X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20969
Przesłano:

Święci przykładem zjednoczenia z Bogiem - scenariusz lekcji religii dla klasy V szkoły podstawowej

Konspekt katechezy
Lekcja kl. V a

1. Temat: ŚWIĘCI PRZYKŁADEM ZJEDNOCZENIA Z BOGIEM

2. Cel ogólny katechezy: Uświadomienie prawdy, że do świętości Bóg powołuje każdego człowieka.

3. Cele operacyjne katechezy:
- Uczeń podaje, co to znaczy być świętym
- Uczeń wyjaśnia, co należy czynić, by zostać świętym, — objaśnia, jak można być świętym na co dzień
- Uczeń stwierdza, przez kogo został powołany do świętości
- Uczeń wskazuje na orędownictwo Świętych w drodze do własnej świętości
- Uczeń planuje pomoc innym w dojściu do świętości.

4. Forma organizacji zajęć:
- Praca indywidualna
- Praca frontalna
- Praca w grupach

5. Metody pracy:
- Analiza tekstów źródłowych,
- słoneczko,
- pogadanka.

6. Pomoce dydaktyczne:
- Pismo święte,
- Katechizm Kościoła Katolickiego,
- Gitara
- czyste kartki do ćwiczenia pisemnego,
- plansza z napisem „święty"
- Tablica i kreda

7. Przebieg katechezy

A) Pierwszy człon katechezy- „Człowiek pyta”
- Modlitwa „Ojcze nasz..."
- Wprowadzenie katechety: Na poprzedniej katechezie mówiliśmy o przykazaniach Bożych, które wytyczają każdemu człowiekowi drogę do nieba. Bóg przeznacza każdego człowieka do szczęścia wiecznego. Potwierdzają to słowa Pisma świętego.
- Katecheta rozdaje uczniom kartki i poleca zapisać na nich od- powiedź na następujące pytanie: Z czym kojarzy ci się słowo: święty? (Czas pracy 5 minut).
- Uczniowie odczytują swoje odpowiedzi. Katecheta zaś pisze na tablicy słowo „Święty", lub umieszcza na niej przygotowaną wcześniej planszę z napisem: „Święty". Wokół tego słowa uczniowie piszą cechy osoby świętej.
- Problem katechezy: Dlaczego powinniśmy dążyć do świętości?

B) Drugi człon katechezy – „Bóg odpowiada człowiekowi”
- Prezentacja tekstu biblijnego Jeden z uczniów czyta fragment z Pisma Świętego: „(...) Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! (...)" (Kpł 11,44)
- Analiza. Kto powiedział te słowa? Do kogo Pan Bóg je skierował? Jakie zadanie dał Pan Bóg ludziom? — Dlaczego ludzie mają być świętymi?
- Teologia. Pan Bóg powiedział nam o sobie, że jest Święty. On bardzo nas kocha i chce, abyśmy byli do Niego podobni, dlatego wzywa nas: „Bądźcie świętymi. . ."
- Utrwalenie i aktualizacja. Co to znaczy: być świętym?
- Święty kocha Boga i ludzi. Jest dobry, modli się, wypełnia wolę Bożą każdego dnia. Świętości nie trzeba się bać, jest ona dostępna dla każdego. Wszyscy mogą zostać świętymi. Świętości możemy się uczyć od Syna Bożego — Jezusa, Maryi – Jego Matki oraz od tych ludzi, którzy naśladowali w sowim życiu Jezusa i jego Matkę, czyli od świętych.
- Praca w grupach – kto może zostać świętym?
- Śpiew piosenki.

C) Trzeci człon katechezy – „Człowiek odpowiada Bogu”
- Święci orędują za nami. Możemy się do nich zwracać w różnych potrzebach. Oni mogą wiele wyprosić u Boga, są naszymi orędownikami.
- Święty patron. Każdy z nas ma swoich świętych patronów. To nasi opiekunowie, którzy czuwają nad nami wraz z aniołem stróżem, pomagają nam w naszej drodze do świętości. Otrzymaliśmy takiego patrona w momencie chrztu św., drugiego otrzymacie w Sakramencie Bierzmowania. Waszym szczególnym patronem jest także św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży.
- Modlitwa za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki.
- Wspólne uzupełnianie zeszytu ćwiczeń.
- Praca domowa.

8. Zapis do zeszytu:
- Temat katechezy
- Notatka: Pan Bóg powiedział nam o sobie, że jest Święty. On bardzo nas kocha i chce, abyśmy byli do Niego podobni, dlatego wzywa nas: „Bądźcie świętymi. . .". Święty kocha Boga i ludzi. Jest dobry, modli się, wypełnia wolę Bożą każdego dnia.

9. Praca domowa:
- Ułóż modlitwę do twojego świętego patrona i zapisz jej treść w zeszycie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.