X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20837
Przesłano:

Jezus zmartwychwstały żyje pośród nas. Scenariusz z obserwacji lekcji

Scenariusz lekcji religii

Temat: Pan zmartwychwstał i jest z nami

Data: 16.04.2013r.
Klasa: VI B
Prowadzący: Katarzyna Zakrzewska
Czas trwania lekcji: 45 min.
Cele ogólne: Zapamiętanie prawdy - Jezus zmartwychwstały żyje pośród nas
Radosne przeżywanie spotkania z Jezusem we Mszy św.
Cele operacyjne:
Uczeń:
• formułuje prawdę, że Jezus zmartwychwstały jest obecny pośród swego ludu
• poda do czego zobowiązuje obecność zmartwychwstałego Pana w naszym życiu
• potrafi odszukać i zinterpretować tekst Łk 24, 13 -35
• współpracuje w grupie i jest odpowiedzialny za efekt wspólnej pracy
• świadczy słowem i czynem o Zmartwychwstałym Jezusie
• przeżywa radośnie spotkanie z Jezusem na Mszy św.
• podejmuje w ciszy i skupieniu podejmuje rozważanie na temat wzrostu wiary i pobożności w jego życiu
Metody pracy:
- podająca ( wprowadzenie w treść lekcji, omówienie pracy w grupie)
- problemowa
- praktyczna
- ekspozycja

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

Środki dydaktyczne:

• Laptop
• Projektor multimedialny
• Pamięć USB
• Tekst Pisma Świętego dla każdej grupy
• Treść zadań
• Zeszyt ucznia

Przebieg lekcji:
1. Modlitwa
2. Powitanie i wprowadzenie przez katechetę w temat lekcji poprzez prezentację multimedialną
Witam Was serdecznie na dzisiejszej lekcji religii, którą pragnę rozpocząć od prezentacji multimedialnej i chciałabym abyście odgadli o czym dziś będziemy rozmawiać na naszej lekcji.
3. Prezentacja multimedialna o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
4. O czym była prezentacja, którą zobaczyliście przed chwilą?
Dziś będziemy mówić o niezwykłym spotkaniu, jakie przeżyli dwaj uczniowie Jezusa trzeciego dnia po Jego śmierci na krzyżu.
5. Zapiszemy temat na tablicy : „ Pan zmartwychwstał i jest z nami”
6. Podzielę Was teraz na cztery grupy w których będziemy pracować dzisiaj na lekcji.
Usadzenie uczniów w grupach.
7. Za chwilę zobaczycie fragment filmu pt. „ Jezus z Nazaretu” i odczytamy fragment z Pisma Świętego z Ewangelii Św. Łukasza, który to tekst zobaczycie na tablicy multimedialnej i dostaniecie na kartkach każda z grup.
8. Prezentacja filmu „ Jezus z Nazaretu”
9. Odczytanie zaprezentowanego na tablicy multimedialnej fragmentu z Pisma Świętego Łk 24, 13-35
10. Usłyszeliście tekst z Ewangelii Św. Łukasza, żeby zrozumieć i usystematyzować nowo usłyszane wiadomości dokonajmy jego analizy.
11. Pytania w celu dokonania analizy tekstu biblijnego:
O czym rozmawiali uczniowie w drodze do Emaus?
Kto się do nich przyłączył?
Co mówili o Jezusie?
Czego od Niego oczekiwali?
Jaki zarzut postawili Jezusowi?
Na czym Jezus oparł swoje wyjaśnienie?
Co zaproponowali uczniowie Jezusowi?
Kiedy Jezus został przez nich rozpoznany?
Dokąd niezwłocznie się udali?
12. Teraz każda z grup otrzyma swoje zadanie, które macie przepracować w zespole. Na samym początku proszę, abyście wybrali przewodniczącego swojej grupy, który będzie ją reprezentował i będzie odpowiedzialny za pracę całej grupy.
Kochani tak jak uczniowie wędrowali do wsi Emaus tak i Wy stajecie się teraz młodymi podróżnikami do wsi Emaus. Teraz Wasze zadania:

