X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19856
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program Zajęć Artystycznych

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH


DLA UCZNIÓW KLAS I
GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KATOWICACH

OPRACOWAŁA
MGR HALINA CHMIESTI. Wstęp

Program zajęć artystycznych realizowany będzie wśród uczniów klas I gimnazjum.
Proces twórczej aktywności jest niezwykle ważny dla harmonijnego rozwoju młodych ludzi, dlatego należy dostarczyć im jak najwięcej okazji do twórczej ekspresji. Mam nadzieję, że pozwolą na to proponowane przeze mnie zajęcia tradycyjnej sztuki składania papieru ORIGAMI. Na zajęcia może uczęszczać każdy uczeń, niekoniecznie uzdolniony artystycznie i plastycznie. Jedynym wymaganiem jest zainteresowanie tematyką zajęć, chęć poznania techniki orgiami oraz zaangażowanie w proponowane przeze mnie zajęcia.
Tradycyjna sztuka składania papieru jest ciekawą metodą oraz narzędziem wspierającym rozwój dziecka. Ma ona za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów. Stosowanie na zajęciach sztuki składania papieru pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, uczy dokładności i precyzji manualnej, zachęca do twórczego myślenia, uruchamia wyobraźnię i chęć podejmowania działania przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia. Motywuje do pracy oraz uczy dyscypliny.

II. Główne cele tego programu to wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju uczniów w zakresie:

- rozwijania zdolności poznawczych;
- rozwijania umiejętności prowadzących do rozbudzenia zainteresowań oraz motywacji do rozwoju zdolności;
- wspierania rozwoju psychofizycznego;
- doskonalenia i usprawniania motoryki małej,
- rozbudzania poczucia przynależności do grupy i pracy w grupie;
- rozwijania wrażliwości estetycznej związanej z tworzeniem oraz aktywnym uczestnictwem w sztuce i kulturze;
- zapoznania z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętnym ich łączeniem;
- rozwijania umiejętności i potrzeby utrzymania w czystości miejsca pracy;

III. Procedury osiągania celów:

- organizacja konkursów i wystaw prac uczniów;
- organizowanie zajęć sprzyjających kreatywności i rozwijaniu wyobraźni uczniów;
- dostosowanie tematów pracy do zainteresowań i zdolności dzieci;
- wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im rozwijanie umiejętności z zakresu tematycznego proponowanych zajęć;
- stymulowanie działań rozwijających sprawność manualną i umysłową uczniów;
- mobilizowanie dzieci do systematycznego poszukiwania nowych form plastycznych i rozwijania wyobraźni, twórczego myślenia;

IV. Metody pracy:

- słowna;
- pokazowa;
- praktycznego działania;

V. Formy pracy:

- indywidualna;
- grupowa;

VI. Przewidywane osiągnięcia:

- uczeń wykonuje różnorodne prace stosując poznane techniki plastyczne;
- uczeń wykonuje prace na zadany temat;
- uczeń w pracach wykorzystuje wiadomości dotyczące kształtu, wielkości, proporcji, barwy, perspektywy, rodzaju materiałów i narzędzi, z którymi został zapoznany na wcześniejszych zajęciach;
- uczeń potrafi zaplanować swoją prace i działać według planu;
- uczeń potrafi wykazać się pomysłowością, myśli twórczo, jest kreatywny;

VII. Tematyka zajęć:

- origami sztuka składania papieru,
° origami modułowe;
° sztuka cięcia papieru;
- quilling – sztuka tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.