X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1943
Przesłano:

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie I: "Ulubione zabawy i sporty zimowe"

Ośrodek tematyczny: Miłe i bezpieczne ferie.
Temat dnia: Ulubione zabawy i sporty zimowe.
Cele operacyjne:
Uczeń :
- potrafi rozwiązac krzyżówkę
- potrafi odgadnąc zagadki i dopasowac rysunek do rozwiązania.
- odpowiada na zadawane pytania pełnym zdaniem
- wypowiada się na temat ilustracji
- śpiewa w grupie piosenkę pt.,,Zimowa wyliczanka”
- słucha uważnie czytanego tekstu
- potrafi ułożyc zdanie z rozsypanki sylabowej
- potrafi uzupełnic zdania wyrazami z tekstu
- wie że imiona piszemy wielką literą
- rozpoznaje samogłoski w wyrazach
- bierze udział w zabawach ruchowych
- potrafi odczytac i zapisac hasło z rozsypanki literowej
- potrafi ułożyc zdanie z rozsypanki wyrazowej
- potrafi rozróżnic bezpieczne i niebezpieczne zachowania dzieci podczas zabaw zimowych
- dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego
- potrafi współpracowac w grupie
- dokonuje oceny zajęc

Metody pracy: podająca, słowna, aktywizujące, praktycznego działania.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa.

Środki dydaktyczne: wyprawka, indywidualne karty pracy, ilustracje przedstawiające różne zabawy zimowe, rozsypanka sylabowa, rozsypanka wyrazowa, ruchomy alfabet, płyta CD ,kartki ze śnieżynkami, nożyczki , klej kredki, makulatura.

Zapis w dzienniku lekcyjnym: Rozmowa na temat ulubionych zabaw zimowych oraz zachowania bezpieczeństwa na podstawie ilustracji i własnych przeżyc .Czytanie tekstu przez uczniów, nadawanie mu tytułu .Sprawdzenie zrozumienia tekstu. Układanie zdań z rozsypanki sylabowej i wyrazowej. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.


PRZEBIEG ZAJĘC:

1. Powitanie dzieci:
Wszyscy są, witam Was, zaczynamy bo już czas.
Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy.
Uczniowie dobierają się parami obok siebie i wypowiadają poszczególne słowa wierszyka pokazując to co nauczyciel.

2.Rozwiązanie krzyżówki obrazkowej, Odczytanie rozwiązania.( ZIMA).

3. Wycięcie rysunków z wyprawki , odczytywanie i odgadywanie zagadek. Dopasowywanie rysunku do rozwiązania. Odpowiadanie na pytania; Z jaką porą roku kojarzą wam się te przedmioty?, Do czego służą?

4. Śpiewanie piosenki pt. ,,Zimowa wyliczanka”.
Prezentacja piosenki z płyty, uprzedzona zapowiedzią zapamiętania słów wyliczanki .Nauka I zwrotki.

5. Czytanie uważne tekstu przez uczniów( karta pracy nr.1) i nadawanie mu tytułu ,,Zabawy zimowe”. Ułożenie podpisu do tekstu z rozsypanki sylabowej oraz na tablicy z liter ruchomego alfabetu. Wyodrębnianie w ułożonych wyrazach samogłosek.

6. Obejrzenie ilustracji na karcie nr.2 ,omówienie.Sprawdzenie zrozumienia przeczytanego tekstu poprzez uzupełnienie zdań imionami dzieci z tekstu ( karta nr.1). Pisownia imion wielką literą

7. Przerwa śródlekcyjna- symulowanie zabaw na śniegu.

8. Odczytanie hasła z wykreślanki literowej (karta nr.3),, Lubimy zimowe zabawy”, i zapisanie go na narysowanych liniach. Jakie znacie inne zabawy lub sporty zimowe o których jeszcze nie mówiliśmy?Jakie zabawy zimowe lubicie najbardziej? O czym należy pamiętac podczas zabaw zimowych?

9. Oglądanie ilustracji przedstawiających bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe. Kolorowanie na czerwono kółek znajdujących się przy niebezpiecznych zabawach , a na zielono przy bezpiecznych. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. ( Zachowaj bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych. Zabawy zimowe bezpieczne i zdrowe.).

10. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Kolorowanie bałwanka.

10.Samoocena i ocena zajęc. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki ze śnieżynkami różnej wielkości.
- śnieżynka duża – oznacza, że zajęcia bardzo się podobały dziecku,
- śnieżynka średnia – oznacza, że zajęcia podobały się,
- śnieżynka mała – oznacza, że zajęcia nie podobały się.
Uczniowie wybierają śnieżynkę, zgodnie ze swoimi odczuciami. Nauczyciel podsumowuje zajęcia po podliczeniu śnieżynek każdej wielkości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.