X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20097
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8
W MZS NR 6 W GORLICACH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


I. Przedmiot ewaluacji

Obszar III: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska w którym działa.
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz własnego rozwoju.
Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Wymagania:
Poziom D
3.1. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska.
3.2. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

Poziom B
3..1 W działaniu przedszkola są uwzględnione możliwości i potrzeby środowiska.
3.2. Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci.


II. Cel ewaluacji

1. Zbieranie informacji czy przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska?

2. Zbieranie informacji czy przedszkole współpracuje ze środowiskiem?

3. Zbieranie informacji czy w działaniach przedszkola są uwzględnione możliwości i potrzeby środowiska?

4. Zbieranie informacji, czy współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci?


III. Przebieg ewaluacji

Ewaluację przeprowadzono w przedszkolu według ustalonego planu i harmonogramu działań z zastosowaniem odpowiednio dobranych metod badawczych, które obejmowały obserwację, analizę dokumentacji, wywiad, rozmowę oraz ankietowanie.
W trakcie badania zebrano informacje od rodziców (49), dzieci (40) i nauczycieli (9) oraz Pani kierownik przedszkola.
Ewaluacja została zrealizowana przez zespół nauczycieli ds. ewaluacji przy współudziale nauczycieli poszczególnych grup.


IV. Grupa badawcza


V. Wyniki ewaluacji

5.1.Opracowanie wyników wywiadu z dziećmi:

Na pierwszym miejscu dzieci wskazały miejsca, gdzie mogą poznać interesujące je zawody. Na drugim miejscu są spacery w okolicy osiedla oraz do parku. Na trzecim miejscu wyjścia do teatru, a najmniej głosów zebrały wyjścia na halę sportową oraz na wystawy prac plastycznych.

Na wspólnych wyjściach, wycieczkach najbardziej podobały się dzieciom zajęcia oraz ich rekwizyty, które na co dzień nie mogą zobaczyć. Na dalszych miejscach znalazły się wspólna zabawa oraz wygląd pomieszczeń i budynków.

Jak widać na wykresie dzieci najchętniej powtórzyłyby wyjścia do miejsc, które im się podobały. Ewentualnie chciałyby się udać w inne miejsca gdzie mogłyby poznać pracę innych osób.

Na pytanie, czy chętnie bierzesz udział w wyjściach organizowanych przez przedszkole. Dzieci jednogłośnie odpowiedziały TAK

5.2. Opracowanie wyników ankiet dla rodziców.

Na pytania czy rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola i czy są włączani w działania oraz jak przebiega współpraca między nimi, a placówką. Wszyscy ankietowani (49) odpowiedzieli pozytywnie. Z wyjątkiem pytania , czy czują się włączeni w życie placówki- 4 osoby odpowiedziały NIE i pytania o przebieg współpracy z przedszkolem jedna osoba odpowiedziała, że jest nie wystarczająca.

Rodzice, w większości oceniają współpracę naszej placówki ze środowiskiem lokalnym jako bardzo dobra, mniej ankietowanych jako wystarczająca. Kilkoro uznało, że jest nie wystarczająca.

Kolejne pytanie: czy dzieci chętnie uczestniczą w takich wyjściach, wszyscy ankietowani odpowiedzieli –TAK.

19 ankietowanych, nie podało żadnych propozycji, 8 ankietowanych uważa, że przedszkole spełnia wymagania co do tematu wyjść i wycieczek. 22 ankietowanych podała różnorodne propozycje wyjść i wycieczek w interesujące miejsca.

5.3. Opracowanie wyników ankiet dla nauczycieli.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym: Czy ta współpraca jest konieczna, czy dzieci chętnie biorą w niej udział, czy te przedsięwzięcia korzystnie wpływają na rozwój dzieci uzyskały na 9 ankietowanych 9 x odpowiedź TAK.

Najczęściej organizujemy wyjścia do Biblioteki miejskiej, MZS nr6, Dworu Karwacjanów, zakładu fryzjerskiego. Współpracujemy również z PPP.

Propagujemy wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz konkursy i uroczystości. Nieco mniej głosów uzyskały imprezy z udziałem rodziców, zajęcia w terenie.

Na miejscu pierwszym kreują się zajęcia z rodzicami, na drugim zajęcia w terenie. Na pozostałych spotkania z interesującymi ludźmi i współpraca z innymi przedszkolami.


