X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20746
Przesłano:

O szczerości życzeń w wierszu T. Różewicza "Koncert życzeń". Scenariusz lekcji języka polskiego dla kl. VI

Scenariusz lekcji języka polskiego dla kl. VI


Temat: O szczerości życzeń w wierszu T. Różewicza „Koncert życzeń”


Cel główny: uczeń dostrzega wartości więzi rodzinnych i znaczenie szczerości uczuć w rodzinie
Cele operacyjne:
Uczeń
- nazywa wartości i wypowiada się na ich temat,
- pisze życzenia,
- dostrzega kontrast i ironię,
- ocenia intencje,
- rozpoznaje przenośnię,
- wymienia cechy wiersza.

Formy: praca zbiorowa i praca w grupach.
Metody: problemowa.
Środki dydaktyczne:
- tablice: środki stylistyczne, wiersz wolny, ironia,
- pojęcia: kontrast, ironia, podmiot liryczny, wiersz wolny,
- polecenia dla grup,
- karta pracy zadanie domowe,
- słownik języka polskiego.

Przebieg lekcji:

I Część wstępna:
1. Odczytanie zadania domowego:
Miłość jest największą wartością w życiu człowieka.
jest wartością – orzeczenie imienne
2. Wprowadzenie: Dziś spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy miłość, a zwłaszcza miłość w rodzinie, jest dla wszystkich największą wartością. Pomoże nam w tym wiersz T. Różewicza. Przy okazji jego omawiania poznamy nowe terminy i powtórzymy sobie doskonale wam znane środki poetyckie.
3. Ułożenie życzeń dla babci – grupy 2-osobowe.
Odczytanie życzeń.
Jakie są te życzenia?
- serdeczne, szczere, miłe, napisane z miłością.
4. Odczytanie ostatniej zwrotki wiersza T Różewicza.
Pytania:
Jak liczna może być rodzina?
Co do siebie czują jej członkowie?
O czym mogą świadczyć zdrobnienia?
Czy się kochają, szanują?
Odpowiedzi: liczna rodzina, wszyscy się kochają i szanują, a zwłaszcza swoją babcię.
Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski, dowiemy się za chwilę, po przeczytaniu całego wiersza.

II Część właściwa:
1. Zapisanie tematu.
2. Odczytanie całego wiersza.
Pytania:
Kto jest podmiotem lirycznym w wierszu? (przypomnienie terminu – karta z pojęciem)
Co o tym świadczy? (formy czasowników, np. chodzę, chowam)
Jaka jest sytuacja babci?
Jak jest traktowana? (przedmiotowo)
Podaj przykłady przedmiotowego traktowania babci.
3. Na pewno po zapoznaniu się z całym wierszem zmieniliście zdanie na temat rodziny, która wysłała życzenia do koncertu.
Jakie jest to zdanie, uzgodnicie, pracując w grupach.

4. Polecenia dla grup:
I Czy 4 pierwsze zwrotki wiersza pasują do ostatniej zwrotki?
Jak oceniacie życzenia rodziny dla babci.(Czy są one szczere?)

II Jakie wartości odnoszące się do drugiego człowieka powinny
obowiązywać w kraju chrześcijańskim?
Czy te wartości ważne są dla rodziny, z którą mieszka babcia?
Czy słuszny jest podtytuł wiersza?

III Wytłumacz znaczenie zwrotów:
„odezwały się głosy trąb sąd ostateczny”
„mdli mnie z miłości”
„przedmioty mają zęby i pazury”
Jak nazywamy takie środki poetyckie?

IV Omów budowę wiersza „Koncert życzeń”
(zwrotki, wersy, rymy, rytm)
Czy budowa wiersza jest regularna?

V Czym różni się wiersz „Koncert życzeń” od wiersza „Kapuśniaczek”.Porównaj budowę tych wierszy.

5. Prezentacja wyników pracy, dopowiedzenia nauczyciela:
Gr. I – wprowadzenie terminu – kontrast
Gr. II – wprowadzenie terminu – ironia
Gr. III – przypomnienie terminu – przenośnia
Gr. V – wprowadzenie terminu - wiersz wolny

III Część końcowa:
1. Podsumowanie:
Kto jest podmiotem lirycznym w wierszu?
Jaka jest jego sytuacja?
Czy życzenia rodziny są szczere?
O jakich wartościach zapomniała rodzina babci?
Co zawiera podtytuł?
Jakim wierszem jest „Koncert życzeń”?
Jaka wartość jest najważniejsza w rodzinie? MIŁOŚĆ
Bez niej nasze rodziny będą wyglądać tak jak w wierszu.
2. Zadanie domowe
Wpisz w wolne miejsca wyrazy: wiersz wolny, ironia, podmiot liryczny, wartość, kontrast:


W wierszu „Koncert życzeń” ........................................ jest babcia.
Rodzina zapomniała o najważniejszej ................................, jaką jest miłość.
Źle traktuje starą kobietę, a wysyła życzenia do koncertu. Występuje więc
............................ między początkową częścią wiersza a ostatnią zwrotką.
W podtytule zawarta jest ................................ .W kraju chrześcijańskim nie traktuje się w ten sposób członka rodziny.
Utwór „Koncert życzeń” ma swobodną budowę, dlatego nazywany jest
........................................ .

Wersja dla ucznia z obniżonymi wymaganiami:

Wpisz w wolne miejsca wyrazy: współczucie, bohater, miłość, autor, fałsz

............................. wiersza „Koncert życzeń” jest Tadeusz Różewicz, a jego ................................babcia. W domu kobiety brakuje .............................,
a życzenia w koncercie są pełne ....................................... .
Po przeczytaniu wiersza odczuwałem ...................................... dla starej kobiety.

Zadanie dla chętnych
Napisz w kilku zdaniach, jaka jest rola babci we współczesnej rodzinie.
lub
Za co kocham swoją babcię? Rozwiń wypowiedź w kilku zdaniach.

IV Ewaluacja
Tarcza strzelecka: na dużym arkuszu papieru narysowana jest tarcza strzelecka podzielona na cztery części: pomoce, atmosfera, nauczycielka, koledzy. Uczniowie otrzymują cztery „strzałki” (małe karteczki samoprzylepne – cenki i naklejają je na tarczę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.