ZADANIE dla grupy I
Poczujcie się jak dziennikarze i redaktorzy znanej gazety, dziennika. Zadaniem Waszej grupy będzie NAPISANIE ARTYKUŁU DO GAZETY opisującego zaskakujące wydarzenie jakie spotkało wędrujących do Emaus uczniów
W artykule musi się znaleźć informacja o tym:
- kto wędrował?
- gdzie?
- kogo spotkał?
- o czym rozmawiali? Czy byli zaskoczeni?
- jak się skończyło spotkanie?
ZADANIE dla grupy II
Poczujcie się jak prawdziwi projektanci pocztówek pocztowych. Zadaniem Waszej grupy będzie wykonanie POCZTÓWKI od uczniów z EMAUS
Na pocztówce muszą się znaleźć następujące elementy:
- nazwa wsi – EMAUS
- od kogo jest pocztówka (uczniów z Emaus)
- krótkie pozdrowienia od uczniów – np. Serdecznie pozdrawiamy z niesamowitego miejsca na ziemi – wsi EMAUS....
- rysunek lub obrazki przedstawiające uczniów, wieś czy inne wydarzenie związane z Emaus

ZADANIE dla grupy III
Przeżycia uczniów idących do Emaus, którzy spotkali Jezusa po Zmartwychwstaniu.

Czym chcielibyście podzielić się z Apostołami w Jerozolimie pogrążonymi w bólu, gdybyście byli na miejscu tych, którzy spotkali Jezusa już po Zmartwychwstaniu, rozmawiali z Nim, jedli.... Co byłoby dla Was najważniejsze?

- w formie sms-a wysłanego do Apostołów w Jerozolimie podzielcie się swoimi przeżyciami ze spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.


ZADANIE dla grupy IV
Poczujcie się jak zawodowi informatycy którzy w swojej pracy kontaktują się przede wszystkim z drugim człowiekiem drogą mailową. Zadaniem Waszej grupy będzie wysłanie maila do waszego kolegi w którym relacjonujecie krótko historię uczniów wędrujących do Emaus.
W mailu muszą znaleźć się następujące informacje:
- wasz adres e mail
- adres e mail waszego kolegi
- krótka relacja ze spotkania uczniów zmierzających do wsi Emaus z Jezusem
13. Macie na swoje zadania 10 minut.
14. Czas upłynął teraz proszę o zaprezentowanie Waszych prac.
15. Uczniowie wybrani na przewodniczących będą prezentować prace wykonane przez każdą z grup.
16. W trakcie prezentacji katecheta pomaga uczniom jeśli tego wymaga sytuacja i naprowadza na właściwy temat.
17. Po zaprezentowaniu wytworów pracy w grupach uczniów katecheta stara się ukierunkować zdobytą wiedzę uczniów poprzez krótki wykład.
18. Podsumowując dzisiejszą katechezę i systematyzując zdobyte na dzisiejszej katechezie informacje poproszę Was o odpowiedzenie na moje pytania które posłużą nam do sporządzenia notatki do lekcji:
19. Przy pomocy metody z elementami dyskusyjnymi oraz dostarczające odpowiedzi na postawiony problem tzw. metody „ burzy mózgów” katecheta podsumowuje katechezę:
Katecheta pyta:
* Gdzie dziś spotykamy się z Jezusem zmartwychwstałym jak uczniowie z Emaus?Przewidywane odpowiedzi uczniów:
Z Jezusem zmartwychwstałym tak jak uczniowie z Emaus spotykamy się w Kościele na Mszy Świętej.

Katecheta pyta:
* W której części Mszy Świętej Jezus przemawia do nas?
Przewidywane odpowiedzi uczniów:
Jezus przemawia do nas w liturgii słowa
Katecheta pyta:
* W której części Mszy Świętej Jezus łamie dla nas chleb?
Przewidywane odpowiedzi uczniów:
Jezus dla nas chleb w liturgii eucharystycznej
20. Katecheta z odpowiedzi uczniów formułuje zapis na tablicy : Na Mszy Świętej spotykamy się z Jezusem zmartwychwstałym, który tłumaczy pisma w liturgii słowa i łamie dla nas chleb w liturgii eucharystycznej.
21. Uczniowie przepisują zapis sporządzony na tablicy do zeszytu
22. Katecheta kończy lekcję piosenką odtworzoną z pamięci USB z laptopa pt. „ W drogę z nami”...prosi uczniów o wysłuchanie jej w ciszy.OPRACOWAŁA:

Katarzyna Zakrzewska –
nauczycielka religii

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.