Wiodącą pozycję osiągnęły konkursy między przedszkolne. Współpraca z lokalnymi mediami oraz pisanie artykułów do prasy. Nowatorskim pomysłem jest organizowanie zabaw dla dzieci nie uczęszczających
do przedszkola.


VI. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

4.1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

Czy przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska i czy w działaniach przedszkola są uwzględnione możliwości i potrzeby środowiska?

W oparciu o wywiad z Panią Kierownik, wywiady z dziećmi, ankiety nauczycieli, rodziców oraz analizę dokumentów można stwierdzić, że przedszkole podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, poprzez jego zidentyfikowane możliwości i potrzeby. Identyfikacja potrzeb odbywa się podczas rozmów z rodzicami , przedstawicielami rady rodziców oraz organizacji współpracujących z przedszkolem .
W opinii nauczycieli uczestniczących w badaniach przedszkole prowadziło zajęcia dydaktyczne, spotkania ,warsztaty , we współpracy z instytucjami organizacji środowiska lokalnego. W opinii wszystkich ankietowanych potrzeby te są realizowane poprzez wiele działań, takich jak :
- organizację konkursów m. innymi konkurs dla gorlickich przedszkoli i zerówek w szkole pt. Ilustracja do wierszy Juliana Tuwima, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, wigilie ,jasełka, spotkania wielkanocne, przedstawienia, uroczystości przedszkolne, dni otwarte,
- inicjowanie akcji charytatywnych : zbieranie zakrętek , góra grosza, WOŚP, współpracujemy z terapią zajęciową z Lipinek, i inne,


Czy przedszkole współpracuje ze środowiskiem?

Z badań wynika, że przedszkole bardzo dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Można tu wymienić instytucje: Komendę Policji, Straż Pożarną, Piekarnię Jedność, Sklepy, Pocztę Polską, Bibliotekę Miejską, MZS nr6, a ponadto współpracujemy również z telewizją lokalną Gorlice 24, Halo Gorlice, Gazetą Krakowską, Firmą Atut- która prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci, Firmą przewozową Dartur. Odbywają się również spotkania z ciekawymi ludźmi: pszczelarzem, podróżnikiem, leśnikiem, fotografem, odkrywcą – badaczem. Bardzo dobrze współpracuje nam się również z rodzicami. Często biorą udział w zajęciach otwartych, pomagają w zapewnieniu materiałów
do zajęć. Wspomagają dobrowolnym wsparciem finansowym na radę rodziców. Współdecydują o zakupach pomocy dydaktycznych czy sprzętu do przedszkola.
Pomagają również w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych.


Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci?

Do czynników generujących rozwój dzieci ankietowani zaliczyli :
- możliwość poznania ciekawych ludzi , miejsc ,np. zakłady pracy (fryzjer, pielęgniarka, bibliotekarka, pszczelarz, sprzedawca, leśnik) ;
- organizowanie zajęć otwartych i współuczestniczących , które przybliżają rodzicom metody i formy pracy przedszkola ;
- wsparcie poradni Psychologiczno –Pedagogicznej
Potwierdzeniem dobrej współpracy przedszkola ze środowiskiem jest pozytywna opinia wyrażana w ankietach , a wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju przejawia się poprzez wiele zróżnicowanych działań.


VII. Wnioski z ewaluacji.

Mocne strony badania / Słabe strony badania
- przedszkole stwarza dzieciom warunki do poszerzania ich wiedzy i nabywania nowych umiejętności poprzez organizowanie zajęć w ciekawych miejscach i spotkaniach z interesującymi ludźmi,
- dzieciom najbardziej podobają się wyjścia w miejsca gdzie mogą poznać ciekawe zawody oraz spacery po okolicy,
- rodzice uważają, że współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym jest bardzo dobra i wpływa korzystnie na rozwój dzieci, - niska promocja przedszkola w środowisku poprzez lokalne media,


- zbyt mało zajęć z rodzicami oraz konkursów między przedszkolnych,
- brak zajęć w terenie oraz zabaw organizowanych dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola,


VIII. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań
oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

• umieszczać regularnie na stronie internetowej i w mediach informacje o wszelkich odbywających się konkursach osiągnięciach i sukcesach
• propagować zajęcia z rodzicami oraz konkursy między przedszkolne,

• wdrożyć nowatorskie pomysły nauczycieli dotyczące prowadzenia zajęć w terenie oraz organizowania zabaw dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola,
• przedstawić rodzicom plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.