X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2077
Dział: Gimnazjum

Konspekt lekcji w I klasie gimnazjum - Oś symetrii figury

Czas trwania lekcji: 45 minut

Cel ogólny:
· wprowadzenie i utrwalenie poprzez ćwiczenia pojęć: oś symetrii figury i figury osiowosymetryczne;
· posługiwać się przyrządami kreślarskimi;
· pracować w grupie;

Cele operacyjne:
I. Poziom wiadomości
· A - zapamiętywanie wiadomości
Uczeń :
· potrafi zdefiniować pojęcie osi symetrii figury;
· potrafi zdefiniować pojęcie figury osiowosymetrycznej;
· B – rozumienie wiadomości
Uczeń :
· rozumie pojęcie osi symetrii figury i pojęcie figury osiowosymetrycznej;
· potrafi zilustrować pojęcie osi symetrii na prostym przykładzie;
II. Poziom umiejętności
· C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń potrafi:
· rysować figury osiowosymetryczne;
· określać liczbę osi symetrii w danej figurze;
· wyznaczać oś symetrii figury;
· uzupełnić dowolną figurę tak, aby była figurą osiowosymetryczną;
· wyszukać wokół siebie przedmioty w kształcie figur, które mają osie symetrii;
· zaprojektować figurę osiowosymetryczną;
· D – stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych
Uczeń potrafi:
· zaproponować wygląd figury mającej 8 osi symetrii;
Formy pracy:
· praca w grupach;
· praca indywidualna;

Typ lekcji:
· lekcja wprowadzająca z elementami ćwiczeniowymi;

Metody lekcji:
· podająca;
· poszukująca;
· aktywna;

Środki dydaktyczne:
· prezentacja PowerPoint;
· podręcznik Matematyka 1 „Nowa Era” i karty pracy;
· przyrządy kreślarskie;
· karta samooceny ucznia po lekcji;
· figury wycięte z papieru;
Przebieg lekcji:
1. Część wstępna
a) Sprawdzenie obecności uczniów;

b) Sprawdzenie i ocena pracy domowej.
Uczniowie w parach wymieniają się zeszytami i sprawdzają sobie nawzajem zadaną pracę domową. Błędy zaznaczają ołówkiem. Wątpliwości wyjaśniane są na forum klasy. Nauczyciel sprawdza pracę domową z losowo wybranego zeszytu ucznia.

c) Utrwalenie wiadomości dotyczących symetrii osiowej i jej własności.
Uczniowie zadają nawzajem sobie pytania i odpowiadają na nie.

2. Część główna
a) Podanie tematu lekcji.
b) Wprowadzenie pojęcia osi symetrii figury.
Uczniowie otrzymują wycięte z papieru figury i składają je na wszystkie możliwe sposoby tak, aby po złożeniu dwie części figury nakładały się na siebie.
Na podstawie tego ćwiczenia uczniowie definiują pojęcie osi symetrii figury oraz pojęcie figury osiowosymetrycznej.

c) Rozwiązywanie zadań.
Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4- osobowe. Przypomnienie zasad pracy, prezentowanie materiałów opracowanych przez grupę oraz sposobu oceniania. Wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Poszczególne grupy wykonują zadania.
Zadanie 1
Narysuj figurę, która ma:
a. jedną oś symetrii;
b. dwie osie symetrii;
c. trzy osie symetrii;
d. cztery osie symetrii;
Zadanie 2
Narysuj figurę, która nie ma osi symetrii.
Zadanie 3
Podaj przykłady figur osiowosymetrycznych występujących w otoczeniu.

d) Przedstawienie wyników pracy poszczególnych grup.
e) Włączenie oraz krótki komentarz prezentacji „Oś symetrii figury”.
f) Indywidualne rozwiązywanie zadań.
Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie, a następnie rozwiązanie przedstawiają na forum klasy.
Zadanie
Narysuj figurę, która ma dokładnie 8 osi symetrii.

3. Część końcowa
a) Podsumowanie wiadomości dotyczących osi symetrii figury.
b) Zadanie pracy domowej .
Zadanie. Zaprojektuj logo własnej firmy, którą kierować będziesz w przyszłości. Pamiętaj aby logo było figurą osiowosymetryczną!!!
c) Podsumowanie lekcji i wypełnienie przez uczniów “Ankiety ewaluacyjnej”.
d) Ocena aktywności uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.