X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21533
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

opracowała: mgr Irina Starzyńska
posiadany stopień: nauczyciel kontraktowy
zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
opiekun stażu: mgr Teresa Bigos
miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 3 im.Lotników Polskich
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

Wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

&7 ust.2 pkt.1

Zadania:
1.Współpraca z opiekunem stażu;
-Zawarcie kontraktu
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
-Aktualizacja kryteriów wymagań z wychowania fizycznego oraz przedmiotowego systemu oceniania
-Udział w pracach zespołu przedmiotowego
-Kursy i warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji
-Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji,sprawdzianów w ramach WDN
3.Opracowanie programu szkolnego kola sportowego
4.Opublikowanie własnych prac:
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej

&7 ust.2 pkt.2

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
2.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej,współpraca z rodzicami
3.Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych na szczeblu miasta,powiatu oraz aktywny udział w turniejach towarzyskich
4.Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży
5.Współorganizowanie zawodów szkolnych
6.Uwzględnia indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym,pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym.

&7 ust.2 pkt.3

1.Opracowanie dokumentacji,scenariuszy zajęć,sprawdzianów przy wykorzystaniu komputera
2.Wykorzystywanie w swojej pracy Internetu
3.Przygotowanie plików ze zdjęciami cyfrowymi z zawodów szkolnych oraz imprez sportowych i udostępnienie ich uczniom
4.Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej,pozyskiwania,gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów

&7 ust.2 pkt.4

1. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów,konfliktów,integrowania zespołu klasowego
2.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii,pedagogiki i dydaktyki(korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej,pedagogicznej,Internetu)
3.Aktywna praca nad samokształceniem
4.Obserwacja uczniów,rozmowy wychowawcze,współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami

&7 ust.2 pkt.5

1.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
2.Konstruowanie planów wynikowych oraz innych dokumentów
3.Udział w pracach komisji egzaminacyjnej

Podpis nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.