X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19889
Przesłano:
Dział: Internat

Wiosenne warzywa - wykonanie kanapek. Konspekt zajęć pozalekcyjnych w Internacie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Konspekt zajęć pozalekcyjnych w Internacie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Temat: Wiosenne warzywa-wykonanie kanapek.

Cele:

Poznawcze:

• Zapoznanie wychowanków z wiosennymi warzywami: ogórkiem, pomidorem, sałatą, rzodkiewką, szczypiorkiem
• Zapoznanie z czynnikami warunkującymi-wzrost warzyw: gleba, światło, woda oraz sposobem i miejscem uprawy warzyw
• Bogacenie biernego słownictwa uczniów: nowalijki, gleba, rośliny, warzywa, grabki, łopata, grządki, gospodarstwa ekologiczne
• Zapoznanie z wiosennymi pracami na działce
• Zapoznanie z wartościami odżywczymi zapoznanych nowalijek

Kształcące:

• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami na podstawie obserwacji, ilustracji
• Kształtowanie szacunku dla ludzi pracujących w gospodarstwach rolnych
• Kształtowanie nawyków higienicznych (mycie rąk przed i po posiłku)
• Wdrażanie do właściwego posługiwania się sztućcami

Wychowawcze:

• Wdrażanie do ładu i porządku podczas zajęć
• Zwrócenie uwagi na używanie form grzecznościowych we wzajemnych relacjach i koleżeńskiej współpracy w grupie
• Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i estetyki w przygotowaniu wiosennych kanapek

Rewalidacyjne:

• Kształcenie logicznego myślenia i spostrzegawczości
• Usprawnianie manualne
• Wdrażanie do wielokrotnego wykonywania i posiadania wiedzy i umiejętności

Metody pracy:

Metoda oparta na słowie:
• pogadanka
• rozmowy
Metoda oparta na obserwacji:
• pokaz
Metody oparte na działaniu praktycznym-wykonanie kanapek

Formy pracy:

• zajęcia pozalekcyjne w grupie
• praca zbiorowa-jednolita
• praca indywidualna-zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

• Ilustracje przedstawiające wiosenne nowalijki
• naturalne warzywa: ogórek, pomidor, rzodkiewka, szczypiorek, sałata
• chleb, masło, wędlina, deska, nóż, ścierka, talerze
• środki słowne, wiersz pt. „Nowalijki” oraz zagadki

Przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne:
• Powitanie
• Przygotowanie miejsca pracy
• Luźne rozmowy z chłopcami

II. Przedstawienie chłopcom tematu zajęć i wzbudzenie zainteresowania:

Na stole leżą wiosenne warzywa chłopcy podchodzą i kolejno nazywają warzywa. Określają wielkość( duży, mały, długi, krótki, okrągły)
-kolor(zielony, czerwony, różowy), porównują z kolorami przyrody.

III. Praca poznawcza:

• Obserwacja plansz z warzywami oraz naturalnych okazów warzyw
• Swobodne wypowiedzi chłopców, zwrócenie uwagi na wypowiedź całymi zdaniami
• Wychowawca odczytuje chłopcom wiersz pt. „Nowalijki”- wspólne omówienie wiersza
• Ćwiczenia słownikowe i matematyczne
• Dobieranie napisów do poszczególnych warzyw

IV. Ekspresja:

1.Przygotowanie kanapek:
• zadanie zbiorowe: przygotowanie stolików do pracy oraz mycie rąk
2.Segregowanie poszczególnych produktów i prawidłowe ich nazywanie( chleb, masło, wędlina, rzodkiewka, szczypiorek, pomidor, sałata)

3.Chłopcy przystępują do wykonywania poszczególnych czynności-praca zróżnicowana-indywidualna

• mycie warzyw
• smarowanie chleba
• samodzielne krojenie warzyw
• dekoracja kanapek wszyscy wychowankowie

4.Zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożem i estetykę wykonania kanapek

5.Ulozenie kanapek na tacy i porządkowanie miejsca pracy

6.Nakrywanie stołu, mycie rak przed posiłkiem i wspólna degustacja

7.Podczas trwania zajęć wychowawca stwarza milą i serdeczna atmosferę oraz używania form grzecznościowych

IV. Zajęcia końcowe:

1.Podsumowanie nowych wiadomości o poznanych wiosennych nowalijkach i wykonaniu kanapek wiosennych

2.Ocena pracy chłopców na zajęciach. Pochwała za aktywny udział w zajęciach i pozytywne zachowanie

3.Porządkowanie miejsca prac

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.