X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21
Przesłano:

Wpływ zabaw i gier ruchowych na rozwój dziecka

Podstawą współczesnej kultury fizycznej jest sport, turystyka, różne formy zabaw i gier ruchowych. Stanowią one zasoby form ruchu, z ktorych specjaliści kształtują wzory aktywności fizycznej, pożyteczne z punktu widzenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
Wśród licznych rodzajów ćwiczeń wchodzących w zakres wychowania fizycznego, szczególnie w kl. I-III szkoły podstawowej na pierwsze miejsce wysuwają się gry i zabawy ruchowe. Przyczynia się do tego wielka ich różnorodność, łatwość organizowania, oraz duże zainteresowanie nimi wśród dzieci i młodzieży. Niestety, gry i zabawy ruchowe nie zawsze są prowadzone dobrze i dlatego nie spełniają roli jaką wyznaczono im w pracy wychowawczej. Zapomina się często o podstawowych zasadach pedagogicznych. Bardzo często zdarza się prowadzenie z jednym zespołem w sposób niedorzeczny jednej i tej samej zabawy w ciągu wielu dni i tygodni, co na pewno jest nużące. Umiejętność dobierania zabaw, urozmaicania ich, stopniowania trudności oraz sprawne przeprowadzenie umożliwia wydobycie ich istotnej wartości.
Zabawy i gry wywierają wszechstronny wpływ dzięki temu, że:
- wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie;
- podnosza stan zdrowotny;
- stwarzają najlepsze warunki dla czynnego wypoczynku;
- wspomagaja ogólny rozwój;
- rozwijają sprawność fizyczną;
- wyrabiają dodatnie cechy charakteru a w szczególności świadomą dyscyplinę i karność oraz umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.

Bogaty zasób gier i zabaw pozwala na odpowiedni ich dobór z uwzględnieniem możliwości terenowych i potrzeb dziecka. Duże zainteresowanie, jakie wywołują u dzieci, łatwa forma organizacyjna, proste, nieskompikowane przybory umożliwiają powszechne ich stosowanie.
Dzieci lubią bawić się i wyżywać w biegach, skokach, rzutach, mocowaniu, tańcach. Ponieważ gry i zabawy wymagają różnych form ruchu, dziecko korzysta z nich w całej rozciągłości, wykazując szybkość, zreczność, celność i wytrzymałość. Najczęściej prowadzone są na powietrzu, z uwzględnieniem różnych form ruchu, wywierają korzystny wpływ na stan zdrowia, rozwój sprawności ruchowej i czynności narządów wewnętrznych. Zabawa ruchowa mobilizuje przeważnie cały układ ruchowy, a wraz a nim wszystkie funkcje ustrojowe. Kształtuje ona plastycznie ogólne nawyki ruchowe, które dają się łatwo przekształcić w bardzej skompikowane, z jakimi mamy do czynienia w sporcie i w pracy.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym w miarę wygasania zainteresowania zabawami tematycznymi , polegającymi na naśladowaniu, powtarzaniu w zabawie czynności osób dorosłych, zwierząt, postaci z bajek itp. pragną współzawodniczyć ze sobą w różnych dziedzinach, aby wykazać swą wiedzę, siłę, zręczność czy umiejętności ruchowe. Problemy: kto predzej, kto lepiej, kto sprawniej, stają się ważne i mobilizują do współzawodnictwa. Udział w dobrze zorganizowanych grach ruchowych sprzyja również kształtowaniu cech charakteru: panowania nad sobą, wytrwałego dążenia do celu, umiejętności pokonywania trudności itp.
W trakcie uprawiania gier, w których nowe pomysły uczestników w zakresie punktacji, regulaminu, tworzenia nowych odmian są bardzo wskazane, wychowankowie moga rozwijać samodzielność i inicjatywę. Doświadczony wychowawca może dzięki nim kształcić postawy twórcze, organizując konkursy na nowe gry, quizy, zastosowanie w zabawie różnych przedmiotów itp.
Obok walorów rekreacyjnych można zauważyć inne zalety uprawiania gier. Przez właściwe ich stosowanie można wpływać na rozwój różnych cech osobowości i intelektu młodego człowieka, a także oddziaływać terapeutycznie w przypadku różnych opóźnień i zaburzeń rozwojowych.
Tak więc stała, systematyczna aktywnośc ruchowa podnosi nie tylko sprawność fizyczną. Prawie dwa i pół tysiaca lat temu Arystoteles powiedzał, że nic tak nie rujnuje człowieka, jak ciągły bezruch.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.