X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21358

Ptaki domowe - scenariusz do klasy I metodą MDS

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METODY DOBREGO STARTU W KLASIE I.

opracowanie : Aleksandra Skoczek

Temat dnia: Ptaki domowe.

Cele :

Uczeń potrafi:
Zaśpiewać piosenkę „Kurki i jaja”
Rozwiązać zagadki
Orientować się w schemacie własnego ciała
Rozróżniać ptaki domowe
Wystukać rytm piosenki, zilustrować ją ruchem
Twórczo się bawić
Rozpoznać i poprawnie napisać literę „J”
Ułożyć obrazek z części
Ozdobić kontur ptaka wybraną techniką plastyczną
Współdziałać w grupie

Metody pracy:

działań polisensorycznych (wzrokowa, słuchowa, dotykowa),
“Dobrego Startu”,
działań praktycznych,
rozmowa kierowana

Formy:
indywidualna
zbiorowa
grupowa

Środki dydaktyczne:

woreczki z grochem, kartki z wzorem litery, sznurówki, plastelina, kasza, koperta z rozsypaną sylabową, obrazki z różnymi ptakami, teksty zagadek, nagranie piosenki, nagranie odgłosów ptaków karta pracy z literą „J”, obrazki z części, kartoniki ze zdaniami,


PRZEBIEG:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Powitanka tekstem:
„Najpierw sobie zaśpiewajmy, wesoło się przywitajmy”.
2. Propozycja zabawy „Moja buzia”
3.Wprowadzenie w tematykę dnia poprzez zagadki słowne i słuchowe dotyczące ptaków domowych. Rozmowa dotycząca hodowli ptaków domowych.
4. Rozwiązanie rozsypani sylabowej - odkrycie i sformułowanie tematu zajęć „Ptaki domowe”.
5.Wyszukiwanie spośród ilustracji różnych ptaków tylko ptaków domowych i dopasowanie do nich kartoników z nazwami.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Wprowadzenie piosenki „Kurki i jaja”
Słuchanie nagrania
Omówienie treści
Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu „jajko”
Pokaz i omówienie kształtu litery „J”
Słuchanie piosenki i zapamiętanie słów z głoską „J”
Wymiana imion dzieci z piosenki mających na początku „J”

2.Ćwiczenia na materiale językowym:
Słuchanie przez dzieci piosenki i kończenie wg wzoru: jajo, jajko, jajeczko itp.
Słuchanie sylab w zmienionej kolejności i odgadywanie powstałych z nich imion „nusz - Ja, nek – Ja, rek – Ju”
Przypomnienie o pisowni imion wielką literą
Słuchanie kolejnych głosek i wypowiadanie słów z nich powstałych:
j-a-w-o-r, j-a-j-k-o

3.Zabawa ruchowa „Jajko”.

Dzieci leżąc na plecach na podłodze turlają się jak jajka z rękami wyprostowanymi nad głową raz w lewo a raz w prawo.

4.Ćwiczenia ruchowo-słuchowe.
Śpiewanie przez dzieci piosenki z równoczesnym wystukiwaniem jej rytmu:
Rękami złożonymi w formie „jaj”
Uderzając o woreczek z grochem- pięścią, zewnętrzną stroną dłoni, łokciem

5. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe

-Powieszenie planszy literą „J”
-Demonstracja przez N. sposobu jej pisania(wodzenie przez N. palcem po wzorze w odpowiednim rytmie podczas śpiewu piosenki)
-Polecenie napisania litery : w powietrzu, na plecach kolegi
-Rozdanie kartonów ze wzbogaconą fakturą litery „J” , zachęcenie dzieci do rysowania jej i śpiewania piosenki „Kurki i jaja” (bez pomocy magnetofonu)

-Organizacja różnych form reprodukowania litery wraz ze śpiewem piosenki
Pisanie palcem po wodzie
Pisanie palcem na tackach z ryżem
Kolorową kredą po kartach

-Naklejanie na wzór litery „J”
Sznurówki
Tasiemki
wałeczków z plasteliny
kaszy

-Organizacja wystawy prac
-Rozdanie kart pracy „Od piosenki do literki”
-Słuchanie nagrania głosów ptaków domowych
Wymienianie ich nazw
-Scenka improwizowana „W kurniku”
-Puzzle – układanie dużych obrazków ptaków domowych z części (kury, kaczki, gęsi, indyki), praca w grupach. Ozdabianie ich wybraną techniką plastyczną.
-Dopasowywanie zwrotów opisujących ptaki do danego gatunku.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Pytanie inspirujące do odpowiedzi, czy prawdziwe jest powiedzenie „Jajko mądrzejsze od kury”.
2. Zaproszenie do zabawy.
Dzieci kucają z zamkniętymi oczami chowając głowę w ramiona. Wyobrażają sobie, że są pisklętami, które za chwilę wyklują się z jaja. Otwierają powoli oczy i wstają. Rozprostowują „skrzydełka”, nogi, wykonują kilka głębokich wdechów nosem i wydechów ustami.
3. Ewaluacja zajęć – tarcza strzelnicza.
4. Pożegnanie częściami ciała.

opracowanie: Aleksandra Skoczek

Bibliografia:
Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. „Od piosenki do literki” Cz. II Wydawnictwo „Fokus” Gdańsk 1997

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.