X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20525
Przesłano:

"I ty możesz zostać Indianinem". Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV

Temat lekcji: I ty możesz zostać Indianinem.

Cele operacyjne:

Uczeń:
-potrafi wskazać na mapie Amerykę Północną,
-tworzy i stosuje poprawne formy rzeczownika Indianin ,
-zna i grupuje pojęcia związane z kulturą Indian,
-ciekawie prezentuje siebie i grupę w roli Indian,
-wzbogaca zasób słownictwa,
-wyraża swoje zdanie na określony temat i próbuje je uzasadnić

Cele motywacyjno – emocjonalne:

Uczeń:
-planuje i organizuje swoją pracę,
-nabywa umiejętność samodzielnej pracy twórczej,
-umie współpracować w grupie,
-odnajduje siebie w nowej roli,
-potrafi wyrazić różne treści w sposób pozawerbalny,
-uczy się tolerancji i poszanowania wobec innych kultur

Metody pracy: pokaz, projekt, drama, ćwiczeniowa, konkurs-zgadywanka, praca ze słownikiem, rysunek

Forma pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna

Pomoce: mapa Ameryki Północnej, rekwizyty i stroje przygotowane przez uczniów, zeszyty ćwiczeń, karty pracy, pytania konkursowe


Tok lekcji:
I.
1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do lekcji. Zapoznanie uczniów z tematem.
3. Zapis tematu do zeszytów.


II.
Realizacja lekcji .
1. Przypomnienie zagadnień z lekcji poprzedniej. Wyjaśnienie tematu.

2.Pokazanie na mapie Ameryki Północnej i Oceanu Atlantyckiego.
Wyjaśnienie nazwy Wielka Słona Woda.

3.Odmiana rzeczownika Indianin. Zapis form odmienionych na pióropuszu i wklejenie do zeszytów.

4.Prezentacja plemion indiańskich według przydzielonych zadań.

Uczniowie wymyślają nazwę plemienia, swoje plemienne imiona, totem, fajkę pokoju i taniec indiański. Występują w strojach na wzór Indian.

5.Praca grupowa.
„Plemiona” pracują wspólnie. Systematyzują pojęcia według kategorii. Słownictwo dotyczy zajęć, stroju, pożywienia, nazw plemion, obyczajów. Pomoc w postaci słownika języka polskiego. Nagroda w postaci strzały indiańskiej i plusów.

6.Konkurs utrwalający znajomość pojęć indiańskich.
Poszczególne osoby z „plemion” losują zagadkę i udzielają poprawnej odpowiedzi.
Zostają nagrodzone piórami i plusami.

7. Omówienie rysunku przedstawiającego Indianina .Nazywanie części stroju.

8. Podsumowanie lekcji. Wypowiedzi uczniów oceniające zabawę w Indian.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.