X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20948

"Przedszkolak bezpieczny w środowisku" sprawozdanie

Sprawozdanie z akcji
pod hasłem

PRZEDSZKOLE nr 23 w Gdańsku

W naszym przedszkolu w akcji wzięły udział dwie grupy. Były to pięciolatki pod kierunkiem Anny Ilnickiej oraz sześciolatki, którymi opiekowała się Monika Równa.
Akcja została przeprowadzona na przełomie maja i czerwca 2013 roku zgodnie z założeniami organizatorów.
Na wstępie zorganizowałyśmy zebranie z rodzicami i w formie prezentacji multimedialnej przedstawiłyśmy główne założenia i cele naszych działań.
Przybliżyłyśmy również metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które wspomagają rozwój dziecka. Pokazałyśmy na przykładach, jak można oddziaływać na dziecko, by zdobyło ono pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu.
Przedstawiony plan działań spotkał się z pełną akceptacją rodziców naszych wychowanków, dlatego przystąpiłyśmy do jego realizacji.
Zawarte w programie treści podzieliłyśmy na cztery tygodnie. Realizacja przebiegała w następujący sposób:

TYDZIEŃ PIERWSZY

W tym tygodniu dzieci dowiedziały się co to jest bezpieczeństwo i w jaki sposób należy unikać sytuacji niebezpiecznych. W czasie realizacji tych treści skupiłyśmy się przede wszystkim na najbliższym otoczeniu dziecka, czyli o bezpiecznym zachowaniu się we własnym domu, zwracając szczególną uwagę na niebezpieczne miejsca i przedmioty.
Zapoznałyśmy dzieci z ,,Dekalogiem Bezpiecznego Przedszkolaka” przesłanym przez organizatora akcji. Zostały w nim zawarte zasady bezpiecznego zachowania się w domu, podczas jazdy rowerem,
w kontaktach z psami i obcymi osobami. Dekalog w formie plakatów zawiesiłyśmy w salach przedszkolnych w widocznym miejscu, by zawsze można było się odwoływać do przedstawionych tam zasad.
Dzieci uczyły się wierszy oraz piosenek, które utrwalały zdobyte przez nich umiejętności bezpiecznego zachowania się w domu i najbliższym otoczeniu.
W tym tygodniu odbyło się też spotkanie z policjantem, który uczył dzieci, do jakich służb należy się zwrócić w sytuacjach, gdy zagrożone jest czyjeś bezpieczeństwo. Policjant uczył też pod jaki numer telefony należy zadzwonić w sytuacjach zagrożenia oraz jakich informacji udzielić podczas rozmowy telefonicznej.
Na zajęciach w przedszkolu dzieci utrwalały zdobyte wiadomości w formie zabaw i gier dydaktycznych (np. ,,Syreny alarmowe”- zabawa dźwiękonaśladowcza, ,,Numery alarmowe” –gra dydaktyczna).
Dużą atrakcją kończącą ten tydzień była wycieczka do Remizy Straży Pożarnej w Gdańsku Nowym Porcie. W czasie pobytu w remizie nasze dzieci oglądały stroje strażaków, zapoznawały się ze sprzętem, który używany jest podczas gaszenia pożaru oraz przy wypadkach samochodowych. Strażacy opowiadali o swojej pracy i ostrzegali przed niebezpiecznymi zabawami. Utrwalali też z przedszkolakami najważniejsze alarmowe numery telefonów.
Po powrocie do przedszkola zapoznałyśmy dzieci ze znakami używanymi do oznaczenia drogi ewakuacyjnej. Omówiłyśmy ich przeznaczenie i wygląd, następnie umieściłyśmy na tablicy ogłoszeń, jednocześnie wyjaśniając słowo ,,ewakuacja”.
Następnie udałyśmy się z dziećmi na spacer po przedszkolu w celu obejrzenia sprzętu przeciwpożarowego. Omówiłyśmy przepisy oraz zasady zachowania się podczas alarmu przeciwpożarowego, po czym przeprowadziłyśmy próbny alarm w przedszkolu.

