X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19849
Dział: Gimnazjum

Konkurs chemiczny - sole wokół nas

KONKURS CHEMICZNY – „SOLE WOKÓŁ NAS”
Drogi uczestniku!
Przed tobą 60 minut pracy. W części testowej wybierz tylko jedna poprawna odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem w karcie odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz prawidłową. W części problemowej samodzielnie konstruujesz odpowiedzi. Powodzenia!
TEST
1. Badając odczyn zanieczyszczonej wody stwierdzono, że po dodaniu oranżu metylowego roztwór przyjął barwę czerwoną, a po dodaniu fenoloftaleiny nie nastąpiła zmiana barwy. Na tej podstawie można sądzić, że:
a. pH tego roztworu może wynosić 8,
b. w roztworze znajduje się mniej moli jonów [OH-] niż moli jonów [H+],
c. barwy roztworu mogą pochodzić od rozpuszczonej saletry sodowej,
d. w roztworze może znajdować się rozpuszczony amoniak pochodzący z rozkładu związków organicznych i z tego powodu roztwór przyjmuje określone zabarwienie.
2. Asocjacja jest to łączenie się pojedynczych cząstek w większe grupy, dzięki obecności biegunów (+) i (-) w cząsteczce. Czy cząsteczki wody maja zdolność asocjacji?
a. nie, bo nie mają budowy biegunowej,
b. nie, bo woda krąży nieustannie w przyrodzie,
c. tak, bo ma budowę polarną,
d. tak, bo łatwo krystalizuje w temperaturze pokojowej.
3. Saletry to potoczna nazwa:
a. fosforanów (V),
b. krzemianów,
c. azotanów (V),
d. chlorków.
4. Chlorek srebra jest solą;
a. bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie,
b. wytracającą się z roztworów odpowiednich soli w postaci białego osadu ciemniejącego pod wpływem światła,
c. wytracająca się z roztworów odpowiednich soli w postaci zielonego osadu,
d. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
5. Norma Unii Europejskiej dopuszcza 44 mg azotanów (V) w 1dm3 wody. Pobrana próbka zanieczyszczonej wody zawierała 5,5 mg azotanów (V) w 75cm3 wody. Czy woda jest zdatna do picia?
a. tak,
b. nie można określić na podstawie tych danych,
c. azotany (V) nie są przyczyną zanieczyszczeń wody,
d. nie.
6. Która para substancji reaguje ze sobą tak, że reakcję można przedstawić zapisem: 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3 (PO4)2
a. Mg + H3PO4
b. MgO + H3PO4
c. MgCl2 + H3PO4
d. odpowiedzi a, b i c są poprawne.
7. Soda oczyszczona jest białą substancją krystaliczną, dobrze rozpuszczalną w wodzie. Ma zastosowanie głównie jako składnik proszku do pieczenia, napojów gazowanych oraz leków na nadkwasotę. Wzór chemiczny tej soli to:
a. CaCO3
b. KNO3
c. Na2CO3
d. NaHCO3
8. Manganian (VII) potasu tworzy fioletowe kryształy. Znalazł zastosowanie:
a. jako środek odkażający,
b. do wyrobu szkła,
c. jako nawóz sztuczny,
d. jako środek konserwujący produkty żywnościowe.
9. Stężenie molowe substancji wyraża:
a. liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu,
b. liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1dm3 roztworu,
c. liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1dm3 wody,
d. liczbę gramów substancji zawierającą 6,02* 1023 atomów lub cząsteczek.
10. Zawartość procentowa tlenu w węglanie wapnia wynosi:
a. 30%
b. 11%
c. 80%
d. 48%


ZADANIA PROBLEMOWE

1. Kolejno w probówkach znajdowały się roztwory: NaOH, Cu(NO3)2, H3PO4 i HCl. Do pierwszej probówki dodano chlorek żelaza (II), do drugiej cynku, do trzeciej zasady potasowej a do czwartej wiórków miedzi. W których probówkach zaszła reakcja chemiczna? Napisz równania tych reakcji w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowo skróconej.

2. Ile gramów azotanu (V) potasu znajduje się w 2dm3 0,2 molowego roztworu?

3. W wyniku reakcji sodu z kwasem ortofosforowym wydzieliło się 2 g wodoru. Jaką ilość sodu zużyto do reakcji?

4. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 32,2 g Na2SO4*10 H2O w 124 gramach wody.

Opracowała: Maria Tartanus

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.