X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21697

Program Pracy Koła Misyjnego

Ogólne założenia programu:
-program będzie realizowany przez Koło Misyjne na zajęciach pozalekcyjnych, w ramach co miesięcznych spotkań. Przy realizacji programu przewiduje się także spotkania w kościele, wycieczki, ogniska, zbiórki pieniędzy na misje wykonywanie gazetek ściennych o tematyce misyjnej, konkursy szkolne misyjne.
Cele:
-celem ogólnym programu jest wskazanie uczniom drogi do świętości poprzez naśladowanie czynów Jezusa oraz solidaryzowanie się z misjonarzami i rówieśnikami z krajów misyjnych , niesienie im pomocy. Pomoc ta wyrażać się będzie poprzez modlitwę, różnego rodzaju wyrzeczenia i ofiarę duchową oraz ofiarę materialną.
Cele szczegółowe:
-kształtowanie zainteresowań uczniów,
-rozbudzenie i kształtowanie w uczniach współodpowiedzialności za rozwój Kościoła
na świecie,
-zdobywanie wiedzy na temat zgromadzeń zakonnych , które prowadzą działalność misyjną na świecie,
-poszerzenie wiedzy na temat terenów misyjnych,
-budzenie powołań misyjnych,
-kształtowanie postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego,
-dzielenie się środkami materialnymi z dziećmi potrzebującymi w krajach misyjnych,
-wychowanie do dialogu z i innymi religiami.
Zadania:
-budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci,
-tworzenie mapy krajów misyjnych,
-poznawanie krajów misyjnych,
-nawiązanie kontaktów z misjonarzami,
-tworzenie gazetek informacyjnych na terenie szkoły,
-organizacja konkursu misyjnego etap szkolny „Mój kolega z misji”,
-udział w liturgii Niedzieli Misyjnej,
-prowadzenie modlitwy różańcowej w Tygodniu Misyjnym,
-czytanie rozważań Drogi Krzyżowej,
-uczestnictwo w pierwszych piątkach miesiąca kl. III ,
-włączenie się w akcję „Jałmużna Wielkopostna”.
Przewidywane osiągnięcia:
-uczeń powinien mieć wykształconą wrażliwość na potrzeby innych i świadomość konieczności niesienia pomocy słabszym i ubogim,
-uczeń powinien również odznaczać się właściwą postawą chrześcijańską,
-uczeń ukształtuje postawę otwartości dla drugiego człowieka w potrzebie,
-uczeń powinien umieć ofiarować troski i cierpienia w intencji ludzi potrzebujących,
-konkretnymi gestami pomocy wyraża swoją solidarność z potrzebującymi pomocy.
Procedura osiągnięcia celów:
- w realizacji zamierzonych celów wykorzystane zostaną różnorodne formy i metody pracy ,
-szczególny nacisk położony będzie na aktywizujące metody nauczania i efektywne rozwijanie zainteresowań wśród uczniów tematyką misyjną oraz skłanianie ich do samodzielnych poszukiwań zagadnień związanych z misjami, misjonarzami i życiem ludzi w krajach misyjnych,
- w zależności od tematyki zajęć będzie to m.in. pogadanka, praktyczne działanie w grupach, dyskusja, czytanie czasopism o charakterze misyjnym, oglądanie filmów o tematyce misyjnej,
-zastosowane będą środki dydaktyczne m.in. Pismo Święte, plakaty o tematyce misyjnej ,mapa fizyczna świata, czasopisma misyjne, korzystanie z sali komputerowej –Internet.


Anna Strzeżek nauczyciel religii
PSP w Kępie Celejowskiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.