X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20685
Przesłano:

O prawach dzieci słowami Janusza Korczaka - projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY


,,O prawach dzieci słowami
Janusza Korczaka”


,, Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.”
J. Korczak


Projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach w związku z ogłoszeniem roku 2012 ,,Rokiem Korczaka”. Projekt został opracowany do realizacji przez uczniów klas I-VI. Skierowany do uczniów i ich wychowawców ma na celu pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka oraz przybliżenie postaci Janusza Korczaka.


Opracowały:
Marzena Grabowska
Beata Nowicka


I.CELE PROJEKTU
-Przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka;
- Pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka, ucznia, człowieka;
- Nauka korzystania w życiu codziennym ze znajomości tych praw;
- Zaznajomienie uczniów z dokumentami określającymi prawa dziecka- ucznia:
Konwencją Praw Dziecka, Deklaracją Praw Człowieka i Statutem Szkoły;
- Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu pozyskiwania
potrzebnych informacji;
- Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce;
- Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

II. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

UCZEŃ:
- zna prawa dziecka, ucznia, człowieka;
- zna życiorys Janusza Korczaka;
- wie, jakie znaczenie ma znajomość praw w życiu codziennym;
- zna dokumenty określające prawa dziecka, ucznia, człowieka;
- potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy;
- potrafi współdziałać w grupie przy realizacji poszczególnych zadań.

III. TERMIN REALIZACJI
Styczeń- czerwiec 2012r.

IV. REALIZATORZY
Uczniowie klas I-VI
Wychowawcy klas I-VI
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Pedagog szkolny

V. PROPONOWANE ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1. Gazetka ścienna o prawach dzieci( w tym dzieci niepełnosprawnych)- konkurs na najciekawszą gazetkę dla uczniów klas I-VI.
2. Plakaty o prawach dzieci( zilustrowanie jednego z praw)- konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI.
3. Scenariusz scenki ,, Jestem człowiekiem, więc mam swoje prawa”- konkurs dla uczniów klas I-VI.
4. Konkurs wiedzy,, Mam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają”- konkurs dla uczniów klas IV-VI
- wytypowanie do konkursu po cztery osoby z każdej klasy.
5. Zajęcia z pedagogiem szkolnym zorganizowane dla uczniów klas czwartych.
6. Lekcje wychowawcze przybliżające uczniom postać Janusza Korczaka oraz zaznajamiające ich z prawami dziecka, ucznia, człowieka i z dokumentacją określającą te prawa.

7. Warsztaty dla samorządów klasowych i członków SU przeprowadzone przez opiekunów SU na następujące tematy:
- ,, Szkoła ważnych praw”;
- ,, Rodzina, w której przestrzega się praw dziecka”.
8. Zadania dla chętnych ( prace indywidualne lub zespołowe):
a) Konkurs na najciekawszy wiersz o prawach dzieci.
b) Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną ( tematyka do wyboru):
- ,, Szkoła z prawami dziecka”
- ,, Janusz Korczak- życie i działalność”.
9. Apel o prawach dzieci przeprowadzony przez opiekunów SU.
- prezentacja działań projektowych;
- wręczenie uczniom nagród za udział w konkursach wynikających z projektu.
10. Festyn środowiskowy ,, Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” podsumowujący działania podjęte w ramach projektu ,, O prawach dzieci słowami Janusza Korczaka”.

VI. SPOSOBY PREZENTACJI PROJEKTU:
- wystawa prac plastycznych- plakatów przedstawiających prawa dzieci;
- przedstawienie małych form teatralnych- scenek o prawach dzieci na apelu;
- ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o prawach dzieci;
- wystawa wierszy, a następnie odczytanie najciekawszych na apelu;
- pokazanie prezentacji multimedialnych na apelu oraz umieszczenie ich do wglądu na stronie internetowej szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.