TYDZIEŃ DRUGI

W drugim tygodniu przedszkolaki poznawały zasady prawidłowego zachowania się poza domem i w kontakcie ze zwierzętami. Tutaj przeprowadziłyśmy dużo zabaw dydaktycznych mających za zadanie wyrobienie nawyku unikania kontaktów z osobami obcymi, oddalania się od domu i opiekunów, słuchania i stosowania się do poleceń rodziców. Zdobyte umiejętności dzieci utrwaliły podczas quizu. Posługując się czerwonymi i zielonymi tabliczkami wskazywały właściwe i niewłaściwe zachowania dzieci w czasie zabaw poza domem oraz podczas spotkań
z nieznajomymi.
Następnym działaniem było zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi podczas spotkania z psem. Na podstawie ilustracji przedszkolaki nauczyły się , jak należy postępować, gdy pies szczeka lub atakuje. W czasie zabawy ruchowej ,,Uwaga! Pies!” nasi wychowankowie nauczyli się stosowania pozycji bezpiecznie stojącej oraz pozycji żółwia.
Podczas wszystkich zajęć utrwalałyśmy najważniejszą zasadę: Nigdy nie wolno uciekać przed psem!

W czasie zajęć w ogrodzie przedszkolnym starałyśmy się nauczyć nasze dzieci, jak zachować bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej.
Uczyłyśmy bezpiecznej jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach
z zastosowaniem kasku i ochraniaczy oraz zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z huśtawek, zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych.
Dzieci poznawały również zasady ruchu drogowego, obowiązujące rowerzystów, użytkowników rolek i hulajnogi. Wszystkie ćwiczenia odbywały się w naturalnym środowisku, na ścieżce rowerowej przy użyciu w/w środków lokomocji. Każde dziecko wyposażone było w kask i ochraniacze.

TYDZIEŃ TRZECI

Trzeci tydzień rozpoczął się nauką najczęściej spotykanych znaków drogowych. Przy pomocy różnorodnych plansz przedszkolaki poznały podstawowe zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się pieszych
i rowerzystów po ulicy oraz właściwego przechodzenia przez jezdnię.
Zdobyte wiadomości utrwalały w formie działania, wykonując różne polecenia przy pomocy autochodzika. W ten sposób mogły praktycznie stosować poznane zasady ruchu drogowego, korygować błędy, utrwalać właściwe nawyki.
Następnie powtarzałyśmy z dziećmi zdobyte wiadomości w formie quizów, zabaw ruchowych i scenek dramowych.
W sali zrobiłyśmy gazetkę zawierającą plansze ze znakami drogowymi. Dzieci uczyły się wierszyków, piosenek, słuchały opowiadań tematycznie związanych z zasadami ruchu drogowego. Następnie rysowały wybrany przez siebie znak drogowy i opowiadały czemu on służy.
Z prac dzieci zrobiłyśmy wystawkę, którą mogli podziwiać rodzice.

TYDZIEŃ CZWARTY

Ostatni tydzień akcji obfitował w zabawy ruchowe, które miały na celu poznanie właściwości własnego ciała. W tym czasie starałyśmy się wykorzystać jak najwięcej propozycji Weroniki Sherborne. Dzięki temu dzieci nauczyły się czym jest przestrzeń osobista i intymna, jak być asertywnym i jak współdziałać z innymi ludźmi. Największą radość sprawiły przedszkolakom zabawy: ,,Bajka o moim ciele”, ,,Lustro”, ,,Usypianie misia” ,,Powitanie częściami ciała”.
Tydzień czwarty zakończyłyśmy ćwiczeniem ,,Granice mojego Państwa”, gdzie dzieci tworzyły kręgi symbolizujące przestrzenie międzyludzkie. Dowiedziały się z jakimi osobami można utrzymywać serdeczne, bliskie relacje a z jakimi należy zachować właściwy dystans.
Akcja zakończyła się quizem podsumowującym wiadomości zdobyte podczas czterech tygodni zajęć.
Na spotkaniu z rodzicami pokazałyśmy prezentację z przebiegu akcji,
a dzieci recytowały wiersze i śpiewały poznane piosenki.


Koordynatorki :

Anna Ilnicka
Monika Równa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.