X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19900
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Z pamiętnika szalonego mola książkowego - regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„Z PAMIĘTNIKA SZALONEGO MOLA KSIĄŻKOWEGO”
Organizatorzy:
BIBLIOTEKA SZKOLNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Kochanowskiego w ................................
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w .................. filia w .......................
1. Cele:

a. Zainteresowanie literaturą dla dzieci i młodzieży;

b. Umiejętność samodzielnego wyboru ulubionych/najciekawszych treści i zaprezentowanie
go szerszej publiczności;

c. Doskonalenie własnej wypowiedzi pisemnej i sztuki pięknego, estetycznego prowadzenia pamiętnika;

d. Dostrzeżenie walorów wychowawczych i estetycznych literatury w życiu człowieka;

e. Propagowanie czytania w środowisku szkolnym i domowym.


2. Termin i miejsce:

• Prace będą przyjmowane w siedzibie bibliotek – szkolnej i publicznej – do 15 kwietnia 2013 r.


3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

• W konkursie mogą brać udział uczniowie klas II-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w ...................


4. Organizacja konkursu:

• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:


- klasy II-III

- klasy IV-VI


• Należy przeczytać 11 książek i opracować w formie zeszytu (wielkość A5),
w którym powinny się znaleźć następujące informacje o przeczytanej książce:


• dla klas II-III:

- imię i nazwisko autora książki (lub tłumacza)

- tytuł książki


Do wyboru:
- narysować głównego bohatera (lub)
- narysować najsympatyczniejszą sytuację (lub)
- narysować pouczającą sytuację (lub)
- narysować humorystyczne zdarzenie (lub)
- narysować to, co cię poruszyło, zaintrygowało, spodobało, czym chciałbyś podzielić się, bo jest warte przekazania.
- prace plastyczne należy ubogacić kilkuzdaniowym komentarzem

• dla klas IV-VI:

- imię i nazwisko autora książki (lub tłumacza)

- tytuł książki
- ilustrator książki (jeśli jest)

- nazwa wydawnictwa
- miejsce i rok wydania
Do wyboru:
- opisać głównego bohatera (lub)
- opisać najsympatyczniejszą sytuację (lub)
- opisać pouczającą sytuację (lub)
- opisać humorystyczne zdarzenie (lub)
- opisać to, co cię poruszyło, zaintrygowało, spodobało, czym chciałbyś podzielić się, bo jest warte przekazania
- prace pisemne należy ubogacić rysunkiem

• PAMIĘTNIK SZALONEGO MOLA KSIĄŻKOWEGO POWINIEN ZAWIERAĆ:

- imię i nazwisko ucznia

- klasa

• W celu przedstawienia postępu prac uczniowie przynoszą przygotowywane pamiętniki do biblioteki na koniec I semestru


• Jury oceniać będzie prace uwzględniając:

- zgodność z tematem 0-2 pkt.

- estetykę wykonania 0-5 pkt.

- oryginalność pracy 0-5 pkt.

- forma zeszytu (A5) 0-2 pkt.

• Rozstrzygnięcie:

• Prace oceni komisja w składzie: ........................................

• za zajęcie I, II, III miejsca uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrodę – spotkanie pt. „NOC W BIBLIOTECE”

• Ogłoszenie wyników w dniu 24.04.2013 r. w siedzibie bibliotek o godz. 10.35 (duża przerwa)

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych terminów.

Regulamin opracowały:
Alicja Witkowska- Kozak i Adrianna ........

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DLA KL. II-III


KONKURS „Z PAMIĘTNIKA SZALONEGO MOLA KSIĄŻKOWEGO”


Klasa II-III:

• przeczytać 11 książek i opracować w formie zeszytu (wielkość A-5);
• Pamiętnik Szalonego Mola Książkowego powinien zawierać:
- imię i nazwisko ucznia
- klasa
• w zeszycie powinny się znaleźć informacje o przeczytanej książce:
- imię i nazwisko autora książki (lub tłumacza)
- tytuł książki

W Pamiętniku Szalonego Mola książkowego należy:
do wyboru:

- narysować głównego bohatera (lub)
- narysować najsympatyczniejszą sytuację (lub)
- narysować pouczającą sytuację (lub)
- narysować humorystyczne zdarzenie (lub)
- narysować to, co cię poruszyło, zaintrygowało, spodobało,
czym chciałbyś podzielić się, bo jest warte przekazania.

* prace mogą być opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem

W celu przedstawienia postępu prac uczniowie przynoszą przygotowywane pamiętniki do biblioteki na koniec I semestru.

Prace będą przyjmowane w siedzibie bibliotek szkolnej i publicznej
do 15 kwietnia 2013 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE DLA KL.IV-VI

KONKURS „Z PAMIĘTNIKA SZALONEGO MOLA KSIĄŻKOWEGO”


Klasa IV-VI:

• przeczytać 11 książek i opracować w formie zeszytu (wielkość A-5);
• Pamiętnik Szalonego Mola Książkowego powinien zawierać:
- imię i nazwisko ucznia
- klasa
• w zeszycie powinny się znaleźć informacje o przeczytanej książce:
- imię i nazwisko autora książki (lub tłumacza)
- tytuł książki
- ilustrator książki (jeśli jest)
- nazwa wydawnictwa
- miejsce i rok wydania

W Pamiętniku Szalonego Mola książkowego należy:
do wyboru:

- opisać głównego bohatera (lub)
- opisać najsympatyczniejszą sytuację (lub)
- opisać pouczającą sytuację (lub)
- opisać humorystyczne zdarzenie (lub)
- opisać to, co cię poruszyło, zaintrygowało, spodobało,
czym chciałbyś podzielić się, bo jest warte przekazania.

* w pracach pisemnych mile widziany mały rysunek

W celu przedstawienia postępu prac uczniowie przynoszą przygotowywane pamiętniki do biblioteki na koniec I semestru.

Prace będą przyjmowane w siedzibie bibliotek szkolnej i publicznej
do 15 kwietnia 2013 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.