X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19813
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Noc w bibliotece - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej

PLAN NOCY W BIBLIOTECE – PROPOZYCJE ( 22/23 CZERWCA 2012r.)
CELE:
• rozwijanie kultury czytelniczej uczniów
• rozbudzanie zamiłowania czytania książek i czytania ze zrozumieniem różnych tekstów
• ożywianie zainteresowań czytelniczych uczniów
• wzbogacenie wiedzy i słownictwa ucznia
• ćwiczenie, doskonalenie techniki czytania
• poznawanie różnorodnej literatury dziecięcej
• mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy, nowych informacji
• doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości
• zrelaksowanie ucznia po zajęciach lekcyjnych
• kształtowanie wyobraźni twórczej ucznia
• integracja grupy
• rozwijanie umiejętności pokonywania stresu w nowych sytuacjach
TERMIN: 22-23 czerwca 2011
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w ..........................
OPIEKUNOWIE
PROPOZYCJE ZAJĘĆ PODCZAS NOCY W BIBLIOTECE
1. Wypiek „ drożdżówek”:
- Czytanie przepisu
- Dbałość o higienę i bezpieczeństwo podczas prac w kuchni
- Przygotowanie wspólnego posiłku oraz sprzątanie po nim
- Kultura zachowania przy stole
- Nakrycie stołu
2. Udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”:
- Po 5-10 minut w ciągu pobytu czytają opiekunowie, zaproszony Gość
- Czytanie do poduszki opowiadań z elementami biblioterapii
- wymyślanie zakończenia opowiadań
- głośne czytanie ze zrozumieniem
3. Wspólne gry zespołowe na boisku szkolnym:
- Czytanie przepisów sportowych
- Przypomnienie zasad FAIR PLAY
Opracowała:
Alicja Witkowska-Kozak
PYTANIA I ZADANIA DO NOCY W BIBLIOTECE

1. Ile krzeseł znajduje się w bibliotece?
........................................-------p.
2. Ile jest kilometrów z miejscowości Wielkie Oczy do Puchowej Góry?
........................................-------p.
3. Kto był trzecim dyrektorem szkoły?
........................................-------p.
4. Jak ma na imię i nazwisko autorka „Spotkania nad morzem”?
........................................-------p.
5. Ile jest schodów w „nowej szkole”?
........................................-------p.
6. Znajdź książkę – Regał: I - Lektury, Półka: 4 (od góry), Książka: 15 (od prawej do lewej), Strony: 164-165. (w książce znajduje się polecenie)
7. Którym dniem roku jest dzień 15 czerwca 2012 roku?
........................................-------p.
8. Podaj tytuły trzech gazetek wywieszonych w bibliotece (szkolnej i publicznej).
........................................
........................................-------p.
9. Kogo rokiem (komu poświęcony) jest rok 2012?
........................................-------p.
10. Czym jest biblistyka?
........................................
........................................-------p.
11. Ile dzwonków (urządzenie) jest w „nowej szkole”?
........................................-------p.
12. Podaj imię i nazwisko Polki – laureatki nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
........................................-------p.
13. Jakie rodzaje katalogów znajdują się w bibliotece?
........................................-------p.
14. Ile drzwi jest w „starej szkole” (część szkolna)?
........................................-------p.
15. Jaki herb mają Raczyńscy?
........................................-------p.
16. Sprawdź ile kosztuje imię i nazwisko piłkarza – ChristianoRanaldo.
Napisz alfabet od A do Z. Przypisz literom kolejne liczby, A= 1, B=2, itd.
Każdy numer oznaczać będzie równowartość 1 złotego, czyli A=1 zł, B=2 zł, itd.
Przelicz w ten sposób wartość imienia i nazwiska piłkarza.
........................................-------p.
17. Ile jest kilometrów z miejscowości Nietoperek do miejscowości Kukuryki?
........................................-------p.
18. Wykorzystaj w tym zadaniu polecenie znalezione w książce (z zadania nr 6).

Regulamin NOCY W BIBLIOTECE dla ucznia
w dniach 22-23 czerwca 2012 roku

Uczestnik NOCY W BIBLIOTECE szkolnej zobowiązany jest do:

1. Złożenia pisemnej zgody rodziców na udział w NOCY W BIBLIOTECE.
2. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki .
3. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania NOCY W BIBLIOTECE .
4. Zachowywania się w kulturalny sposób.
5. Stosowania się do wszystkich poleceń opiekunów.
6. Informowania opiekunów o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich. problemach mających wpływ na bezpieczeństwo w grupie.
7. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
8. Nie dzwonienia dzwonkiem.
9. Nie wychodzenia przez okna.
10. Przestrzegania regulaminu.

