X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2096
Przesłano:
Dział: Artykuły

Procesowe zarządzanie efektywnością inwestycji organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Wstęp

Efektywny, zrównoważony rozwój organizacji najczęściej kojarzony jest z koncepcją ekorozwoju. Skojarzenie to wydaje się w dużym stopniu uzasadnione, gdyż samo określenie „zrównoważony rozwój” (ang. sustainable development) powstało w wyniku proekologicznej inspiracji. Miało ono stanowić wyraz rosnącej świadomości i troski o przyszłość świata, która to wydawała się zagrożona z powodu niepohamowanego rozwoju ekonomicznego, nie wystarczająco uwzględniającego konsekwencje ekologiczne i społeczne. W dobie globalizacji i realnego problemu zmian klimatycznych, zrównoważony rozwój należy więc utożsamiać z rozwojem efektywnym.

Zarządzanie efektywnością inwestycji.

Szczególne znaczenie ma zarządzanie efektywnością inwestycji. W celu dokonania analizy inwestycji mogą być stosowane różne modele, jednakże najbardziej klarowne są modele fazowe .Warto odnotować cykliczność procesu inwestycji, gdzie cyklem inwestycyjnym jest czas, w którym przebiega określony proces inwestycyjny, wyróżniając fazy oraz czynności w nich podejmowane . Warto zaznaczyć również, iż takie same kryteria należy zastosować w zakresie inwestycji w kapitał ludzki, potencjał intelektualny co w park maszynowy i wyposażenie techniczne organizacji. Współczesna organizacja pracy wynosi działalność zespołową na nowe wyżyny wirtuozerii, a jednocześnie wymaga od każdego z członków zespołu indywidualizmu –ponieważ wyrazem aktywności umysłu jest myślenie, a także wiara w siebie, wytrwałość, nieustępliwość i wszystkie inne cechy umysłowe, które umożliwiają sukces. Obecnie w dobie wysokiej konkurencji zarówno rynkowej jak i międzyludzkiej umysł stanowi podstawowe narządzie gwarantujące przetrwanie. Podobnie w sferze organizacji coraz bardziej niezależnych i zdefiniowanych, widzimy tendencję do inwestowania w rozwój efektywny oparty na zasadach gospodarki wiedzy.

Procesowe ujęcie celu.

Organizacja musi zdefiniować celowość swojego istnienia. Organizacje autopojetyczne dokonują samodefiniowania w oparciu o autonomiczne przesłanki. Należy jednak rozróżnić system autopojetycznym od teorii pamięci organizacyjnej . Celowość istnienia oznacza więc bycie produktywnym, co jest niezbędnym elementem kompetencji. Produktywność jest aktem podtrzymywania swojej egzystencji poprzez zmianę myśli w czyn, ustalenie celów i ich osiągania, tworzenie wiedzy, towarów i usług. Jest to zgodne z podstawową koncepcją rozwoju rozumianego jako „rozwój skierowany na harmonizowanie celów społecznych i ekonomicznych z ekologicznie rozsądnym gospodarowaniem” . Zarządzanie procesem inwestycyjnym, rozwojowym od wizji, koncepcji, poprzez projektowanie, realizację do fazy eksploatacji przedstawia się w formie cyklu zawierającego trzy fazy: przedinwestycyjną, inwestycyjną, operacyjną, z których każda dzieli się na etapy, obejmujące zadania, których realizacja przesądza o podejmowaniu kolejnych działań w dalszych etapach . Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy wymaga inwestycji zarówno w nowoczesne wysokie technologie, jak i zasoby ludzkie. System procesu inwestycji należy stosować analogiczne, z uwzględnieniem, drobnych nieistotnych moim zdaniem różnic. Obecnie kiedy maszyna zamienia siłę mięśni w siłę myśli ważne jest posiadanie przez organizację takiego potencjału intelektualnego, który pozwoli na bezpieczną egzystencję w dobie konkurencji i globalizacji.

Wiesław Dziergawka

1. A. Witek-Crabb,: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – więcej niż ekorozwój. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, (red.) H. Brdulak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 561-568
2. Zob. M. J. Hatch, 2002, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. M. Dąbrowski, K. Kirejczyk: Inwestycje deweloperskie. Twigger, Warszawa 2001, s. 15.
4. J. Goryński: Ekonomika budownictwa i polityka budowlana. PWE, Warszawa 1976, s. 36.
5. N. Branden: Sześć filarów poczucia własnej wartości, Łódź 2006,s.46.
6. Ibidem.
7. Ibidem,s.252.
8. Zob. G. Morgan, 2002, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Książka ta uchodzi na świecie za jedno z najważniejszych opracowań w dziedzinie zarządzania.
9. Zob. A. Zaliwski, 2000, Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa.
10. N. Branden: Sześć filarów poczucia własnej wartości, Łódź 2006,s.143.
11. I. Sachs, Globalne problemy ekorozwoju, w: Wdrażanie polityki ekorozwoju. Materiały konferencyjne, Kraków 1995
12. Zob. m.in.: W. Behrens, P.M. Hawranek: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993, s. 10; I. Weiss, R. Jurga: Inwestycje budowlane. C.H. Beck, Warszawa 1996, s. 67-174; H. Walica: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 1999, s. 51-97.
13. N. Branden: Sześć filarów poczucia własnej wartości, Łódź 2006,s.252.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.