X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21052
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Scenariusz konkursu czytelniczego Czary-Wróżki-Strachy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Z II EDYCJI KONKURSU CZYTELNICZEGO - CZARY -WRÓŻKI-STRACHY –
Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.

CZAS : 90 MINUT
Miejsce realizacji : biblioteka szkolna
Adresaci zajęć : uczniowie
kl. : IV – VI S.P.
kl. : I – III G
kl. I – III GF
Temat: „WIERSZE, ŻE AŻ STRACH’’ ...czyli niestraszne strachy.

Cel główny:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
-doskonalenie techniki czytania
Cele szczegółowe:
-uczeń czyta samodzielnie wiersz
-rozumie jego treść i przesłanie
- wykazuje się pomysłowością w jego interpretacji
Metody:
-metoda zajęć praktycznych-indywidualna recytacja, synteza materiału wizualnego
ze słuchowym
- grupowa: omówienie treści wierszy; dyskusja- wyciąganie wniosków na temat przedstawionych treści
Środki :
-książka Małgorzaty Strzałkowskiej „Wiersze, że aż strach”
-teksty wybrane przez uczniów
- nagrody książkowe za I, II i II miejsce na poszczególnych etapach nauczania
-upominki dla każdego uczestnika konkursu


Przebieg zajęć:
1. Zajęcia wstępne ( 15 min. )
* powitanie zebranych osób : uczestników konkursu oraz jury
*przedstawienie kolejności konkursowych prezentacji
* przedstawienie kryteriów oceny stosowanych przez jury
- poprawnie czytany tekst
- interpretacja zgodna z treścią- świadcząca o rozumieniu wiersza
-dodatkowe atuty w postaci stroju itp.
2. Zajęcia właściwe ( 50 min. )
* Wywoływanie alfabetyczne uczniów z poszczególnych etapów nauczania
* indywidualna prezentacja wiersza przez uczestników konkursu
* każdorazowe nagrodzenie brawami osób czytających
* zaangażowanie widzów w rozmowę o treści przedstawionego wiersza
Zajęcia końcowe: (25 min. )
*obrady jury: przyznanie nagród i wyróżnień
( podczas obrad jury uczestnicy korzystają z poczęstunku oraz możliwości zrobienia sobie zdjęć na tle dekoracji )
* wręczenie nagród i upominków przez jury i prowadzącego konkurs
* omówienie wrażeń; ewaluacja- każda osoba obecna na zajęciach zaznacza na tarczy strzeleckiej co
i w jakim stopniu się podobało (tematyka konkursu, atmosfera )
* podziękowanie wszystkim uczestnikom
* porządkowanie pomieszczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.