X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20526
Przesłano:

"Wywiad z...". Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV

Temat lekcji: Wywiad z ...

Cele operacyjne:

Uczeń:
-gromadzi wyrazy bliskoznaczne i określenia do podanych rzeczowników.
-odczytuje sugestywnie dialog stosując właściwą intonację,
-układa właściwe pytania otwarte do wywiadu,
-odróżnia dialog od wywiadu,
-odgaduje nazwy zawodów na podstawie gestykulacji i mimiki,
-redaguje krótką i treściwą informację SMS

Cele motywacyjno – emocjonalne:

Uczeń:
-planuje i organizuje swoją pracę,
-nabywa umiejętność samodzielnej pracy twórczej,
-umie współpracować w grupie,
-kształtuje umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
-potrafi wyrazić różne treści w sposób pozawerbalny

Metody pracy: projekt, drama, ćwiczeniowa

Forma pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna

Pomoce :dyktafony, rekwizyty przygotowane przez uczniów, zeszyty ćwiczeń


Tok lekcji:
I.
1.Czynności organizacyjne.
2.Wprowadzenie do lekcji. Zapoznanie uczniów z tematem.
Dzisiejszą lekcję poświęcimy zapoznaniu się z jedną z form wypowiedzi, która polega na zbieraniu informacji na interesujący nas temat. Wy wiecie już, jaka to forma, gdyż przygotowywaliście się do zrealizowania jej. Proszę mi powiedzieć, o jaka formę chodzi.
(wywiad)
I my dzisiaj na lekcji zobaczymy, jak udało wam się zrealizować to zadanie.
Zapiszmy temat lekcji.

3.Zapis tematu do zeszytów.
Jak widzicie temat jest krótki i niedokończony. Jak myślicie- dlaczego? Co to jest wywiad?
Z kim można przeprowadzić wywiad? Jak nazywa się osoba przeprowadzająca wywiad? Poszukajmy skojarzeń do tych dwóch wyrazów i zapiszmy je w zeszycie
II.
Realizacja lekcji .
1.Gromadzenie słownictwa bliskoznacznego i skojarzeń do wyrazów:
wywiad- rozmowa, dialog, spotkanie, nagranie, telewizja, dyktafon
dziennikarz-reporter, rozmówca, spiker, zawód, sława itp.

Powiedzieliście, że wywiad to rozmowa. Czy każda rozmowa jest wywiadem?
Czy to jest wywiad? Przyjrzyjmy się teraz scence, którą przygotowali nam koleżanka i kolega i zastanówmy się, czy to jest wywiad?

2.Ćwiczenia na rozróżnianie wywiadu spośród scenki rodzajowej i dialogu. Uczniowie czytają dialog, wysłuchują i zapisują scenkę, układają pytania do wywiadu i zastanawiają się nad różnicami.

Spróbujmy teraz odgadnąć nazwy zawodów wśród których można przeprowadzić wywiad. Poprosimy koleżanki o odegranie pantomimy.

3.Prezentacja w postaci dramy różnych zawodów. Odgadywanie przez klasę.

A teraz wy podzielicie się efektami swojej pracy, do której przygotowywaliście się tydzień. Poproszę grupy o prezentację wywiadów.

Co sprawiło wam największą trudność? Co was zdziwiło?

4.Wysłuchanie wywiadów przygotowanych przez dzieci. Omówienie trudności, jakie napotkali przy realizowaniu wywiadu.

Przeprowadźmy teraz jeszcze jeden wywiad. Zadacie pytania postaci literackiej, którą niedawno poznaliście.

5.Przeprowadzanie wywiadu z postacią literacką. Uczniowie zadają po jednym pytaniu i odgadują, o kogo chodzi. Osoba, która odgadła, zostaje nagrodzona plusem.

Czasem jednak różne okoliczności uniemożliwiają przybycie na spotkanie. Musicie wtedy poinformować tę osobę o odwołaniu spotkania. Zróbmy to za pomocą sms-a.

6.Skracanie tekstu SMS. Układanie własnej treści SMS-a.

7. Podsumowanie lekcji. Wypowiedzi uczniów, na temat tego, czy chcieliby być dziennikarzami.

8. Zadanie domowe- układanie dialogów wg przedstawionej sytuacji

opracowała Teresa Majkut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.