X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20360
Dział: Gimnazjum

Reakcje metali z kwasami jako jeden ze sposobów otrzymywania soli - scenariusz zajęć

Temat lekcji - Reakcje metali z kwasami jako jeden ze sposobów otrzymywania soli.
(ćwiczenie umiejętności pisania reakcji, bilansowania, określania produktów i substratów)

Data: 07.06.2013 rok
Klasa II a

Wymagania ogólne:

Uczeń:
- zna jeden ze sposobów otrzymywania soli (metal + kwas) (PP7.4),
- pisze równania reakcji między metalem nieszlachetnym a kwasem (PP7.4;7.2).

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- wie, jak metale nieszlachetne reagują z kwasami,
- wie, jakie metale nazywamy szlachetnymi (podaje ich przykłady),
- wie, jak metale szlachetne zachowują się wobec kwasów,
- wie, jakie są produkty reakcji: metal + kwas,
- wie, jak korzystać z szeregu aktywności metali,
- umie dokonać trafnych obserwacji,
- umie przewidzieć, czy metal przereaguje z kwasem,
- umie napisać i odczytać równania reakcji metalu nieszlachetnego z kwasami,
- umie sformułować wnioski na podstawie dokonanych obserwacji.

Metody i formy pracy: ćwiczenia uczniowskie, pogadanka, eksperyment chemiczny.

Postawy:
- uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji poprzez wykonywanie zadań oraz udział w eksperymencie chemicznym.

Środki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, kwas solny, wiórki magnezowe, miedź, łuczywo, prezentacja multimedialna.

I. Część organizacyjna lekcji.

II. Przypomnienie wiadomości (symbole wartościowości pierwiastków, wzory kwasów i wodorotlenków, poznane sposoby otrzymywania soli - produkty, substraty).

III. Lekcja właściwa.
Notatka uczniowska
1. Reakcja metalu z kwasem to kolejny sposób otrzymywania soli. Produktami reakcji jest zawsze sól i wodór (gaz palny).

KWAS + METAL (aktywny) --- SÓL + WODÓR

2. Doświadczenie: reakcja magnezu z kwasem solnym.
Nauczyciel przeprowadza doświadczenie, rysuje schemat doświadczenia na tablicy, prosi uczniów o przedstawienie obserwacji i wyciągnięcie wniosków.
Obserwacje: Reakcja zachodzi gwałtownie, wydzielają się pęcherzyki gazu, probówka jest gorąca.
Wnioski: Zaszła reakcja (egzoenergetyczna), którą można przedstawić równaniem:
2 HCl + Mg --- MgCl2 + H2
3. Doświadczenie: działanie kwasu solnego na miedź.
Nauczyciel przeprowadza doświadczenie, rysuje schemat doświadczenia na tablicy, prosi uczniów o przedstawienie obserwacji i wyciągnięcie wniosków.
Obserwacje: nie widać żadnych objawów reakcji.
Wnioski: Miedź nie reaguje z kwasem solnym.
HCl + Cu --- reakcja nie zachodzi
Zastanówmy sie zatem dlaczego jedne metale mają możliwość wypierania wodoru, a inne nie mają takiej możliwości.
4. Aktywność chemiczną metali określa się na podstawie tzw. szeregu aktywności metali.

2.Ćwiczenie: dokończ podane równania reakcji i podaj nazwy soli:

a) Fe + H2SO4 → ........................................
b) Na + H3PO4 → ........................................
c) Ag + HCl → ........................................
d) K + H2S → ........................................

IV Podsumowanie lekcji.

Uczeń:

- wie na czym polega reakcja metali z kwasami,
- zna produkty i substraty tej reakcji,
- odróżnia metale szlachetne od nieszlachetnych,
- potrafi korzystać z szeregu aktywności metali.

V Zadanie pracy domowej. ( załącznik nr 1)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.