X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19598
Dział: Gimnazjum

Składniki powietrza - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji otwartej z chemii w klasie I gimnazjum – przeprowadzonej dla nauczycieli

Temat: Właściwości powietrza
I. Cele lekcji:
1. Cele dydaktyczno – wychowawcze:
Zapoznanie uczniów z pojęciami:
- czym jest powietrze?
- jaki jest podstawowy skład powietrza,
- właściwości fizyczne powietrza,
- zastosowanie i rola powietrza w życiu organizmów żywych.
2. Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- że czyste powietrze jest mieszaniną gazów,
- jaka jest rola powietrza w życiu organizmów żywych,
- jakie jest zastosowanie powietrza w przebiegu niektórych procesów życiowych,
Uczeń umie:
- zbadać doświadczalnie zawartość tlenu w powietrzu.
II. Metody:
• słowne,
• doświadczalne.
III. Pomoce naukowe:
• krystalizator,
• cylinder miarowy,
• świeca.
• Zabarwiona woda


IV. Przebieg lekcji:
1. Organizacja klasy
2. Część nawiązująca
3. Część właściwa
4. Podsumowanie
5. Zadanie domowe
Część nawiązująca
1. Co to jest mieszanina jednorodna?
2. Dokonaj podziału substancji.
3. Podaj definicję pierwiastka i podaj różnicę pomiędzy zdefiniowanym pojęciem, a związkiem chemicznym.
4. Który z poznanych pierwiastków jest podstawą życia wszystkich organizmów?

Część właściwa
I. Krótkie omówienie historii pierwszych analiz składu powietrza oraz odkrycia tlenu.
II. Wprowadzenie pojęcia: powietrze – mieszanina jednorodna gazów o podstawowym składzie 78% azotu, 21% tlenu, 1% innych gazów.
III. Doświadczenie 1.
W jaki sposób możemy zbadać zawartość tlenu w powietrzu?
Badanie składu powietrza.
Do krystalizatora wkładamy zapaloną świecę i wlewamy zabarwioną wodę. Na świecę nakładamy cylinder miarowy.

Obserwacje:
Świeca pali się jasnym płomieniem ale w krótkim czasie przygasa i w końcu gaśnie całkowicie.

Wnioski:
W wyniku spalenia został zużyty tlen – gaz podtrzymujący palenie, świeca zgasła. Miejsce zużytego tlenu zajęła woda. Poziom wody podniósł się na 1/5 wysokości cylindra. Taką objętość, jaką w powietrzu zajmował tlen, zajęła woda.

IV. Określenie właściwości fizycznych powietrza i jego zastosowania.

Podsumowanie
1. Co to jest powietrze?
2. Podaj skład powietrza?
3. Dlaczego skład powietrza w okręgach uprzemysłowionych ulega często znacznym zmianom?
4. Omów właściwości fizyczne powietrza.
5. Jakie zastosowanie ma powietrze?

Praca domowa
Zawartość procentowa argonu w powietrzu wynosi 0, 93 procent. Oblicz, ile decymetrów sześciennych argonu znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach
5 x 3 x 6m?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.