X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20797
Przesłano:

Modlitwy Powszechne na zakończenie roku szkolnego, rekolekcje i I Komunię Św.

Z ufnością i pokorą przedstawmy Bogu nasze prośby:

Modlitwa powszechna na zakończenie roku szkolnego.

1.Módlmy się za Ojca św. Franciszka, aby Bóg obdarzył Go zdrowiem i potrzebnymi siłami w kierowaniu
Kościołem.
Ciebie prosimy...

2.Módlmy się za naszego ks. Proboszcza , wszystkich kapłanów
i misjonarzy aby Pan Bóg błogosławił im w misji głoszenia
Dobrej Nowiny.
Ciebie prosimy . . .

3.Módlmy się za naszych wychowawców i nauczycieli, aby
dobry Bóg wynagrodził im trud włożony w nasze wykształcenie
i wychowanie.
Ciebie prosimy . . .

4.Módlmy się za naszych rodziców i wszystkich którzy troszczyli się
o nas w minionym roku szkolnym, aby doświadczali dobra
i miłości na co dzień.
Ciebie prosimy . . .

5.Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych nauczycieli, aby mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie.
Ciebie prosimy . . .

6.Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji, odnowili siły duchowe i nie zapomnieli o Panu Bogu.
Ciebie prosimy . . .

Dobry Boże przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Modlitwa powszechna w czasie rekolekcji.

Przez Jezusa Chrystusa, który jest naszym Pośrednikiem na drodze do Ojca, zanieśmy nasze prośby :


1.Módlmy się za cały Kościół na ziemi, aby coraz mocniej odczuwał potrzebę słuchania Słowa Bożego i wypełniania go w życiu .
Ciebie prosimy......

2. Módlmy się o pokój na świecie, aby wśród ludzi panowała zgoda i wzajemna życzliwość.
Ciebie prosimy ........

3. Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wszystkich którzy głoszą Słowo Boże, a w szczególności za Ks. Rekolekcjonistę i Ks. Proboszcza, aby przez ich posługę wzrastało wśród nas poznanie i umiłowanie Pana Boga.
Ciebie prosimy .........

4. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby przez udział
w rekolekcjach i Sakrament Pokuty przygotowała się do radosnego przeżycia Uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa Pana .
Ciebie prosimy.........

5. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w Eucharystii znajdowali siłę do pokonywania codziennych trudności
i pełnienia woli Bożej.
Ciebie prosimy ...........


Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj prosimy naszych próśb, które dziś do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego . Amen.

Modlitwa powszechna na dzień I Komunii Św.

Polecajmy Dobremu Bogu nasze prośby:
1.Módlmy się za Papieża Franciszka, biskupów i kapłanów,
by niestrudzenie przybliżali Chrystusa wszystkim ludziom
Ciebie prosimy . . .

2.Módlmy się za naszych Rodziców, Rodziców Chrzestnych
i nauczycieli, aby z Eucharystii czerpali siły i natchnienie
do dobrego wychowania
Ciebie prosimy . . .

3.Módlmy się za dzieci na całym świecie, aby miały możliwość spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej jak my dzisiaj
Ciebie prosimy . . .

4.Módlmy się za nasze rodziny, aby panowała w nich miłość
i wzajemne zrozumienie
Ciebie prosimy . . .

5.Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy jak najczęściej karmili się Ciałem Chrystusa i wzrastali w wierze
Ciebie prosimy . . .

Niech Bóg nas wysłucha i nam błogosławi przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.