W czasie NOCY W BIBLIOTECE zabronione jest:
1. Oddalanie się od grupy bez zgody opiekunów
2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych

Zobowiązanie uczniów:

Zapoznałam/łem się z regulaminem NOCY W BIBLIOTECE i zobowiązuję się do jego przestrzegania
Data: ........................................

Pytania do podchodów w terenie z odpowiedziami
Podchody w terenie. Polecenia.
Grupa czerwona i zielona.
Odpowiedzi grupy zapisują na kartce. [ROZWIĄZANIA]

Grupa czerwona

14. Ułóż puzzle.
24. Ułóż litery tak, aby powstało słowo związane z miejscem,
w którym się znajdujemy. SZŁAKO [SZKOŁA]
1. Pod jakim numerem w Wylatowie mieści się Szkoła Podstawowa? [29]
2. Jaki szyld wisi na budynku starej szkoły po prawej stronie
od wejścia? [MBP w Mogilnie, filia w Wylatowie]
3. Ile białych pasów wyrysowanych jest na pierwszym przejściu
dla pieszych między szkołą a rynkiem? [7]
4. Ile białych pasów wyrysowanych jest na drugim przejściu
dla pieszych licząc od szkoły do rynku? [7]
5. Ile w sumie jest wyrysowanych pasów na pierwszym i drugim przejściu dla pieszych licząc od szkoły do rynku? [14]
6. Jaki numer ma droga (krajowa) prowadząca przez Wylatowo? [15]
7. Wskaż, który budynek na rynku jest najstarszy i podaj datę jego powstania. [1926]
8. Sprawdź, o której godzinie odjeżdża pierwszy autobus do Gniezna.
[6.59]
9. Sprawdź, dokąd i o której godzinie odjeżdża najwcześniejszy autobus z przystanku w Wylatowie. [Bydgoszcz - 5.47]
10. Kogo przedstawia figura znajdująca się na rynku w Wylatowie?
[św. Wawrzyńca]
11. Policz wszystkie ławki znajdujące się na rynku. [6+1 przystanek]
12. Policz ile kroków dzieli przystanek autobusowy od sklepu technicznego. [ok. 70]
13. Pod jakim numerem mieści się sklep u p. Kowalskiej? [34]
15. Ułóż litery tak, aby powstało słowo związane z miastem.
ORMET [METRO]
16. Wait 30 second and count laudly to 20 in English.
Czekaj 30 sekund i policz głośno do 20 po angielsku.
17. Która rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Wylatowie przypada w czerwcu 2013 roku? [30]
18. Rozwiąż rebus.
19. Przełóż jedną zapałkę tak, aby równanie wskazywało prawdę.
VI+II=V [VII-II=V lub VI-II=IV]
20. Dopasuj polecenie po polsku do polecenia po angielsku. Następnie wykonaj zadania.
Find seven rocks.
Znajdź siedem kamieni.
Move foreword jumping like frog (to the second task).
Poruszaj się naprzód skacząc jak żabka (do następnego zadania).
21. Wymień pięć zwierząt, które zasypiają na zimę.
22. Ułóż litery tak, aby powstało słowo związane z miejscem,
w którym się znajdujemy.
OTWYALWO [WYLATOWO]
23. Ułóż puzzle.
25. W podanych zdaniach znajdźcie ukryte nazwy roślin.
1. Rumaki pasły się na kwiecistej łące. [maki]
2. Robert cofnął się o krok, ustępując miejsce koleżance. [krokus]
3. Grzali wino z goździkami i cynamonem. [goździk]
4. Bez pracy nie ma kołaczy. [bez, mak]
5. Nieznani sprawcy spalili akta. [lilia]
6. Przypadkowo podróż Adama zakończyła się w polu. [róża]
7. Dzieci lubią malować i rysować. [irys]
8. Jego brat kiwał potakująco głową. [bratki]
9. Pomięta koperta leżała jeszcze na stole. [mięta]
10. Zamyślony Jaś minął obojętnie cukiernię. [jaśmin]
26. Wchodzisz do ciemnego pokoju. Na stole stoją dwie lampy: naftowa i gazowa. Co najpierw zapalasz? [zapałkę]
27. Wymień wszystkie miesiące, które mają 31 dni.
28. Skompletuj drużynę piłkarską wymieniając 11 znanych piłkarzy.
29. Przestawcie podane litery tak, by powstała z nich nazwa drzewa lub krzewu.

