X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20181
Przesłano:

Konspekt zajęć z edukacji regionalnej w kl. III: "Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom..."

Alicja Zoń- Maśka
Studia Podyplomowe PW i WP

TEMAT: „TU JEST MOJE MIEJSCE, TU JEST MÓJ DOM...”

CZAS TRWANIA: 90 minut

OGÓLNE CELE EDUKACYJNE:

• zaznajomienie ucznia z miejscowością rodzinną, jego dziedzictwem kulturowym na przykładzie Międzyrzecza,
• pokazywanie uczniom przeszłości- krótkie zapoznanie z historią Międzyrzecza, jego tradycjami, zabytkami i miejscami szczególnie ważnymi dla mieszkańców,
• wskazanie na ważność więzi ze swoim środowiskiem, regionem,
• kształtowanie poczucia wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego i uwrażliwianie na niego.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE:

• krótko opisuje dzieje własnej miejscowości,
• wskazuje miejsca szczególnie ważne dla mieszkańców Międzyrzecza,
• wymienia najważniejsze zabytki,
• wskazuje charakterystyczne dla swojej wioski zwyczaje i obyczaje,
• szanuje tradycje i dorobek kulturowy poprzednich pokoleń,
• wykazuje się wiedzą historyczną, a także geograficzno- przyrodniczą dotyczącą Międzyrzecza,
• określa położenie geograficzne swojej miejscowości,
• wskazuje walory turystyczno- krajoznawcze swojej miejscowości,
• ma poczucie więzi ze swoją rodzinną wioską.

METODY PRACY:

• podające: opowiadanie, opis,
• eksponujące: pokaz,
• praktyczne: aktywizujące: - twórczego rozwiązywania problemów,
- hierarchizacji,
- ewaluacyjne.

FORMY PRACY:

• zbiorowa, indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

• prezentacja multimedialna o Międzyrzeczu, pt.: „TU JEST MOJE MIEJSCE, TU JEST MÓJ DOM...”
• mapa Polski,

• rozsypanka wyrazowa do połączenia w pary,
• zdania do dokończenia,
• kartki papieru A3,
• kredki, pastele.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej pt.: „TU JEST MOJE MIEJSCE, TU JEST MÓJ DOM...- MIĘDZYRZECZE” wraz komentarzem jej towarzyszącym nauczyciel podsumowuje:
„ Myślę, że z obejrzanej przed chwilą prezentacji dowiedzieliście się wielu ważnych, może do tej pory nieznanych faktów dotyczących naszej miejscowości. Z pewnością każdy z Was znalazł w niej coś ciekawego na temat Międzyrzecza, coś, co pozostało mu w pamięci i czym chciałby się z nami podzielić.”

II. Uczniowie wypowiadają się na temat tego, co zapamiętali z prezentacji.

III. Następnie otrzymują karty pracy z zadaniami do wykonania.

ZADANIE 1

WYTNIJ ELEMENTY I POŁĄCZ PRAWIDŁOWO W PARY:


WIEŚ

ŚLĄSKIE

GMINA

BIELSKI

POWIAT

JASIENICA

WOJEWÓDZTWO

MIĘDZYRZECZE


ZADANIE 2

DOKOŃCZ ZDANIA:

W mojej miejscowości najbardziej podoba mi

się........................................

........................................

Moim zdaniem wizytówką Międzyrzecza jest

........................................

ponieważ

........................................

Mieszkam w Międzyrzeczu ................, w dzielnicy, która nazywa się.........................

Szkoła do której chodzę nosi imię

........................................

Mogę aktywnie włączyć się w życie kulturalne mojej miejscowości poprzez

........................................


Po wykonaniu zadań następuje sprawdzenie zadania 1, ze wskazaniem Międzyrzecza na mapie Polski i określeniem jego położenia. Następnie wskazani przez nauczyciela uczniowie odczytują zdania do dokończenia (zadanie 2).

IV. Nauczyciel zadaje zadanie domowe:

Wyobraź sobie, że Twój najlepszy kolega zamierza przenieść się do Międzyrzecza. Jak zachęciłbyś Go do tego? Jak zareklamowałbyś przed Nim swoją rodzinną miejscowość?
Napisz na ten temat kilka zdań.

V. Uczniowie po przeprowadzonych zajęciach wykonują pracę plastyczna kredkami lub pastelami. Pracują indywidualnie . Każdy uczeń rysuje najważniejsze lub najpiękniejsze , jego zdaniem , miejsce, budynek lub rzecz w Międzyrzeczu. Nazywa swój rysunek i podpisuje u dołu.

VI. Po wykonaniu prac następuje prezentacja wraz z komentarzem uczniów i nauczyciela, (uczniowie mogą rozpoznawać i nazywać miejsca, budynki lub rzeczy narysowane przez kolegów), następnie umieszczenie prac na klasowej lub szkolnej gazetce.

VII. Nauczyciel może zapowiedzieć, że w najbliższym czasie zorganizuje wycieczkę po Międzyrzeczu, podczas której zapozna uczniów „na żywo” z tym, co zobaczyli w prezentacji i o czym rozmawiali na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.