X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20200
Dział: Gimnazjum

Chrońmy przyrodę - scenariusz zajęć, Metoda "Et Toi"

Scenariusz lekcji języka francuskiego kl. II gr. 2 (gimnazjum)
Temat: Chrońmy przyrodę.
Cele:
leksykalne dot. ochrony przyrody, rozumienie ze słuchu, produkcja: pisanie i mówienie, uwrażliwienie na problemy ekologiczne.
Umiejętności:
- uczeń rozumie ze słuchu wywiad z ekologiem p. Ch. Aubry,
- uczeń używa zwrotu il faut / il faudrait, by wyrazić potrzebę, wprowadzić rozwiązanie,
- uczeń umie napisać opinię nt. ochrony środowiska.
Ponadto: integracja przez pracę w grupach, praca ze słownikiem.
Metody:
słuchanie nagrania wywiadu, łączenie treści ze zdjęciami, „drzewko decyzyjne”, praca z tekstem, faza produkcji – krótki tekst.
Formy pracy:
indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne:
nagranie wywiadu (CD), podręcznik do metody „Et toi” cz. II, zdjęcia z „problemami ekologicznymi”, tablica/kreda.

Przebieg:
Faza wstępna: nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza obecność, podaje temat i omawia cele.
Rozgrzewka: (uczniowie mieli na dziś obejrzeć prezentację zamieszczoną przez nauczyciela na poczcie gmail nt. ochrony żyraf w Afryce) Nauczyciel prosi, by opowiedzieć o zaletach prezentacji. Wypisuje na tablicy słowa-klucze, które pojawią się też w wywiadzie z ekologiem.
Faza prezentacji:
1) Uczniowie wysłuchują wywiadu.
2) Nazywają przedstawione na zdjęciach zwierzęta zagrożone wyginięciem.
3) Ponownie wysłuchują dialogu, by następnie wyszukać w jego zapisie w podręczniku porad i rozwiązań proponowanych przez ekologa.
4) Odkrywają zwrot il faut (trzeba) i jego połączenie z bezokolicznikiem.
5) Po podziale na 4 grupy wybierają zdjęcie spośród kilku zaproponowanych przez nauczyciela.
6) Każda grupa tworzy „drzewko decyzyjne” (sytuacja wymagająca decyzji, możliwe rozwiązania, skutki negatywne, pozytywne, cele), korzystanie ze słownika, nauczyciel szczególnie wspiera uczniów „słabszych”.
7) Przedstawiciele grup prezentują osiągnięcia grupy i zapisują na tablicy tylko zdefiniowany problem.
Zadanie domowe:
Dokończyć wypowiedź pisemną, dodając do każdego z 4 problemów możliwe rozwiązanie z użyciem zwrotu il faut / il faudrait.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.