1. LNOK [klon]
2. SNOAS [sosna]
3. OINEJS [jesion]
4. ZAZORB [brzoza]
5. NIAJRZAĘB [jarzębina]
6. ZSATKAN [kasztan]
7. ZYCANLEZS [leszczyna]
8. IREZWBA [wierzba]

30. Którym dniem roku jest dzień 10 maja 2013 roku? [130]
31. Policzcie ile razem wasza grupa ma lat.
32. Znajdźcie nazwę zwierzęcia, z jakim kojarzy się podane słowo.

1. ................ łuska
2. ................ jajo
3. ................ upór
4. ................ chytrość
5. ................ wzrok

33. Wstajesz o godzinie 9.00, kładziesz się spać o godzinie 8.00. Ile godzin śpisz? [1 godzinę]
34. Przestaw litery tak, aby powstały z nich nazwiska trzech znanych autorów książek dla dzieci:
MRIGM [GRIMM]
ARZBEWCH [BRZECHWA]
MITWU [TUWIM]
35. Wymień 10 zwierząt, których nazwa nie zaczyna się na literę „K”.
36. Sprawdź ile kosztuje imię i nazwisko pisarza – Julian Tuwim.
Napisz alfabet od A do Z. Przypisz literom kolejne liczby, A= 1, B=2, itd. Każdy numer oznaczać będzie równowartość 1 złotego, czyli A=1 zł, B=2 zł, itd. Przelicz w ten sposób wartość imienia i nazwiska pisarza.
37. Wypiszcie nazwy 5 roślin, które widzicie w pobliżu.
38. Obiegnij 5 razy najbliższe drzewo.
39. Co pije krowa? [wodę]

Podchody w terenie. Polecenia.
Grupa czerwona i zielona.
Odpowiedzi grupy zapisują na kartce. [ROZWIĄZANIA]

Grupa zielona
23. Znajdź patyki i ułóż z nich nazwę miejscowości.
11. Ułóż puzzle.
12. Rozwiąż rebus.
13. Ułóż litery tak, aby powstało słowo związane z miastem.
KERNY [RYNEK]
14. Dopasuj polecenie po polsku do polecenia po angielsku. Następnie wykonaj zadania.
Jump on one leg to the second task.
Skacz na jednej nodze do następnego zadania.
Pick up five leaves.
Zbierz pięć liści.
15. Przełóż jedna zapałkę tak, aby równanie wskazywało prawdę.
4-4=9 [4-4=0]
16. Ułóż puzzle.
17. Spróbuj odgadnąć prawidłową odpowiedź:
Kim jest bukinista?
a) osoba układająca bukiety z kwiatów
b) uliczny antykwariusz (sprzedawca książek)
c) malarz abstrakcjonista
d) ogrodnik sadzący buki
Podpowiedź: Odpowiedź związana z biblioteką. [b]
18. Który miesiąc ma 28 dni? [luty]
19. Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz na arkę? [to Noe miał Arkę]
20. W jakim miesiącu kosi się siano?
21. Kto jest patronem Szkoły Podstawowej w Wylatowie?
22. Jakie ryby można złowić w jeziorze.
10. Jak ciężki pojazd (ile ton) może jechać drogą w kierunku Krzyżownicy? [8 t]
9. Ile jest kroków od słupa lampy do sklepu spożywczego (kieruj się
w stronę rynku)? [ok. 45]
3. Jakim numer ma budynek, w którym mieści się sklep techniczny? [38]
4. Sprawdź, o której godzinie odjeżdża ostatni autobus do Mogilna. [18.21]
5. Sprawdź, dokąd i o której godzinie odjeżdża ostatni autobus
z przystanku w Wylatowie. [Trzemeszno 19.14]
6. Komu poświęcony jest pomnik znajdujący się na rynku
w Wylatowie? [Powstańcom Wielkopolskim]
7. Co dawniej znajdowało się w miejscu, gdzie jest obecnie sklep techniczny? [piekarnia]
8. Sprawdź w jakim miejscu na rynku znajdują się skrzynki pocztowe
i policz ile ich jest. [40]
1. Policz ile czerwono-białych barierek znajduje się między rynkiem
a szkołą. [76]
2. Ile białych pasów wyrysowanych jest na drugim przejściu
dla pieszych licząc od szkoły do rynku? [7]
25. Ile okien jest od strony ulicy w nowej szkole? [14]
26. Ile przęseł ma płot przed nową szkołą (od narożnika do furtki)? [19]
24. Dobierzcie się w pary. Każda para związuje swój lewy but z prawym butem kolegi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.