X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21822
Przesłano:

Konspekt koła matematycznego Liczba Pi

KONSPEKT LEKCJI KOŁA MATEMATYCZNEGO
W KLASACH V – VI

Temat: Liczba Π, a długość okręgu.

Nauczyciel: Małgorzata Nowak
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Forma pracy: grupowa, indywidualna
Metody pracy: dyskusja, eksperyment, praca w grupach
Środki dydaktyczne: karty pracy dla grup, teksty wierszyków pozwalające zapamiętać przybliżenie liczby Π, przedmioty w kształcie kół, przybory geometryczne, kalkulatory, nitki.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- Zna wzór na długość okręgu
- Potrafi obliczyć długość okręgu (obwód koła) znając jego promień
lub średnicę
- Zna przybliżoną wartość liczby  i sposoby jej wyznaczania


Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie.
a) przypomnienie definicji i symboli związanych z okręgiem i kołem
b) uczniowie uzupełniają poniższą tabelkę

Lp Nazwa Symbol Opis elementu okręgu Wpisz na rysunku odpowiednie symbole
1. Środek okręgu

2. Promień
3. Średnica
4. Cięciwa
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Podzielenie uczniów na grupy kilkuosobowe. Przedstawienie zadań dla grup.
Poszczególne grupy ustalają metodę obliczania długości okręgów przyniesionych przedmiotów. Uczniowie wykonują pomiary i obliczenia na kalkulatorze, a następnie uzupełniają tabelkę.

Lp Przedmiot Dł. Okręgu (l)
w cm Dł. Średnicy (d)
w cm Iloraz (l : d)

4. Zestawienie i porównanie wyników poszczególnych grup. Omówienie sposobu pomiaru długości okręgów.

Wyniki ilorazu(l : d)
Lp Przedmiot Grupa I Grupa II Grupa III

5. Sformułowanie wniosku wynikającego z doświadczenia:
Iloraz długości okręgu do długości średnicy jest stały.
6. Zapisanie wzoru na długość okręgu
L = 2 r
7. Zapisanie fragmentu rozwinięcia dziesiętnego liczby na podstawie wiersza W. Szymborskiej.
8. Ustalenie przybliżenia liczby (3,14 lub ). Przedstawienie różnych przybliżeń liczby .
9. Poznanie różnych wierszyków pozwalających zapamiętać rozwinięcie dziesiętne liczby  zwanej ludolfiną – od nazwiska holenderskiego uczonego Ludolfa van Ceulena, który podał 35 cyfr po przecinku rozwinięcia liczby (zał.3).
10. Podsumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.