X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19702
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Test "Polska Piastów"

Polska Piastów GR. A

Imię nazwisko ........................................data................

I. Zaznacz poprawną odpowiedź: 0 – 5 p

1. Pierwszym koronowanym władcą Polski był:
a) Mieszko I b) Bolesław Chrobry c) Mieszko II d) Kazimierz Odnowiciel

2. Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono podczas zjazdu w 1000 r w: a) Krakowie b) Poznaniu c) Gnieźnie d) Wrocławiu

3. Krzyżacy zajęli pomorze Gdańskie w 1308 roku:
a) napadając na wojska Władysława Łokietka
b) usuwając Brandenburczyków z Pomorza na prośbę Władysława Łokietka
c) usuwając Brandenburczyków i napadając na załogę polską w Gdańsku
d) przekupując nieopłaconą przez Łokietka załogę Gdańska

4. Książę, który sprowadził do Polski krzyżaków to:
a) Leszek Czarny b) Henryk Probus c) Kazimierz Sprawiedliwy d) Konrad Mazowiecki

5. Po śmierci Kazimierza Wielkiego władze w Polsce objęła dynastia:
a) Rurykowiczów b) Przemyślidów c) Andegawenów d) Jagiellonów

II. Podaj w jakim stylu architektonicznym wybudowano kolegiatę w Tumie, podaj 2 cechy tego stylu 0 – 2 p

Styl - ........................................

Cechy stylu: ........................................


III. Wyjaśnij pojęcie: trójpolówka 0 – 1 pIV. Dopisz daty do wydarzeń 0 – 4 p

a) chrzest Polski - ........... b) koronacja Bolesława Śmiałego –
c) bitwa pod Legnicą - ......... d) koronacja Przemysła II - ...........

V. Napisz o jaką postać historyczną chodzi: 0 – 4 p
a) czeska księżniczka, została żoną Mieszka I - ..............................
b) biskup praski zamordowany przez Prusów, którego relikwie odwiedził
w Gnieźnie Otton III - .......... ...........................
c) Zaufany palatyn Władysława Hermana, walczyli z min Zbigniew i Bolesław Krzywousty - ..............................
d) władca, którego koronacja zakończyła rozbicie dzielnicowe w Polsce –
........................................
VI. Uzupełnij luki w tekście dotyczącym rozbicia dzielnicowego
w Polsce. 0 – 5 p

Rozbicie dzielnicowe w Polsce rozpoczęło się wraz ze śmiercią księcia ........................................, w roku ............ . Dzielnicę senioralną i Śląsk otrzymał ....................................
Kolejny – Bolesław Kędzierzawy otrzymał od ojca (nazwa dzielnicy) ............................ i .............................., Mieszko Stary dostał .............................. .
VII. Opisz dokonania Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej 0 –5 p


Polska Piastów GR. B

Imię nazwisko ........................................data.......

I. Zaznacz poprawną odpowiedź: 0 – 5 p

1. Dagome iudex to:
a) zbiór praw Bolesława Chrobrego b) bulla papieża Ottona III
c) akt oddania przez Mieszka I państwa polskiego pod opiekę papiestwa
d) pierwszy dokument napisany po polsku

2. Pierwszym biskupem w Polsce był:
a) Jordan b) Wojciech c) Radzim – Gaudenty d) Stefan

3. W wyniku pokoju w Budziszynie w 1018 r Polska zyskała:
a) Ruś Kijowską b) Czechy i Morawy c) Milsko i Łużyce d) Śląsk

4. Stolicą dzielnicy senioralnej był/było:
a) Kraków b) Poznań c) Gniezno d) Wrocław

5. W bitwie pod Legnicą w 1241 roku śmierć poniósł:
a) Henryk Pobożny b) Henryk Brodaty c) Bolesław Wstydliwy
d) Henryk Probus

II. Podaj w jakim stylu architektonicznym wybudowano kościół mariacki w Krakowie, podaj 2 cechy tego stylu 0 – 2 p

Styl - ........................................

Cechy stylu: ........................................

III. Wyjaśnij pojęcie: monarchia patrymonialna 0 – 1 p


IV. Dopisz daty do wydarzeń 0 – 4 p

a) koronacji Bolesława Chrobrego - .........., b) najazdu na Polskę
księcia Brzetysława -......., c) sprowadzenia do Polski Krzyżaków ......... d) koronacji Władysława Łokietka - ..............,

V. Napisz o jaką postać historyczną chodzi: 0 – 4 p
a) autor pierwszej polskiej kroniki - ........................................
b) biskup krakowski zamordowany z rozkazu Bolesława Śmiałego –
........................................
c) ostatni król z czeskiej dynastii Przemyślidów, walczył o polski tron
z Władysławem Łokietkiem - .............................
d) ostatni król Polski z dynastii Piastów - .......................................

VI. Uzupełnij luki w tekście dotyczącym rozbicia dzielnicowego
w Polsce. 0 – 5 p

Rozbicie dzielnicowe w Polsce rozpoczęło się wraz ze śmiercią księcia ........................................ w roku ............... Najmłodszym synem zmarłego, pominiętym w testamencie był .................................
Jego starszy brat - ........................................ otrzymał ziemię sandomierską. Obaj mieli być posłuszni najstarszemu z braci - ........................................, który otrzymał tytuł princepsa i dzielnicę senioralną.
VII. Opisz dokonania Kazimierza Wielkiego w polityce zewnętrznej 0 –5 p

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.