X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19999

Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego "Poznajemy mieszkańców lasu"

Poznajemy mieszkańców lasu – na podstawie opowiadania M. Kownackiej pt. „ O zajączku, co wygrał wyścig”, z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
uczniowie potrafią wymienić kilka popularnych nazw zwierząt leśnych, odwołując się do wcześniej nabytej wiedzy, obserwacji i spostrzeżeń.

Cele lekcji:
Uczeń:
1. zna zwierzęta żyjące w lesie;
2. dostrzega cechy charakterystyczne zwierząt leśnych, zwraca uwagę na ich tryb życia;
3. dokonuje podziału zwierząt leśnych na ssaki, ptaki, owady;

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. będziesz znał zwierzęta żyjące lesie;
2. zwrócisz uwagę na cechy charakterystyczne zwierząt i ich tryb życia
3. podzielisz zwierzęta leśne na ssaki, ptaki i owady;

Nacobezu:
- wymienisz przynajmniej 5 zwierząt leśnych;
- opowiesz w kilku zdaniach o wybranym zwierzęciu;
- rozróżnisz, które zwierzęta należą do ssaków/ptaków/owadów;

Kluczowe pytanie dla uczniów:
- Co by się stało, gdyby nie było zwierząt w lesie?

Środki dydaktyczne:
Plansze z rebusem, ilustracja lasu, kartki z celami zajęć, Podręcznik "Razem w szkole" kl.2 cz.9: tekst opowiadania M. Kownackiej pt. „ O zajączku, który wygrał wyścig”, ilustracje zwierząt, album, nagranie z głosami zwierząt, plastelina, zagadki, kartoniki zielone i czerwone, schemat oceniania do pracy domowej.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

I. Część wstępna:
1. Rozwiązanie rebusu z hasłem „las”, jako nawiązanie do tematu.
2. Podanie celów lekcji w języku ucznia oraz nacobezu.

II. Część zasadnicza:
1. Słuchanie opowiadania M. Kownackiej pt. „O zajączku, co wygrał wyścig” (podręcznik s. 76)
2. Wypowiedzi na temat treści opowiadania ukierunkowane pytaniami:
- Czy wszystkie wyrazy są dla was zrozumiałe? Przeczytanie wyjaśnienia ze słowniczka pod tekstem.
- Jaki jest tytuł opowiadania?
- Kto jest autorem?
- Kto jest głównym bohaterem bajki?
- Dlaczego zajączkowi było smutno?
- Jaką zabawę proponował zajączek?
- Które zwierzęta zaprosił zajączek do zabawy?
- Dlaczego zajączek rezygnował z zabawy z kretem/bobrem/wiewiórką
- Z kim zajączek wygrał wyścig?
- Przeczytaj głośno ostatnią wypowiedź zajączka. Jak ją rozumiesz?
3. Rozróżnianie i nazywanie zwierząt leśnych – praca w grupach.
Tworzenie na tablicy schematu „Zwierzęta leśne”. Wyszukiwanie w dostępnych źródłach informacji: internet, albumy, książki przyrodnicze zwierząt leśnych, zapisywanie na karteczkach ich nazw.
4. Dopasowywanie obrazków do nazw zwierząt;
5. Słuchanie odgłosów zwierząt.
6. Wykonanie ćwiczenia 4 s.78 (podręcznik)
7. Próby opisywania wybranego zwierzęcia.
8. Zabawa ruchowa „Pochód leśnych zwierząt”.
- zapraszam was teraz na wycieczkę do lasu. Wstańcie.
- maszerujemy do lasu
- jesteśmy drzewami, które szumią
- obserwujemy przez lornetkę
- nagle na drzewie dostrzegamy kukułkę, naśladujemy jej głos;
- maszerujemy dalej
- spotykamy wiewiórkę skaczącą z drzewa na drzewo.
- maszerujemy dalej
- spotykamy dzięcioła i uderzamy palcem o blat ławki
- wracamy już do klasy, maszerując.
9. Wykonanie ćwiczenia 5 s.78 (podręcznik)
10. Wyróżnianie podobieństw i różnic między zwierzętami.
11. Podział zwierząt na ssaki/ptaki/owady
12. Próba udzielania odpowiedzi na pytanie kluczowe – Co by się stało, gdyby nie było zwierząt w lesie??
13. Lepienie z plasteliny wybranych zwierząt leśnych. Wystawa prac.
14. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach leśnych – ocena koleżeńska (przy podaniu prawidłowego rozwiązania zagadki uczniowie podnoszą do góry zielony kartonik, zaś przy błednym - czerwony).
Przykładowe zagadki
Ryję ziemię mymi kłami -
- nazywają je szablami.
Dzieci mam w prześliczne paski.
Bardzo kocham te bobaski.
Kto chce krzywdę im uczynić
pozna zemstę dzikiej świni.
(dzik)
Jestem zawsze bardzo głodny
Mam wilczy apetyt
Złą sławą wśród ludzi
Cieszę się niestety
Smutno mi, że nawet w bajkach
Nie lubi mnie nikt
A ja jestem przodkiem pieska
Nazywam się ....
(wilk)
Jak się ten owad nazywa?
Przez cały dzień pracuje.
Na plecach nosi ciężary,
kopiec wielki buduje.
(mrówka)
Mądre oczy, duża głowa, w no-cy łowi w dzień się chowa. Zgadniesz po tych paru słowach, że ten ptak to ......
(sowa)
Zwierz ten z rogów
nosi wieniec
Bo waleczny jest szalenie
Gdyby miał laurowe liście
To zjadłyby je oczywiście
(jeleń)
III. Zakończenie
1. Dokończenie zdań podsumowujących.
- Dziś nauczyłem się o .............
- Osiągnąłem cel nr ....., ponieważ
- Trudne było dla mnie ...............
- Chciałbym zapamiętać ...................

2. Zadanie pracy domowej ze schematem oceniania.
Napisz przynajmniej 5 zdań opisujących wybrane zwierzę leśne.

Schemat oceniania pracy domowej:
- Czy napisałeś co najmniej 5 zdań?
- Czy napisałeś nazwę zwierzęcia, które wybrałeś?
- Czy opisałeś jego wygląd?
- Cz napisałeś, gdzie mieszka w lesie?
- Cz napisałeś w jaki sposób się porusza?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.