X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19905

Plan pracy wychowawczej w kl.II

Plan pracy wychowawczej w kl.II
1.Integrowanie zespołu klasowego
-poznanie nowego kolegi
-przypomnienie regulaminu dyżurów
-zachęcanie do wspólnej zabawy
-przypomnienie Kodeksu Ucznia
2.Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
-pogadanki na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły
-spotkania z policjantem
-wycieczki w teren, na skrzyżowanie, przechodzenie przez jezdnię, zachowanie się na poboczu i na jezdni
-udział w akcji „ Owoce w szkole”
-udział w konkursach plastycznych
-przypomnienie sygnałów umownych obowiązujących w szkole, wyjść ewakuacyjnych
3. Edukacja ekologiczna.
-pogadanki na tematy ekologiczne
-udział w akcjach „ Sprzątanie Świata”, „ Dzień Ziemi”
-dokarmianie ptaków
-zakładanie i prowadzenie hodowli roślin
-podejmowanie działań proekologicznych
4.Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka
-zapewnianie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanie do PPP na badania
-eliminowanie zachowań agresywnych oraz agresji słownej
-rozwijanie sprawności fizycznej
-organizowanie zajęć, zabaw, gier sportowych ,udział w Mikołajkowych Wyścigach Rzędów,Gminnych Biegach Przełajowych
-Kształtowanie obrazu własnej osoby
-umiejętność akceptacji siebie
Zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem szkolnym
-kształcenie umiejętności opanowania emocji łagodzenia stresów
-umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
-odkrywanie własnej odmienności
-nauka tolerancji
-stosowanie aktywizująch metod wychowawczych
-praca metodą projektów
Korzystanie z technik relaksacyjnych
-organizowanie zajęć integrujących grupę, grzeczne odzywanie się
5.Poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
Podtrzymywanie i rozwój tradycji szkoły.
6.Włączenie rodziców do pracy szkoły
-pomoc przy organizacji imprez i wycieczek dla dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.