X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21147
Przesłano:

Afryka - czy to ciekawy kontynent? Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI PRZYRODY W KLASIE VI

Temat: Afryka- czy to ciekawy kontynent?

Cel: Czytanie mapy hipsometrycznej i krajobrazowej Afryki.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- potrafi wykonywać zadania zgodnie z podaną instrukcją,
- umie poprawnie posługiwać się mapą hipsometryczną w atlasie,
- potrafi odnaleźć informacje na wskazany temat,
- czyta informacje z mapy hipsometrycznej i krajobrazowej,
- zna kierunki geograficzne,
- umie podać współrzędne geograficzne,
- umie pracować samodzielnie.

Formy pracy: indywidualna.

Metody :

- praca z mapą hipsometryczną i krajobrazową Afryki,
- praca z instrukcją ( kartą pracy ).

Środki dydaktyczne: atlasy przyrodnicze, karty pracy.

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna.

Przebieg zajęć:

1.Część organizacyjna.
2.Nawiązanie do tematu.
3.Opracowanie tematu:

- w oparciu o mapę hipsometryczną uzupełnij kartę pracy:

* wrysuj równik i zwrotniki i południk 0,
* wrysuj oceany i morza oblewające Afrykę,
* wrysuj bieg rzek: Nil, Kongo, Niger,
* wrysuj pustynie: Saharę i Kalahari,
* wrysuj góry Atlas,
* wrysuj Kotlinę Kongo,
* wrysuj Półwysep Somalijski,
* wrysuj Jezioro Wiktorii,
* wrysuj kierunki geograficzne za pomocą skrótów międzynarodowych,
* napisz do jakich mórz i oceanów wpadają rzeki Nil, Kongo i Niger,
* napisz nazwę największej wyspy należącej do Afryki,
* podaj nazwę miejsca, które łączy Afrykę z Azją i Afrykę z Europą,
*podaj nazwę najwyższego szczytu w Afryce.

4.Podsumowanie:

O Afryce mówi się, że jest ciekawym kontynentem, bo jest oryginalnie położona.Co to znaczy?

5.Ewaluacja:

Afryka, to drugi kontynent pod względem wielkości na świecie. Na północy leży największa pustynia świata........................, a na południu najstarsza pustynia świata ............................... Największe wzniesienie to ...................................., najdłuższa rzeka to ..........................., a największe jezioro to ........................................ Największym półwyspem jest ........................................, a największą wyspą jest
...............................

6.Zadanie domowe:
1. W oparciu o mapę krajobrazową wypisz krajobrazy strefowe
i astrefowe występujące w Afryce.

2. Wypisz w oparciu o mapę Krainy zoogeograficzne zwierzęta
Afryki.

KARTA PRACY – AFRYKA

mapka Afryki

Korzystając z mapy hipsometrycznej i krajobrazowej w atlasie wykonaj poniższe zadania:

a) wrysuj:
1.równik, zwrotniki i południk 0,
2.oceany i morza oblewające Afrykę,
3.rzeki: Nil, Kongo i Niger,
4.góry Atlas,
5.pustynie: Saharę i Kalahari,
6.jezioro Wiktorii,
7.Kotlinę Kongo,
8.Półwysep Somalijski,
9.skróty kierunków geograficznych,

b) podaj współrzędne Afryki:

szerokość: od północy ....................., od południa.....................,

długość: od wschodu ....................., od zachodu ......................

c) napisz:

1.Do jakich mórz i oceanów wpadają rzeki:

Nil - ........................................,

Kongo - ....................................,

Niger - .......................................,


2.Jak nazywa się największa wyspa należąca do Afryki?

........................................

3.Jak nazywa się miejsce połączenia Afryki z:

•Europą - ........................................,

•Azją - ........................................

4.Jak nazywa się najwyższy szczyt Afryki?

........................................,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.