X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2141
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Umowa koleżeńska zawarta pomiędzy stażystą a opiekunem stażu

UMOWA KOLEŻEŃSKA

1. zawarta pomiędzy nauczycielami:
opiekunem stażu – ...........................

i stażystą – Wojciechowska Joanna

na okres odbywania stażu na nauczyciela kontraktowego

od 01 wrzesień 2008r do 31 maj 2009 r


Opiekun stażu zobowiązuje się do:

1. Udzielenia pomocy w przygotowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Udzielenia pomocy w realizacji Planu Rozwoju Zawodowego poprzez:
a. zapoznanie nauczyciela stażysty z organizacją szkoły i zasadami jej funkcjonowania, ze szkolną dokumentacją, z przepisami bhp, aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły;
b. zapoznanie nauczyciela stażysty z procedurami awansu zawodowego;
c. obserwację zajęć prowadzonych przez stażystę i ich omawianie;
d. przeprowadzanie zajęć w obecności nauczyciela stażysty;
e. prezentację własnego warsztatu pracy stażyście;
f. spotkania o różnym charakterze z nauczycielem stażystą w ramach stażu.
3. Opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
4. Udziału w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

Nauczyciel stażysta zobowiązuje się do:

1. Napisania Planu Rozwoju Zawodowego.
2. Realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego poprzez:
a. poznanie organizacji szkoły, zasad jej funkcjonowania, dokumentacji, przepisów bhp, aktów prawnych dotyczących oświaty i działania szkoły;
b. poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela;
c. uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu;
d. prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich analizę;
e. spotkania z opiekunem stażu (informacyjne, diagnostyczne, instruktażowo-konsultacyjne);
f. uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
g. realizację różnorodnych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych;
h. dokumentowanie przebiegu stażu.
3. Sporządzenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
4. Udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Ponadto:
- Obie strony przestrzegają ustalonych terminów spotkań.
- Opiekun stażu jest rzecznikiem i doradcą nauczyciela stażysty.
- Obie strony prowadzą dokumentację.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.