X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2121
Dział: Gimnazjum

Kobiecość i męskość - konspekt lekcji dla kl. I gimnazjum

• CELE:
- ukazanie różnic między rozwojem psychofizycznym dziewcząt i chłopców
- próba określenia istoty kobiecości i męskości - współczesne wzorce
- wzmocnienie u uczniów akceptacji własnej płci

• METODY I FORMY PRACY:
- pogadanka
- dyskusja
- praca w grupach
- praca indywidualna
- technika zdań niedokończonych

• ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- duże arkusze szarego papieru, pisaki
- materiały pomocnicze: 1)- tekst Platona o płciach
2)- teksty afirmujące kobiecość i męskość - tzw. ,, złote myśli”
3)- teksty ćwiczeniowe dla uczniów do uzupełnienia
4)- fragmenty piosenek związanych z tematem np. A. Majewska ,, Być kobietą”
D. Rinn ,,Gdzie ci mężczyźni” / odtwarzacz płyt CD

• PRZEBIEG LEKCJI:

1.Zajęcia rozpoczynamy prezentacją w/w piosenek, prosząc jednocześnie uczniów, by zastanowili się i spróbowali odgadnąć temat dzisiejszej lekcji - kobiecość i męskość.

2. Nauczyciel prezentuje teksty- ,,złote myśli” dotyczące tematu np.: ( mogą być napisane na papierze i przyczepione magnesami do tablicy)
* ,, Bardzo trudno jest być kobietą, ponieważ przede wszystkim ma się do czynienia z mężczyznami”
/J. Conrad/
* ,, Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją” /A. Czechow /
* ,, Kobiety nie są po to, aby je rozumieć, lecz po to by je kochać.” / O. Wilde/

3.Pogadanka: zaakcentowanie różnic w dojrzewaniu między dziewczętami i chłopcami w obszarze fizycznym, psychicznym i uczuciowym.

4.Praca w grupach jednopłciowych:
Rozdajemy uczniom po 2 arkusze szarego papieru, prosząc by dokończyli zdania:
a) dziewczęta - Świat mężczyzn kojarzy się nam z …………………
- Gdyby na świecie nie było mężczyzn to ……………………
b) chłopcy - Świat kobiet kojarzy się nam z ……………………
- Gdyby na świecie nie było kobiet to ………………………

5.Prezentacja na forum wyników prac i wspólne ich omówienie.

6.Dyskusja: - Co to znaczy być kobietą / mężczyzną dzisiaj?
- Współczesne wzorce kobiecości i męskości.
- Jaka kobieta jest kobieca, a jaki mężczyzna - męski?
! Należy podkreślić w tym miejscu, że wygląd zewnętrzny to nie wszystko, nie tylko on się liczy.
Atrakcyjność kobiety czy mężczyzny nie wynika jedynie z wyglądu zewnętrznego.

7. Praca indywidualna uczniów.
Rozdajemy uczniom materiały ćwiczeniowe wzmacniające akceptację własnej płci. Podkreślamy przy tym, że wypowiedzi uczniów są całkowicie anonimowe.

* Jako kobieta / mężczyzna lubię w sobie……………………………………….
* Cieszę się, że jestem kobietą / mężczyzna, bo mogę………………………………
* Fajnie jest być kobietą / mężczyzna, ponieważ……………………………………

! Należy unikać wypowiedzi negatywnych typu- ,,Nie lubię być kobietą, ponieważ…”itp., gdyż młodzież jest w trudnym okresie dorastania, w którym mogą występować zakłócenia i trudności w osiąganiu tożsamości płciowej.

8.Zbieramy wypowiedzi od uczniów z uwzględnieniem płci i losowo odczytujemy kilka z nich.

9. Na zakończenie zajęć odczytujemy tekst starożytnego filozofa Platona o pochodzeniu płci:

,,Bo naprzód były trzy płcie u ludzi, a nie jak teraz dwie: męska i żeńska. Była jeszcze i trzecia prócz tego(..) Obojnakowa płeć istniała wtedy, a imię jej i postać złożone były z obu pierwiastków: męskiego i żeńskiego.(..) Otóż cała postać człowieka każdego była okrągła, piersi i plecy miał naokoło, miał też 4 ręce i nogi w tej samej ilości, i dwie twarze na okrągłej walcowatej szyi, twarze zgoła do siebie podobne. Obie patrzyły w strony przeciwne z powierzchni jednej głowy.(..)Straszne to były istoty i okropnie wolnomyślne(..) Dopiero Zeus po namyśle niejakim powiada: ,,Zdaje mi się ze mam sposób na to: ludzie zostaną przy życiu, a przestaną broić, skoro będą słabsi. Ja ich teraz, powiada, poprzecina, każdego na dwie połowy”(..)Rzekł i porozcinał ludzi na dwoje(..) Po takim rozcięciu naturalnych całości tęsknić zaczęło każde za swoją drugą połową(..) Stąd to wszystko pochodzi, że dawna natura nasza była właśnie taka, że były z nas kiedyś skończone całości ”.

10.Dziękujemy uczniom za aktywny udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.