X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21601
Przesłano:

Konspekty zajęć terapii pedagogicznej dzieci z zaburzoną lateralizacją oraz syntezą wzrokową

Rodzaj zaburzenia: ZABURZONA LATERALIZACJA
Temat: Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała w oparciu o piosenkę ludową “Nie chcę cię znać”.
Cel główny: rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
Cele operacyjne:
- dziecko potrafi odtworzyć wzór graficzny odpowiedni do danej śpiewanki;
- umie nawinąć wełnę na kłębek prawą i lewą ręką;
- potrafi wykonać skoki na prawej i lewej nodze zgodnie z poleceniem.

Metody:
- pedagogika zabawy;
- elementy “Metody Dobrego Startu”.
Środki dydaktyczne: woreczki z piaskiem, taca z kaszą, arkusz szarego papieru, kartki z bloku rysunkowego, węgiel rysunkowy, miseczka z farbą i gruby pędzel, tabliczka z plasteliny, duża plansza ze znakiem graficznym, kartka z zeszytu gładkiego i z powiększoną liniaturą, instrument klawiszowy.


PRZEBIEG ZAJĘĆ
Część wstępna:
1. Marsz przy akompaniamencie parami.
2. Ćwiczenia dyscyplinujące (przyjmowanie postawy baczność, spocznij z wysunięciem prawej nogi).
3. Przywitanie się dzieci przez podanie prawej ręki.
4. Słuchanie piosenki pt. “Nie chcę Cię znać” i rozmowa na jej temat.
(Załącznik: Nuty i słowa piosenki “Nie chcę cię znać”)

Zajęcia właściwe:

5. Ćwiczenia ruchowe (zabawa ruchowa w parach związana z treścią piosenki, naprzemienne wymachy rąk raz prawą raz lewą ręką, równoczesne ruchy rąk - przywołanie kolegi, podanie rąk prawych, potem lewych z jednoczesnym skrzyżowaniem, prezentacja maskotki kangura - ustawienie dzieci i pobranie z worka kłębków wełny, trzymanie kłębka oburącz nad głową i przechylanie ciała w prawą, lewą stronę, położenie kłębka na dywanie kopanie prawą nogą, podnoszenie i nawijanie prawą ręką, skoki na prawej i lewej nodze, krążenie i grożenie palcem, skłony głowy i wodzenie oczu w prawo i lewo, ćwiczenia relaksacyjne, zaciskanie pięści i rozwieranie dłoni).
6. Ćwiczenia ruchowo - słuchowe (ćwiczenia ruchowe ręki prawej, lewej na woreczkach, wykonywane w rytm piosenki, ćwiczenia ruchów całego ciała powiązanych ze śpiewaną piosenką, klaśnięcie nad głową, uderzenie o blat stołu, klaśnięcie o uda).
7. Ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe (dowolna indywidualna interpretacja ruchowa rytmu piosenki, prezentacja wzoru graficznego, wodzenie palcami po wzorze - praca indywidualna, odtwarzanie zapamiętanego wzoru różnymi technikami, w powietrzu, w oparciu o planszę, kreślenie wzoru na podłodze, palcem na stole, na tackach z piaskiem, wykonywanie wzoru przez dziecko na tabliczkach z plasteliny, węglem na kartonie, pędzlem na kartce z bloku, wspólne omówienie prac.
8. Rysowanie w liniaturze wzorów zredukowanych do wymiarów dużych liter.
Ryc. nr 2 Wzór do rysowania
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ:
9. Zabawa ze śpiewem “ Woogie bogie”
LITERATURA:
M. Bogdanowicz - “Leworęczność u dzieci”
M. Bogdanowicz - “Metoda Dobrego Startu”
I. Czajkowska, K. Herda - “Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole”.

