X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20311
Dział: Gimnazjum

Program zajęć wokalno - aktorskich

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PROGRAM ZAJĘĆ WOKALNO – AKTORSKICH
DLA UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM

Wstęp

Młodzież gimnazjalna charakteryzuje się wzrostem zainteresowań wobec otaczającego ich świata. Bardzo często podąża drogą kreowaną przez media, dostosowuje się do obowiązujących trendów, w szczególności dotyczących kultury i sztuki. Często zainteresowania te są bardzo jednokierunkowe, czasem niezrozumiałe, ale modne. Aby poszerzyć ich wiedzę i dać im możliwość wyboru, a przy tym odkrywania siebie, swoich zdolności, pasji i umiejętności zaproponowałam uczniom zajęcia wokalno – aktorskie. Taka forma zajęć ma pomóc w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu wrażliwości, odkrywania innych form sztuki, tworzeniu oraz w kształtowaniu postaw aktywnych odbiorców kultury.


Cele programu :

rozwijanie zdolności, zainteresowań kulturalnych i inicjatyw artystycznych,
rozwijanie kreatywności,
kształtowanie aktywnej,twórczej postawy,
uwrażliwienie na piękno,
wzmacnianie poczucia własnej wartości,
rozwijanie umiejętności w pracy zespołowej,
kształtowanie odpowiedzialności,
integracja podczas wspólnych działań,
umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze,
zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
przygotowanie uczniów do występów przed publicznością.

W związku z wyżej wymienionymi celami, wyznaczyłam sobie zadania
do realizacji.

Zadania:

rozwijanie umiejętności wokalnych, aktorskich i tanecznych,
pomoc w odkrywaniu swoich zdolności, predyspozycji, zainteresowań
i ich wykorzystywanie w działaniu,
kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
przeżywanie róznorodnych doświadczeń artystycznych,
ukazywanie róznorodnych funkcji muzyki,
przygotowanie uczniów do świadomego czynnego uczestnictwa w zyciu kulturalnym szkoły i środowiska,
umożliwienie prezentacji swoich osiągnięć i umiejętności.

Program zakłada również rozwijanie następujących treści :

Treści :

poznawanie zasad działania aparatu mowy,
kształcenie głosu poprzez ćwiczenia emisyjne,
kształcenie techniki zespołowego śpiewu,
kształacenie dykcji,
słuchanie muzyki,
kształcenie umiejętności zachowania na scenie,
tworzenie prostych układów choreograficznych,
muzykowanie na prostych instrumentach perkusyjnych,
poznawanie róznych form teatralnych : teatr dramatyczny, opera, operetka, balet, musical, pantomima, monodram, teatr uliczny, teatr objazdowy, teatr kukiełkowy, teatr cieni, teatr żywego słowa, teatr poezji, teatr telewizyjny, teatr radiowy, widowisko, słuchowisko, kabaret i inne,
tworzenie scenariuszy i scenek teatralnych,
nauka prawidłowego reagowania ruchem ciała na zmiany w muzyce.

Zakładane osiągnięcia, dzięki którym uczeń powinien :

stosować różne rodzaje aktywności muzycznej,
widzeć sens działania, tworzenia i rozwijania swoich zdolności i umiejętności,
znać ćwiczenia emisyjne i dykcyjne poprawiające walory głosowe,
umiejętnie współpracować w grupie,
znać różne formy teatralne,
brać aktywny udział w tworzeniu małych form scenicznych,
towrzyć własne układy taneczne do muzyki,
aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Ewaluacja programu.
Opracowany przeze mnie program nie jest formą zamkniętą. Z uwagi na specyfikę zajęć możliwa będzie jego modyfikacja i weryfikacja. Mam nadzieję, że w dużej mierze uzyskam wiele informacji od samych uczniów na temat funkcjonalności tego programu. Takie informacje pozwolą mi zweryfikować jego wartość.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.