzewa gubią liście na zimę
• dostrzega różnice między drzewami liściastymi i iglastymi
• zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie
• przedstawia zjawiska przyrodnicze środkami pozawerbalnymi
• reaguje na zmianę melodii

2.Metody pracy:
• opowiadanie
• pogadanka
• praktyczna praca uczniów
• pokaz

3.Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

4.Środki dydaktyczne:
• koperty z działaniami matematycznymi
• odtwarzacz CD i nagrania muzyki
• reprodukcje obrazów i zdjęcia
• teksty piosenek i karty pracy uczniów
• kredki, farby, arkusze papieru A4 z przyklejonymi na nich wysuszonymi liśćmi


5. Plan zajęć:

Wprowadzenie:
Przywitanie, czynności organizacyjne.
Praca z piosenką.
Rozmowa i prezentacja instrumentów muzycznych.

Rozwinięcie
Zajęcia ruchowe.
Pogadanka na temat koncertu i instrumentów muzycznych.
Wyszukiwanie nazw drzew oraz ich klasyfikowanie.
Rozwiązywanie zadań matematycznych.
Zabawa ruchowa.

Zakończenie
Zajęcia plastyczne- praca plastyczna.
Pożegnanie, podziękowanie uczniom za zajęcia.

6.Literatura:
• Mayer Joachim. Wielki atlas drzew i krzewów., Warszawa 2007 wyd. Delta,
• Ulrich Michels. Atlas muzyki., Warszawa 2002 wyd. Prószyński i S-ka,
• Guśpiel Maria, Dyląg Jerzy. Piosenki do śpiewania.

7.Przebieg zajęć:
Przywitanie i czynności organizacyjne. Nauczyciel przedstawia się, prosi uczniówo przypięcie identyfikatorów. Następnie rozdaje uczniom tekst piosenki pt." Brzoza i igiełki"po czym śpiewa ją. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące tekstu i muzyki:
1. Gdzie rośnie brzoza?
2. Czy brzoza posiada liście czy igły ?
3. Jakie drzewa zostały wymienione w piosence?
4. Jakie drzewa mają liście a jakie igiełki?
Uczniowie zostają podzieleni na 4 osobowe grupy i na podstawie luźnych wypowiedzi układają kolejną zwrotkę piosenki (bez konieczności rymowania). Na koniec wszyscy wspólnie śpiewają trzy zwrotki piosenki, następnie każdy zespół śpiewa swoją wersję zwrotki.
Nauczyciel pyta uczniów:
1.Jakie znają instrumenty?
2.Jakie instrumenty zastosowali by do zagrania tej piosenki?
3. Czy słyszeli kiedyś o skrzypcach i gitarze? Czy wiedzą jak te instrumenty wyglądają?
Następuje prezentacja skrzypiec i gitary (na ilustracji). Nauczyciel mówi, że te instrumenty pochodzą z rodziny instrumentów strunowych, przy czym gitara jest instrumentem szarpanym a skrzypce smyczkowym.
Zajęcia ruchowe. Nauczyciel pokazuje ruchy, które dzieci naśladują. Następnie dzieci w takt muzyki zachowują się jak : spadający liść, człowiek grabiący liście, osoba grająca na skrzypcach. Uczniowie mogą sami proponować kolejne czynności ruchowe. Następnie nauczyciel zadaje pytania do uczniów:
1. Co to jest koncert?
2. Jakie znacie rodzaje koncertów?
3. Gdzie może odbywać się koncert?
4. Jak należy zachowywać się podczas koncertu?
Praca z kartą pracy ucznia, uczniowie na ilustracji rozpoznają instrumenty strunowe. Następnie uczniowie z otrzymanego zestawu liter wyszukują i wykreślają podane nazwy drzew. Uczniowie z zestawu z nazwami drzew, przyporządkowują je do 2 grup: tych które gubią i nie gubią liści na zimę.
Kolejnym zadaniem jakie uczniowie otrzymują jest praca w grupach. każda grupa otrzymuje kopertę z działaniami matematycznymi. Na tablicy wiszą kartki z rozwiązaniami działań. Spośród wywieszonych rozwiązań uczeń wybiera właściwe, na odwrocie rozwiązań znajduje się litera, którą uczeń wiesza na tablicy. Po odkryciu wszystkich liter uczniowie odczytują hasło.
Następnie nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Poszczególne grupy na wcześniej ustalony sygnał ( rodzaj muzyki) naśladują kolejno: ruch drzew na wietrze, spadających liści, deszczu. Zabawa podobna do poprzednich zajęć ruchowych, z tym ,że dzieci teraz powinny same proponować rodzaje ruchów.
Zajęcia plastyczne. Nauczyciel prezentuje uczniom 2 reprodukcje obrazów o tematyce jesiennej i 2 zdjęcia ilustrujące temat jesieni. Następnie rozmawia z uczniami na temat różnic między fotografią, a obrazem. Nauczyciel czyta krótki tekst, nawiązujący do tematu pracy plastycznej (historię zabłąkanego listka), odczytuje temat pracy i krótko go omawia (temat pracy plastycznej "Zagubiony listek" ). Uczniowie otrzymują białe kartki formatu A4 z naklejonym na nich jesiennym liściem. Ich zadanie wynika z czytanego początku tekstu i prezentowanych reprodukcji: za pomocą kredek lub farb z palety ciepłej gamy kolorystycznej, dzieci sprawiają, że listek przestaje być samotny i smutny - na obrazie pustka i melancholia zostaje zastąpiona zadowoleniem i radością w jesiennych, ciepłych barwach.
Uczniowie, którzy będą chcieli mogą zaprezentować i omówić swoje prace na forum klasy.
Pożegnanie. Nauczyciel dziękuje za zajęcia, jeśli czas na to pozwoli można zaśpiewać na koniec piosenkę z wybraną zwrotką napisaną przez dzieci lub przeprowadzić zabawę ruchową. Rozdanie słodkiego podarunku za bardzo dobrą pracę na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.