X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21151
Przesłano:

Miary stosowane do pomiarów rozwoju dziecka - scenariusz lekcji przyrody w klasie IV

Temat: Miary stosowane do pomiaru rozwoju dziecka.

Cel: Zapoznanie uczniów z miarami stosowanymi do opisu prawidłowego rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna podstawowe miary do opisu rozwoju dziecka
- zna jednostki stosowanych miar
- wie do czego służy książeczka zdrowia dziecka
- umie odczytać informacje z książeczki zdrowia
- umie zmierzyć długość ciała, obwód głowy, obwód klatki piersiowej
- umie odczytać i zapisać wagę ciała
- umie posługiwać się metrem krawieckim, wagą lekarską
- umie pracować z instrukcją ( kartą pracy)
- umie współpracować z koleżanką/kolegą
- umie rozwiązać krzyżówkę

Formy pracy: indywidualna, dwójkami

Metody: - praca z książeczką zdrowia dziecka
- praca z instrukcją ( kartą pracy)
- zajęcia praktyczne ( pomiar wagi ciała, pomiar
długości ciała, obwód głowy i klatki piersiowej)

Środki dydaktyczne:
- książeczka zdrowia dziecka
- instrukcja ( karta pracy)
- waga
- metr krawiecki
- krzyżówka

Czas trwania: 45 min.

Przebieg zajęć:

1. Część organizacyjna.
2. Nawiązanie do tematu lekcji.
3. Zapisanie tematu na tablicy.
4. Opracowanie tematu:
- omówienie miar stosowanych w codziennym życiu
- omówienie jednostek wagi, długości, skala Apgar
- wyjaśnienie znaczenia Książeczki zdrowia dziecka
- samodzielna praca z instrukcją:
* odczytanie danych z Książeczki zdrowia dziecka
* zapisanie w karcie pracy
- praca dwójkami:
* pomiar wagi ciała, długości, obwodu głowy i klatki
piersiowej
* zapisanie wyników w karcie pracy
5. Podsumowanie:
Jakie poznaliście miary stosowane do opisu
rozwoju dziecka?
6. Ewaluacja:
KRZYŻÓWKA

1. Przyrząd do pomiaru długości ciała.
2. Jednostka wagi ciała to?
3. Przyrząd do pomiaru ciężaru ciała.
4. Waga ciała to inaczej ........ ciała.
5. Twój wzrost to inaczej ........ ciała.

INSTRUKCJA

1. Korzystając z danych na stronie 5 Książeczki zdrowia dziecka wpisz następujące dane:

DANE O NOWORODKU:

- urodziłem się:........................................
( godzina, dzień, miesiąc, rok)
- miejsce urodzenia:........................................
( szpital)
- masa urodzeniowa:........................................
( ciężar ciała)
- długość ciała:........................................
- obwód głowy:........................................
- obwód klatki piersiowej:...................................
- ocena w skali Apgar.......................................
( punkty)

2. Korzystając z miarki krawieckiej ( centymetr) i wagi dokonaj pomiarów swojego ciała. Zapisz je wraz z jednostkami.

- wzrost
- obwód klatki piersiowej
- obwód pasa
- długość stopy
- obwód głowy
- ciężar ciała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.