X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20984
Przesłano:

Wybór rady samorządu klasowego w klasie piątej

Klasa V a
Lekcja do dyspozycji wychowawcy klasowego – zajęcia z wychowawcą

Temat: Wybór rady samorządu klasowego
Zagadnienia: zasady wyboru uczniów do samorządu klasowego, sposób demokratycznego głosowania i przebieg wyborów, określenie cech przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika oraz zadań samorządu klasowego.

Prowadząca: Mirosława Nowakowska – wychowawca klasy V a

Informacje o klasie
Klasa V a liczy 25 uczniów w tym jeden uczeń z nauczaniem indywidualnym w domu. W klasie jest 14 dziewczynek i 8 chłopców. Uczniowie raczej nie sprawiają trudności wychowawczych.

Uczeń potrafi:
• uczestniczyć w życiu klasy
• dokonać samodzielnych wyborów
• zachować się asertywnie
• świadomie uczestniczy w demokratycznych wyborach
• potrafi nazwać cechy dobrego przewodniczącego, zastępcy i skarbnika
Uczeń zna:
• zasady głosowania
• zadania członków samorządu klasowego

Metody:
• objaśniająco-poglądowa
• problemowa
• częściowo poszukująca
• podająca
• praktyczna

Formy:
• indywidualne
• zbiorowe

Pomoce dydaktyczne
• karty do głosowania
• karty z protokółem komisji skrutacyjnej
• urna wyborcza
• karty informacyjne z cechami przewodniczącego, zastępcy i skarbnika

Przebieg zajęć – wyborów
1. Sprawdzenie obecności
2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i przygotowanie do wyborów
• omówienie przez nauczyciela ogólnych zasad wyborów rady samorządu klasowego
• podanie zadań rady samorządu klasowego
• podanie cech dobrego przewodniczącego, zastępcy, skarbnika
3. Wybór komisji skrutacyjnej
• podanie kandydatów
• zgody kandydatów
• głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej
4. Podanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego
• argumenty
• zgody kandydatów
• zasady głosowania (zaznaczenie jednej osoby)
• rozdanie kart do głosowania przez komisję skrutacyjną
• głosowanie
• podliczenie głosów przez komisję skrutacyjną
• odczytanie protokołu przez członka komisji skrutacyjnej
5. Podanie kandydatów na stanowisko zastępcy
• argumenty
• zgody kandydatów
• zasady głosowania (zaznaczenie jednej osoby)
• rozdanie kart do głosowania przez komisję skrutacyjną
• głosowanie
• podliczenie głosów przez komisję skrutacyjną
• odczytanie protokołu przez członka komisji skrutacyjnej
6. Podanie kandydatów na stanowisko skarbnika
• argumenty
• zgody kandydatów
• zasady głosowania (zaznaczenie jednej osoby)
• rozdanie kart do głosowania przez komisję skrutacyjną
• głosowanie
• podliczenie głosów przez komisję skrutacyjną
• odczytanie protokołu przez członka komisji skrutacyjnej
7. Podsumowanie zajęć
• podsumowanie przez wychowawcę wyborów
• gratulacje dla wybranej rady samorządu klasowego: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.