Rodzaj zaburzenia: SYNTEZA WZROKOWA
Temat: Usprawnianie syntezy wzrokowej w oparciu o materiał obrazkowo - literowy.
Cel główny: doskonalenie umiejętności syntezy wzrokowej
Cele operacyjne: uczeń potrafi:
- ułożyć obrazek z części,
- ułożyć obrazki w historyjkę obrazkową, dostrzegając związki przyczynowo - skutkowe,
- dopasować wyraz do schematu okienkowego “statki”.
Metody:
- działań polisensorycznych (wzrokowa, słuchowa, dotykowa),
- “Dobrego Startu”,
- działań praktycznych,
- rozmowa kierowana,
- drama.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Zabawa “Witam Wszystkich”.
Dzieci siedzą w kręgu podając sobie piłeczkę. Dziecko, które złapie piłkę, wypowiada powitanie “Witam wszystkich, a szczególnie ... (np. Asię, bo ma ładny czerwony sweterek).
2. Zabawa “Piłka z niespodzianką”
Na piłce napisane są litery: D, R, O, G, A, a następnie zaklejone kolorowym papierem. Prowadzący toczy piłkę do dziecka, które odgaduje zadaną zagadkę i odkrywa literę na piłce. Nstępnie odszukuje taką samą literę wśród liter alfabetu ruchomego i umieszcza ją na tablicy magnetycznej, dopasowując do schematu “statki”. Na koniec dzieci w razie potrzeby zmieniają kolejność liter na tablicy, aby uzyskać wyraz “droga” (litery alfabetu powinny być zaznaczone kolorami).
Część właściwa
ZAGADKI (do wyboru)
3. Indywidualne układanie kolejnych obrazków historyjki (3 obrazki)
4. Dopasowywanie zdań - podpisów o obrazków.
Adam i Tomek kopią

Piłka wpada na drogę
Piłka trafia w auto
5. Głośne czytanie zdań.
6. Wspólne układanie z części obrazka kończącego historyjkę.
Ćwiczenia kompensacyjne
7. Zabawa ruchowa “Pojazdy” przy piosence “Będę kierowcą” (kaseta: Muzyka w szkole klasa I i II).
Dzieci biegają parami jedno za drugim, pierwsze z nich - kierowca trzyma obręcz - kierownicę. Na przerwę w muzyce zmiana kierowcy.
8. Rozpoznawanie odgłosów różnych pojazdów (np. motor, auto, traktor, samolot, rower) nagranych na taśmę magnetofonową.
9. Tworzenie scenek dramowych do sytuacji z ostatniego obrazka. Rozmowa policjanta z chłopcami.
10. Wypowiadanie zdania z podziałem na sylaby z jednoczesnym rysowaniem kresek na tacach z piaskiem lub uderzaniem dłonią w wałek z plasteliny (metoda “Dobrego Startu”) “Za - ba - wa”.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

11. Zabawa ze śpiewem “Krążąca piłka”.

Dzieci siedzą w kole i wykonują ruchy imitujące podawanie piłeczki ping - pongowej. W środku koła jedno dziecko obserwuje podających i stara się odgadnąć w czyich dłoniach jest piłka. Wszyscy śpiewają”

“Piłka tu, piłka tam
piłka krąży tu i tam.
Jak to miło i wesoło,
kiedy piłka krąży wkoło”.

METODY ODDZIAŁYWAŃ STOSOWANE

Terapia pedagogiczna - praca nauczyciela terapeuty wspierająca dziecko w rozwoju, uwzględnia dostosowanie jej do właściwości i potrzeb każdego dziecka oraz zakłada, że nie można z góry ustalić przebiegu tej pracy.
W trakcie zajęć stymulujących zaburzenia lub opóźnienia sfery rozwoju dziecka praca ta wymaga ciągłej aktualizacji, doboru ćwiczeń, metod pracy, dostosowując jednocześnie czas trwania poszczególnych zajęć, etapów pracy do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Metoda Dennisona - metoda ta służy uruchomieniu intelektualnego potencjału “drzemiącego” w człowieku. Ćwiczenia wymyślone przez dr Dennisona angażują m. in. obie strony ciała i ruchy skoordynowane gałek ocznych, rąk oraz nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule.
Metoda Dobrego Startu - Metoda Dobrego Startu została opracowana przez profesora M.Bogdanowicza w latach 60-tych na wzorach francuskiej metody Le Bon Depart. Celem tj metody jest jednoczesne usprawnienie funkcji słuchowych, wzrokowych i dotykowo-kinestetyczno-ruchowych oraz ich koordynacji. Metoda Dobrego Startu wszechstronnie oddziałowuje na rozwój psychomotoryczny dziecka i ułatwia mu naukę czytania i pisania.
Muzykoterapia i relaksacja - celem jej jest wyładowanie nagromadzonej energii, rozwijanie swobodnej aktywności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.