X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21825
Przesłano:

Świąteczne zakupy - scenariusz zajęć matematyki z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczeń potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 50; zna etapy rozwiązywania zadań tekstowych.

Cele lekcji:
Uczeń:
1. mnoży w zakresie 50.
2. rozumie, że dzielenie jest odwrotnością mnożenia.
3. rozwiązuje zadania tekstowe różnymi sposobami.
4. potrafi współpracować w zespole.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Poćwiczysz mnożenie i dzielenie w zakresie 50.
2. Rozwiążesz zadania tekstowe różnymi sposobami.

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
1. Będę mnożył i dzielił w pamięci w zakresie 50.
2. Prawidłowo zapiszę działania i odpowiedzi do zadań.

Kluczowe pytanie dla uczniów:
W jaki sposób wykorzystasz umiejętność mnożenia i dzielenia przygotowując się do świąt?


Przebieg lekcji (metody i aktywności):
• Nawiązanie do poznanego na początku zajęć tematu dnia i wyeksponowanie na tablicy celów tej lekcji sformułowanych w języku ucznia.
Nauczyciel mówi: Aby właściwie zaplanować świąteczne zakupy, musicie sprawnie liczyć. Sprawdźmy, jak radzicie sobie z liczeniem pamięciowym.
„Kupowanie bombek” – gra matematyczna (praca grupowa)
Na stole leżą kartoniki w kształcie bombek z liczbami od 0 do 50. Uczestnicy kolejno biorą do ręki dowolny kartonik. Ich zadaniem jest podanie działania (mnożenia lub dzielenia), którego wynikiem jest ta liczba. Jeśli uczestnik zabawy poda dobre działanie – zabiera bombkę, którą udało mu się „kupić”. Wygrywa to dziecko, które „kupi” najwięcej bombek.
• „Łańcuszek mnożenia i dzielenia” (praca w parach)
Dzieci, którym udało się kupić najwięcej liczb wyciągają z kopert (znajdujących się na ławkach) „łańcuszki liczbowe”. Każda para ma za zadanie uzupełnić łańcuszek. Uczniowie zapisują wynik końcowy na kartonikach i podnoszą go do góry.
8x3=....:4=....x6=.....:4=....x5=.....(45)
4x4=....:2=....x3=....:6=....x8=....(32)
6x6=....:9=....x7=....:4=....x5=....(35)
2x5=.....x2=.....:5=.....x6=....:3=....(8)
42:7=....x6=....:9=.....x8=....:8=....(4)
3x7=....:7=....:3=....x7=....x2=....(14)
• „Ile to kosztuje?” – zabawa matematyczna (praca indywidualna)
Nauczycielka stawia na biurku różne przedmioty, które mogą być świątecznymi prezentami np. książka, czekolada, maskotka, piłka. Mówi dzieciom, żeby wyobraziły sobie, że wyniki końcowe z łańcuszków liczbowych są kwotą pieniężną, którą posiadają na świąteczne prezenty. Umawia się z dziećmi, że będą pytały, ile kosztuje to, co je interesuje. Natomiast nauczycielka będzie podawała ceny w postaci działań. Dzieci będą indywidualnie obliczały wynik i upewniały się, czy wystarczy im pieniędzy na dokonanie tego zakupu.
• Wspólne przeanalizowanie z. 2 s. 56 – indywidualny wybór łatwiejszego sposobu rozwiązania przez każde dziecko.
• Wspólne rozwiązanie z.7 s. 57 :
Jacek kupował prezenty świąteczne. Na prezenty dla każdego z rodziców wydał po 10 zł i za prezent dla siostry zapłacił 8 zł. Ile pieniędzy wydał Jacek?
a) Analiza zadania
- Co wiemy z treści zadania?
- Ile pieniędzy Jacek wydał na prezenty dla rodziców?
- Ile pieniędzy Jacek wydał na prezent dla siostry?
b) Określenie sposobu rozwiązania zadania
- Co mamy obliczyć?
- Jak to obliczymy?
- Jakim działaniem możemy to zapisać?
c) Redagowanie odpowiedzi do zadania.
• Zadanie pytania kluczowego i udzielanie na nie odpowiedzi przez dzieci.

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Przygotowanie kart pracy dostosowanych do możliwości uczniów czeczeńskich.
Dodatkowe objaśnianie poleceń, treści zadań uczniom słabszym, zastosowanie ilustracji; odwoływanie się do sytuacji znanych uczniom z życia codziennego.

Sposób sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów przez uczniów:
Zastosowanie metody aktywizującej „Krasnoludek” – uczniowie w ramach podsumowania lekcji kończą zdania:
Najlepiej poradziłem/łam sobie z .................
Muszę popracować nad ..................

Materiały i pomoce dydaktyczne:
• kartoniki w kształcie bombek z liczbami od 0 do 50 – 6 kompletów
• łańcuszki liczbowe
• świąteczne prezenty (np. piłka, czekolada, maskotka, książka)
• banknoty i monety papierowe
• karty pracy – indywidualizacja zajęć (załącznik 1, załącznik 2)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.